Makedonija – analiza konteksta i posebna pitanja važna za konsolidaciju političkog predstvljanja Bošnjaka

Republika Makedonija je demografski izrazito heterogena država, kao rezultat njenog geografskog položaja i historiskih događaja stoljećima unazad. Međutim u Makedoniji, kao i u većini država sa Balkana, statistički podaci iz prošlosti u tom pogledu ne nude dovoljno elemenata da bi bili objektivni, te nisu precizni ili su tendenciozni u zavisnosti od političke konstalacije i potrebe […]