Prema statističkim podacima, nezapošljenost u Sndžaku 78%

Prema Statističkom godišnjaku Republike Srbije, u protekloj 2015. godini, broj zapošljenih u Sjevernom Sandžaku poražavajuće je nizak. Prema ovoj statistici, 238.787 građana koji žive u Sjevernom Sandžaku, tj. gradovima i opštinama: Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš, 159.765 građana je radno sposobno, od ovog broja njih 35.000 je zapošljeno ili 21,9 %, […]

Makedonija – analiza konteksta i posebna pitanja važna za konsolidaciju političkog predstvljanja Bošnjaka

Republika Makedonija je demografski izrazito heterogena država, kao rezultat njenog geografskog položaja i historiskih događaja stoljećima unazad. Međutim u Makedoniji, kao i u većini država sa Balkana, statistički podaci iz prošlosti u tom pogledu ne nude dovoljno elemenata da bi bili objektivni, te nisu precizni ili su tendenciozni u zavisnosti od političke konstalacije i potrebe […]

MAKETA KULE MOTRILJE I ENTUZIJAZAM PORODICE MAROVAC IZ NOVOG PAZARA

Rijetki su ljudi koji će pored svih dnevnih radnih obaveza iznaći vremena da se bave nekim meraklijskim zanimanjima, zanatima u kojima se uživa i iskazuje umjetnička nota. Naročito, rijetki su ljubitelji složenijih poduhvata kao što je ovaj. Za porodicu Marovac ni dnevne obaveze ni odsustvo kreativnosti ne predstavljaju problem. Pored prekrasne etno-bahče pokraj svoje porodične […]

Slovo zahvalnosti hećimu dr. Suadu Ćatoviću

Sve što bih kao čovjek napisao i rekao, bilo bi malo, ono što osjećam da izrazim u ovom trenutku u izjavi zahvalnosti, prema uvaženom hećimu dr. Suadu Ćatoviću, medicinskom djelatniku, Opće bolnice u Novom Pazaru. Naime, 14. novembra 2015. Godine, imao sam zdravstvenu krizu. Hitno sam prebačen na Konoralno odjeljenje Opće bolnice u Novom Pazaru, […]

U MRAKU SE SVJETLO ISTIČE JAČE

Ima skoro dvije decenije kako su se u Sandžaku počela dešavati politička previranja unutar samog bošnjačkog korpusa. Prije početka razdvajanja današnjih bošnjačkih ideoloških struja. Bošnjaci Sandžaka smatrali su da imaju istaknute predstavnike koji će zastupati interese svog naroda u oblastima u kojima su im dodijeljeni emaneti. Narod se polahko budio iz mrtvila, ponajviše zahvaljujući buđenju […]

Sandžak u medijskoj izolaciji

U susret prijevremenim izborima u R. Srbiji Malom broju građana R. Srbije je poznato, zbog čega su raspisani ovi prijevremeni izbori za 24. april t.g. Upućeniji u strukturu i dinamiku balkanskog društva smatraju, da su moćnici raspisali izbore, da bi se obračunali sa vojvođanskom političkom elitom, a drugi su mišljenja, da je to prilika da […]

Dokle više da šutimo

Skoro da ne prođe godina a da se ne raspišu neki izbori, parlamentarni, lokalni, predsjednički, izbori za savjete nacionalnih manjina. Ni ova godina nije izuzetak pa su izbori već raspisani za april.U civiliziranom, pravno i ekonomski reguliranom i uređenom društvu, izbori su za većinu građana manje bitna stvar u životu jer im od izbora i […]

Kome pripadaju evropski masovni mediji

Tri elementa prave moći u svijetu su mass mediji, internacionalne banke i politika. Ipak samo jedan od njih te prati na svakom koraku, u sobi dok gledaš televizor, u autu dok se voziš, na mobilnom, na računaru, kioscima i svakom aspektu tvojeg života. Naravno to su mass mediji. Mediji su korijen moći koji se račva […]

Mladi si žrtve socijalnih frustracija

Malo prođe pa nas sve zapljusne naslovna strana dnevne štampe u kojoj su mladi izgubili živote ili počinili krivična djela zvjerskih razmjera, što nas najprije ostavi bez teksta. Odmah nakon toga krećemo sa analizama, kako onim “birtijaškim”, tako onim koje se podudaraju sa analizama sociologa, psihologa i patologa. Svi se drže nekog svog mišljenja, kako […]

Kratko kroz povijest Duge Poljane

Duga Poljana pripada općini Sjenica i zauzima njen istočni dio. Dugopoljski kraj se nalazi na jugozapadnom dijelu Srbije, između dvije veće morfološke cjeline: visoravni Pešteri i planine Golije i Ninaje. Prema nadmorskoj visini koja iznosi 1169m, spada u visoke planinske prijedele Srbije. U geomorfološkom pogledu pripada Dinarskom pojasu i čini sastavni dio Sjeničke kotline. Pod […]