Ka spoznaji sebe

Društvo sa kojim ne možeš propasti Čovjek je kompleksno stvorenje čiju ličnost grade njegova životna iskustva. Kreirani smo iz mnoštva raznih doživljaja i situacija, koje u spoju sa našom jedinstvenošću prave naš karakter. Ako bismo željeli biti još precizniji, onda možemo reći da je naša reakcija na doživljaje i životne situacije ustvari naš karakter, jer […]

Dovedimo lađu do njene luke

,,Kad znamo gdje idemo, već smo na pola puta.” – vele mudri. Nakon desetak genocida nad Bošnjacima tokom jednog stoljeća, moja generacija se krajem osamdesetih godina ohrabrila da, iz sigurnosnih razloga, počne graditi svoju ‘lađu’, bošnjačku lađu, jer je bilo sve očitije da nam komšije zbog, kako su kazali, davne ”turske krivnje” spremaju još jedan […]

Historija, sloboda …

Piše: Alen Duraković Kako se srbijansko društvo želi ogrnuti velom demokratije I prava čovjeka a preko slobode govora I izražavanja, bez posebnih poslijedica po onoga koji izgovara, tako se I nama Bošnjacima da u pravu da slobodno kažemo I izrazimo svoje mišljenje, nalazi prilika da svijet oko nas ponovo podsjetimo na sistemski egzodus u zadnjoj […]

Ideja Evropskog muftijstva je naša realna potreba

SABAHUDIN SELIMOVIĆ, PREDSJEDNIK ŠURE U LUKSEMBURGU Razgovarao: Muhamed ĆEMAN Uvaženi gospodine Selimoviću, zamolili bi Vas da na početku ovog razgovora ukratko predočite trenutačno stanje muslimana u Luksemburgu u brojčanom i organizacionom smislu. A ujedno Vas molimo da predstavite i instituciju Šure na čijem čelu se nalazite.

Sandžak juče i danas

Već sada davne 1932. godine, tačnije u ponedjeljak 1. februara, smjelom akcijom, odvažnošću i nadasve hrabrim zalaganjem grupe istaknutih intelektualaca sa prostora Sandžaka izišao je u Prijepolju pvi broj Revije „Sandžak“, naslovljen kao list za kulturno i ekonomsko uzdizanje Sandžaka. Dakle, ovih dana su se navršile pune 83 godine od kada su smjeli entuzijasti počeli […]