Mersada Nuruddina Agović
Mersada Nuruddina Agović

Evropa, u svakom slučaju, cijeni zalaganje mladih za bolje uređenje svijeta. Evropski forum mladih (Youth Forum Jeunesse – YFJ) osnovan je 1966. godine od strane tri organizacije koje su predstavljale mlade na evropskoj razini: Council of European Youth Committees (CENYC), Youth  Forum of the European Communities (YFEU) i European Coordination Bureau of International Youth Organizations (ECB).

YFJ je krovna pan-evropska organizacija mladih koja okuplja stotinak članica iz cijele Evrope i predstavlja interese nekoliko miliona mladih Evrope. Dva osnovna stuba ove organizacije su nacionalna vijeća mladih i međunarodne organizacije mladih. Misija organizacije je osposobljavanje mladih za uključivanje u izgradnju prosperiteta Evrope i poboljšanje životnih uvjeta evropskih građana.

Sandžačka omladina nije društveni problem, već važan društveni resurs

U organizaciji Transparency International (Transparency of Serbia) u Beogradu je prošle sedmice održana konferencija na kojoj se govorilo o korupciji u Srbiji kao veoma rasprostranjenoj pojavi koja je dokumentirana u izvještajima Evropske Unije i izvještajima drugih međunarodnih organizacija.  Ispred Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru učešće na konferenciji uzeo je pripadnik mladih bošnjačkih snaga Sandžaka mr. Rejhan  Kurtović, asistent na Departmanu za pravne nauke. Kurtović je i nedavno ispred Bošnjačkog nacionalnog vijeća kao sekretar Odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda učestvovao na tribini u Novom Pazaru održanoj u prostorijama  OEBS-a u organizaciji UNS-a i Kancelarije za ljudska i manjinska prava na kojoj je ukazao na kršenje izborne volje Bošnjaka na izborima za BNV, loše medijsko izvještavanje o stanju u Sandžaku, kršenje novinarske etike od strane srbijanskih novinara koji konstantno šalju negativnu sliku Sandžaka u svijet i sataniziraju ugledne sandžačke autoritete. On je, također, izabran za koordinatora Republičke izborne komisije u čijem će svojstvu obavljati radnje vezane za organizaciju izbora na teritoriji Novog Pazara, Tutina, Kraljeva, Raške i Vrnjačke Banje. Mlade snage Sandžaka su, kako vidimo, aktivno uzele učešća u uređenju područja u kojem bi i njihovom zaslugom ljudska prava bila zagarantirana i diskriminacija svih vidova eliminisana.

Mladi inženjer informatike i informacionih tehnologija Salahudin Fetić, kojeg smo također u prvom prilogu spominjali, svoje radne aktivnosti je započeo još kao 17-to godišnjak u jednom servisu računara. Neposredno prije agresije na Islamsku zajednicu 2007. godine postao je tehnički urednik lista „Glas Islama“, gdje je i objavljivao svoje radove, kao i u listu „Preporod“ i reviji „Sandžak“. Uskoro bi trebao objaviti naučni rad u UNIT-u, časopisu IU za informatičku znanost. Fetić je istaknuti borac protiv kriminala i svih društvenih devijacija i politički je veoma aktivan kroz angažmane u organima Bošnjačke kulturne zajednice i Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka. Nedavno je preuzeo i obavezu uređivanja nacionalne revije za kulturu i politiku „Sandžak“.

Mladi različitih profesija na istom Putu

Mlade snage Sandžaka čine i mladi teolozi, vjeroučitelji i hafizi. Posebno ćemo istaći angažman hafiza Abdurahmana-ef. Kujevića koji je prvi na području sjevernog i južnog Sandžaka dobio medinsku idžazetnamu za učenje i podučavanje Kur’ana, a.š., nakon diplomiranja na Fakultetu islamskih nauka. Hfz. Kujević je angažiran kao profesor na predmetima kira’et i arapski jezik u „Gazi Isa-begovoj“ medresi u Rožajama (isturenom ženskom odjeljenju) i kao asistent za hadis na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru. Pomoćnik je muftije sandžačkog za južni Sandžak i jedan od osnivača Bošnjačke kulturne zajednice u Crnoj Gori, kao i zamjenik njenog predsjednika.

Teolog Mithat Mujović iz Tutina diplomirao je na Fakultetu islamskih nauka  univerziteta El-Džinan u Libanu. Studirao je Racionalno-emotivnu bihejvioralnu psihoterapiju na institutu Albert Ellis u Beogradu. Trenutno studira Psihosocijalno savjetovanje na institutu ARGE u Beču. Radi na doktorskoj disertaciji iz oblasti psihologije na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Predsjednik je Zajednice Sandžačke dijaspore (ZSD) sa sjedištem u Frankfurtu. Predsjednik je IKC-Bošnjaka u Beču, imam džemata El-Ihsan i direktor centra za lični razvoj „Tagyir“ sa sjedištem u Beču.

Mithad i Muhamed Ćeman su vrijedni bošnjački aktivisti i vjernici koji drže predavanja u bošnjačkim džematima, učestvuju na značajnim skupovima i manifestacijama, pišu tekstove i objavljuju ih na bošnjačkim portalima i u publikacijama, posebno nacionalnoj reviji za politiku u kulturu „Sandžak“.

