SANDŽAČKI POGLED NA EVROPSKO PRAVO

Gens una sumus – prve inicijative i modeli nenasilnog integrisanja naroda i njihovih država Futuristička idealna vizija, da će u dalekoj budućnosti nastupiti na istorijskoj sceni Gens una sumus (jedan smo rod), obistinjuje pravi smisao Homerove izreke, da je planeta Zemlja zajednička svim ljudima (Toynbee, A., A study of History, Oxford, Thomes and Huson, 1972.). […]

Asfalt

Riječ asfalt je grčkog porijekla (Grč. asphaltos) i znači „bez padanja“. Čudan prijevod ima riječ asfalt, „bez padanja“. U našem narodu riječ asfalt ima drugačije značenje, a i prijevod. Asfalt znači sreća, budućnost, život, izbori, hrana, vlast… Napravimo paralelu između stvarnog značenja riječi asfalt i značenja riječi u našem narodu. Asflat u stvarnom, normalnom i […]

ZBORNIK RADOVA “Islamska arhitektura u Srbiji”

(Izdavač: Udruženje „Sandžački ćilim“, priredila Indira Kuburović, urednik prof. dr. Enver Gicić, Sjenica 2015, str. 170 ) Pristup projektu Zahvaljujući projektu „Islamska arhitektura u Srbiji“, koje su prihvatili Ministarstvo za kulturu i informisanje R. Srbije i Fodnacija Otvoreno društvo – Beograd, a koji je podnijelo Udruženje „Sandžači ćilim“, objelodanjena je i ugledala svjetlost dana jedna […]

Stećak i tajne skrivane

Kome je to smetao monoteizam na teritoriji današnjeg Sandžaka. Možemo li bar malo naslutiti u ovim riječima srpskog prosvetitelja Dositeja Obradovića. Kada je Egipatski teolog Arije, sa monoteističkim komplementarnim vjerskim učenjem, došao samo da širi riječ Isa pejkambera, postaće temelj monoteističkog učenja i biti će vladajuće sa početka IV-og stoljeća do polovine VII-og stoljeća i […]

Sandžačko jedinstvo nema alternativu

Pred nama su novi izazovi koje nosi trenutno najprioritetniji poziv u Sandžaku. To je poziv ka političkom ujedinjenju i usaglašavanju političkih interesa kod bošnjačkog naoda. Sandžak je jednom u našoj skorijoj prošlosti vapio za političkim pokretom koji će oko sebe okupiti političku volju. Ta politička volja, koja je došla iz Sarajeva sa prvim demokratskim predsjednikom […]