Moja posljednja istraživanja u okolini Tutina

Da li će se rasvijetliti do sada prikrivana historija Bošnjaka i dokazati da korijeni Bošnjaka nisu toliko plitki kako se to do sada prikazivalo? Falsifikatori bošnjačke historije Sandžaka koji su decenijama prikrivali istinu ipak će biti razotkriveni pojedinim radovima Alije Džogovića, dr. Ibrahima Pašića i Sulejmana Aličkovića. Konačno je došlo vrijeme da Bošnjaci pišu svoju […]

Razmišljanja iz mog ugla gledanja

Posle niza skandala oko problema plagijata raznih diploma od osnovnih studija pa čak do doktorata, iz raznih (ne)nadležnih institucija i od pojedinaca na važnim društvenim položajima, dolazila su nam razna obaveštenja, objašnjenja i razmišljanja u formi: „nije u našem domenu odgovornosti“, „nismo kompetentni“, „nemamo zakonsko pravo“ itd. Čak i iz Ministarstva prosvete su dolazila mnoga […]

Havarijjuni, ashabi i mi

Allah, dž.š., je neke Svoje Poslanike slao određenim narodima kako bi se pripadnici tog naroda opametili i pouku primili, a Muhammed, s.a.v.s., je poslat cijelom čovječanstvu. Mnogi Allahovi poslanici su bili vrijeđani od strane onih koji su trebali pouku primiti. O tome govori Kur’an, a.š: ,,A kako će oni pouku primiti, a već im je […]

BNV ili SNV – pitanje je sad

Mnoštvo je događaja koji su obilježili vrijeme koje je za nama, a koji u manjoj ili većoj mjeri zavređuju pažnju i dodatnu analizu. Među njima se, na samom vrhu ljestvice, nesumnjivo i danas nalaze, izbori vijećnika za Bošnjačko nacionalno vijeće, kao i sve ono što im je predhodilo i ono što se zbilo i još […]