Slovo zahvalnosti hećimu dr. Suadu Ćatoviću

Sve što bih kao čovjek napisao i rekao, bilo bi malo, ono što osjećam da izrazim u ovom trenutku u izjavi zahvalnosti, prema uvaženom hećimu dr. Suadu Ćatoviću, medicinskom djelatniku, Opće bolnice u Novom Pazaru. Naime, 14. novembra 2015. Godine, imao sam zdravstvenu krizu. Hitno sam prebačen na Konoralno odjeljenje Opće bolnice u Novom Pazaru, […]