SANDŽAČKI POGLED NA EVROPSKO PRAVO

Gens una sumus – prve inicijative i modeli nenasilnog integrisanja naroda i njihovih država Futuristička idealna vizija, da će u dalekoj budućnosti nastupiti na istorijskoj sceni Gens una sumus (jedan smo rod), obistinjuje pravi smisao Homerove izreke, da je planeta Zemlja zajednička svim ljudima (Toynbee, A., A study of History, Oxford, Thomes and Huson, 1972.). […]