U periodu 16/17. 06. 2016. godine, studenti četvrte godine Departmana za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru i studenti četvrte godine Departmana za pravne nauke Izdvojene visokoškolske jedinice u Nišu, Univerziteta u Novom Pazaru, uzeli su učešće na takmičenju u simulacionom suđenju na Sveučilištu/Univerzitetu Vitez u Travniku.
Na otvaranju takmičenja prisutnima se obratio prof. dr. Mile Matijević, dekan Fakulteta pravnih nauka Univerziteta/Sveučilišta Vitez u Travniku, koji je u svojstvu organizatora ovog takmičenja i nosioca projekta takmičenja u simulaciji suđenja, poželio dobrodošlicu svim ekipama i njihovim trenerima i uspješan rad.
Na takmičenju su pored studenata Univerziteta u Novom Pazaru učešće uzeli i studenti Fakulteta pravnih nauka Univerziteta za poslovne studije iz Banja Luke, studenti Fakulteta pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta Vitez u Travniku, studenti Pravnog fakulteta PIM Univerziteta iz Banja Luke, kao i studenti Fakulteta pravnih nauka UPS iz Istočnog Sarajeva.

Učesnici takmičenja u Travniku
Učesnici takmičenja u Travniku

Departman za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru na ovom takmičenju predstavljale su dvije ekipe koje su u svojim kategorijama, tj. oblastima prava, osvojili prva mjesta, i to: u simulaciji sudnice iz oblasti radnog prava, ekipa studenata četvrte godine iz Novog Pazara i u simulaciji sudnice iz oblasti porodičnog prava, ekipa studenata četvrte godine iz Niša. Sa odličnim ocjenama radne komisije i ocjenama prisutnih, kao i uprave Sveučilišta/Univerziteta Vitez u Travniku, studenti su dobili pohvale kao i sertifikate o participaciji i osvojenim prvim mjestima.
Pored prigodne svečanosti proglašenja pobjednika takmičenja, studenti su imali prilike da organizirano obiđu znamenitosti grada Travnika i rodnu kuću Ive Andrića. Takođe, studenti su imali prilike da obiđu i znamenitosti grada Sarajeva.
Studente Departmana za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru, predvodili su doc. dr. Dragana Ranđelović i msc Dženis Šaćirović.
Diploma Departmanu za pravne nauke
Diploma Departmanu za pravne nauke

Uvažavajući obostrane dobrobiti zajedničke suradnje, Departman za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru i Fakultet pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta Vitez u Travniku, sklopili su sporazum o saradnji sa ciljem uspostavljanja čvršće povezanosti ovih dveju institucija na područjima zajedničkih interesa. Kao ciljevi suradnje, u ugovoru su navedene sledeće oblasti:
Zajednički rad na edukaciji, unapređenju znanja i stručnosti;
Podsticanje i jačanje suradnje visokog obrazovanja;
Obostrana razmjena informacija naučnog i istraživačkog rada;
Podsticanje institucionalne razmjene i saradnje nastavnog osoblja i studenata kroz pozivanje na učestvovanje u raznim nastavnim i istraživačkim aktivnostima te profesionalnom razvoju;
Obostrano učešće u edukacijskim aktivnostima i ostalim oblicima naučnog istraživanja;
Organiziranje zajedničkih seminara i okruglih stolova;
Razmjena informacija i dobrih praksi u cilju olakšavanja razmjene znanja.
Sljedeće takmičenje će se održati iduće godine na nekom od Univerziteta pritatelja projekta takmičenja u simulaciji suđenja.

Dženis Šaćirović, Revija Sandžak, 148. broj

Leave a comment