Amnezija bošnjačkih političara

A mnezija je gubitak pamćenja određenog vremenskog razdoblja ili određenih događaja. Najčešće se javlja kao posljedica traume mozga ili patoloških promjena u nekim moždanim područjima, a nekada se može javiti i kao posljedica pretjeranog uzimanja psihoaktivnih supstanci ili zbog intezivnog neugodnog iskustva – stresa. Inspirisan različitim gnoseološko-perceptivnim teorijama koje govore na temu političkih angažmana i političke […]