Na žalost, nijesu samo Štrpci

Nerijetko sam razmišljao o tome kako je moguće da zločini poput onih u Šahovićima ili Starčeviću ostanu nerasvijetljeni, a počinioci nekažnjeni. Međutim kako vrijeme odmiče i nižu se godine jedna za drugom, životna zbilja nam sama daje odgovor na ovo pitanje. Naime, nije davno bilo, pa da ne možemo pamtiti, kada su nam se desili […]

Sandžak juče i danas

Već sada davne 1932. godine, tačnije u ponedjeljak 1. februara, smjelom akcijom, odvažnošću i nadasve hrabrim zalaganjem grupe istaknutih intelektualaca sa prostora Sandžaka izišao je u Prijepolju pvi broj Revije „Sandžak“, naslovljen kao list za kulturno i ekonomsko uzdizanje Sandžaka. Dakle, ovih dana su se navršile pune 83 godine od kada su smjeli entuzijasti počeli […]

BNV ili SNV – pitanje je sad

Mnoštvo je događaja koji su obilježili vrijeme koje je za nama, a koji u manjoj ili većoj mjeri zavređuju pažnju i dodatnu analizu. Među njima se, na samom vrhu ljestvice, nesumnjivo i danas nalaze, izbori vijećnika za Bošnjačko nacionalno vijeće, kao i sve ono što im je predhodilo i ono što se zbilo i još […]