BESJEDA O DANU UNIVERZITETA

Bolje biti prosjak, nego neobrazovan; Ovome nedostaje novac, onome čovječnost. Tačno je da znanje može imati granice i okvire, ali čovjekova volja da uči, stvara, čita može samo da ga uputi na Pravi put. Život je pun uspona i padova, ali po završetku studija shvatite da je to sve bila priprema za neke nove početke. […]