Povijesna uloga mladih snaga Sandžaka

Društveno-političke okolnosti u kojima sazrijeva naša omladina zahtijeva da se ona aktivno uključi u sve procese koji doprinose izgradnji prosperitetnog društva. Mladi mogu dati neizmjerno koristan doprinos našoj društvenoj zajednici. Snaga bošnjačke omladine je danas udarna snaga u očuvanju najvećih vrijednosti koje baštini bošnjački narod. Boreći se protiv mnogobrojnih diskriminacija od strane vlasti, diskriminacija u […]