Arben Jakupi je bošnjački aktivista iz Rožaja koji je diplomirao na Fakultetu za menadžment i ekonomiju na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Član je skupštine Muftijstva sandžačkog. Zaposlen  u jednoj firmi kao menadžer i svojim angažmanom je doprinio da postane član Tehničkog komiteta Instituta za standardizaciju Crne Gore. Osnivanjem stranke Bošnjačke Demokratske Zajednice u Crnoj Gori politički se angažirao. Na izbornoj skupštini stranke izabran je za člana Glavnog odbora zadužen za resor ekonomije u izvršnom odboru, a na izbornoj skupštini Općinskog odbora BDZ-a u Rožajama za zamjenika  predsjednika odbora.

Generacije mladih u borbi za društveni prosperitet

Bez obzira na to o kojim se generacijama radilo: o doktorima nauka, studentima ili učenicima, mladi Bošnjaci Sandžaka su svojim vrijednim angažmanima spremni dati sve od sebe da doprinesu prosperitetu svoga naroda, zajednice i društva u cjelini.

Spomenut ćemo i vrijednog, nauci odanog, mladog doktora nauka dr. Muzafera Saračevića rođenog 1984. godine. Saračević je diplomirao na Fakultetu za informatiku i informacione tehnologije Univerziteta u Novom Pazaru. Master studij je završio na Fakultetu tehničkih nauka Univeziteta u Kragujevcu, a doktorirao na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu. Autor je i koautor osamdesetak naučnih i stručnih radova. Član je uređivačkog odbora časopisa „Univerzitetska misao“, Balkan Distance Education Network i pokretač projekta realizacije e-učenja na Univerzitetu u Novom Pazaru.

Kao što smo u prošlom prilogu naveli, sandžački studenti su veliki bošnjački aktivisti. Ovog puta ćemo kao primjer uzeti studenticu Azru Škrijelj. Azra je kao svršenica „Gazi Isa-begove medrese“ pripadala najboljoj generaciji od njenog osnivanja. Danas studira na dva fakulteta istovremeno: Fakultetu za islamske studije i Departmanu za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Član je gradskog odbora Omladine Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka i (zajedno sa svojim bratom blizancem Hamzom) veoma je aktivna u predizbornoj kampanji stranke.

I kategorija sandžačkih učenika je umnogome aktivan i marljiv dio mladih snaga Sandžaka. Uzet ćemo kao primjer učenicu Džemilu Dudić, koja je svestrano aktivna. Džemila je odlična učenica „Gazi Isa-begove“ medrese. Glavni je urednik lista „Softa“ za Žensku medresu i aktivna članica Muslimanskog omladinskog kluba (MOK). Angažirana je u Bošnjačkoj kulturnoj zajednici u Odboru za književnost i članica je poznate literarne sekcije „Mlada pera Sandžaka“.

Aktivizam mladih mijenja domaće i svjetske političke tokove

Mlade snage Sandžaka se mogu pohvaliti značajnim volonterizmom, humanitarnim radom, a i političkim aktivizmom. Brojne bošnjačke organizacije i udruženja veoma uspješno djeluju i kao nevladin sektor bitno utiču na mijenjanje domaćih i svjetskih političkih i drugih tokova. Odnos između vlasti i organiziranog sektora mladih entuzijasta je veoma važan. Bošnjački volonteri i drugi aktivisti primjenjuju moto koji ukazuje na važnost rada svakog pojedinca u skladu sa formulom „Misli  globalno – djeluj lokalno!“ Dobre ideje se kasnije dalje brzo šire i usvajaju, s tim što svaki uspjeh čini preduzimanje posebnih i pojedinačnih koraka prema njemu.

Bošnjaci su evropski narod koji baštini i istočne i zapadne civilizacijske vrijednosti. Kao što stoji u „Povelji Bošnjaka“ koju je usvojio Svjetski bošnjački kongres: ,,Bošnjaci imaju privilegiju da na zapadu prenose najbolje što im je istok podario, a na istoku da predstavljaju najbolje što su postigli na zapadu. Ne smiju izdati ni mudrost istoka ni racionalnost zapada, već njegovati obje te vrijednosti kao uvjet njihovog opstanka i napretka.“

Utemeljitelj Novog Pazara kao starog grada je Isa-beg Ishaković, ali utemeljitelj današnjeg Novog Pazara sa svim institucijama koje aktivno afirmišu moralna načela je muftija Muamer-ef. Zukorlić, koji je na vrijeme prepoznao potrebe sandžačke omladine i njihovu ulogu u društvu. Muftija Zukorlić je dao sve od sebe da mladima obezbijedi prostore u kojima su oni mogli registrirati svoja udruženja, klubove i organizacije, u kojima su imali brz pristup internetu, održavali radne sastanke, kreativne radionice i druženja.

Zato danas mlade snage Sandžaka brzo, odlučno i, prema potrebi, fleksibilno reagiraju na svaku pojavu koja je od velikog značaja za društvo u kojem žive i dobro su upoznati sa svojim neprikosnovenim pravima i slobodama. Mlade snage Sandžaka, zahvaljujući slijeđenju bošnjačkog slobodarskog pokreta koji je prije dvije decenije pokrenuo (mladi) muftija Muamer-ef. Zukorlić,  danas mogu biti uzor mladima u zemlji, regionu i svijetu.

(Autor: Nurudina Agović | revija SANDŽAK | 1. mart  2014. | br. 177 | RevijaSANDZAK.com)

Leave a comment