Delegacija Bošnjacke kulturne zajednice Makedonije u sastavu prof. Džemil Bektović, akademik Fehim Husković, prof. Dževad ef. Hot, Lejla Kardovic iz Vladine agencije za implementaciju prava manjina u Makedoniji, te sekretar BKZ-a Elvir Sadiković, završila je četvorodnevnu oficijalnu posjetu institucijama i bošnjačkim udruženjima u Republici Turskoj, veoma uspješno. U toku posjete ostvareni su veoma značajni susreti i dogovoreni projekti za dalju saradnju koji trebaju biti početak intenziviranja saradnje Bošnjačke kulturne zajednice i Bošnjaka uopšte sa institucijama Republike Turske i bošnjačkih udruženja u toj državi. Posebno je važan bio poziv i susret u predsjedničkoj palati u Ankari sa savjetnikom turskog predsjednika gospodinom Sabrijem Demirom koji je veoma ljubazno i srdačno primio delegaciju Bošnjačke kulturne zajednice Makedonije. Na tom sastanku razmotrena su pitanja od obostrane koristi, dalja saradnja i komunikacija vladinih agencija Republike Turske sa srodnim bošnjačkim institucijama, ali također je predstavljana i platforma rada i aktivnosti BKZ Makedonije. U sklopu toga dogovorena je intenzivnija saradnja sa turskom vladinom agencijom za pomoć-TIKA na projektima očuvanja zajedničkog nasljeđa i mogućnost stipendiranja bošnjačkih studenata iz Makedonije na turskim univerzitetima.

U kabinetu savjetnika turskog predsjednika za balkanska pitanja, gospodin Sabri Demir
U kabinetu savjetnika turskog predsjednika za balkanska pitanja, gospodin Sabri Demir

U kabinetu savjetnika turskog predsjednika za balkanska pitanja gosp. Sabrijem Demirom
U kabinetu savjetnika turskog predsjednika za balkanska pitanja gosp. Sabrijem Demirom

Delegacija BKZ Makedonije u palati Beš tepe u Ankari
Delegacija BKZ Makedonije u palati Beš tepe u Ankari

BKZ u sjedištu Udruženja Rumelisiad i njegovom predsjednikom gosp. Emir Džemal Baškardesi

Zajednička fotografija BKZ M ispred predsjedničke palače u Ankaru sa savjetnikom za balkanska pitanja gosp. Sabri Demirom
Zajednička fotografija BKZ M ispred predsjedničke palače u Ankaru sa savjetnikom za balkanska pitanja gosp. Sabri Demirom

Delegacija BKZ Makedonije u palati Beš tepe u Ankarii

Zajednička fotografija BKZ M ispred predsjedničke palače u Ankaru sa savjetnikom za balkanska pitanja gosp. Sabri Demir

Zajednička fotografija BKZ M ispred predsjedničke palače u Ankaru sa savjetnikom za balkanska pitanja gosp. Sabri Demirom
Zajednička fotografija BKZ M ispred predsjedničke palače u Ankaru sa savjetnikom za balkanska pitanja gosp. Sabri Demirom
Delegacija BKZ Makedonije u palati Beš tepe u Ankari
Delegacija BKZ Makedonije u palati Beš tepe u Ankari

Delegacija BKZ Makedonije u palati Beš tepe u Ankari
Delegacija BKZ Makedonije u palati Beš tepe u Ankari

Druga važna posjeta u okiru ovog programa je bila Bursa, velikog industijskog centra Turske, gdje je domaćin bio gospodin Emir Džemal Baškardesi, agilni predsjednik Rumelisiad-a, organizacije koja okuplja brojna udruženja porijeklom sa područja Balkana. U Bursi je ostvaren kontakt i zajednički ručak sa poznatim biznismenom i bošnjačkim aktivistom gospodin Zarif Alp porijeklom iz Prijepolja kojem je prezentiran rad BKZ Makedonije, ali i ostalih sličnih bošnjačkih udruženja u Sandžaku i Bosni i Hercegovini. Iza toga je na Univerzitetu Uludag u Bursi predsjednik BKZ Makedonije prof. dr. Džemil Bektović održao predavanje studentima sa Fakulteta za Međunarodne odnose i Centra za međunarodnu saradnju na temu „Percepcija Turske i njene uloge na Balkanu“. Nakon izlaganja postavljana su broja pitanja i povela se debata oko relacija nove bošnjacke politike i turskih aspiracija uspostave nove saradnje na Balkanu.

BKZ u sjedištu Udruženja Rumelisiad i njegovom predsjednikom gosp. Emir Džemal Baškardesi
BKZ u sjedištu Udruženja Rumelisiad i njegovom predsjednikom gosp. Emir Džemal Baškardesi

Na kraju posjete ostavljen je najljepši dio posjete BKZ Makedonije kada su ostvareni kontakti sa bošnjackim organizacijama u Istanbulu. Posebno je bila inspirativna i za BKZ M važna posjeta Fondaciji bošnjačkih intelektualaca u elitnom kvartu Kadikoy. Na tom sastanku BKZ je primio predsjednik Fondacije prof. dr. Elmas Orak sa saradnicima gosp. Redžep Salpat i gosp. Husein Gul. BKZ je prezentirala svoj dosadašnji rad i aktivnosti koji su sprovedeni na nacionalnom i kulturnom planu. Također su domaćini predstavili svoj rad i odmah je dogovorena saradnja koja treba najprije da krene sa likovnom izložbom slika uvaženog akademika BANU-a Fehimom Huskovićem u okviru „Istanbulskih dana bošnjačke kulture“ u oktobru mjesecu ove godine. BKZ je ovom prilikom pozvala Fondaciju bošnjačkih intelektualaca da posjeti Makedoniju u periodu proslave „Dan Bošnjaka-28 Septembar“ koji je nacionalni praznik za Bošnjake u R. Makedoniji.
U sjedištu Fondacije bošnjačkih intelektualaca u Kadikoyu
U sjedištu Fondacije bošnjačkih intelektualaca u Kadikoyu

Drugog dana posjete u Istanbulu bio je susret sa Upravnim odborom bošnjačkog udruženja „Sandžak Bosna“ u Pendiku u prostorijama udruženja. Iza prvičnog upoznavanja pokazane su radne prostorije i aktivnosti udruženja gdje se stavlja akcenat na kursevima bosanskog jezika za mlađe naraštaje sa ciljem očuvanja bosanskog jezika od asimilacije, onda muzičke prostorije za tradicionalnu muziku Bošnjaka, prostor za sportske aktivnosti, te radionice za tradicionalne zanate poput tkanja ćilima. Prilikom ove prezentacije mladi i ambiciozni predsjednik Erdogan Erden izrazio je posebnu nadu i želju da se saradnja intenzivira i zbog toga da što prije dođe u Skoplje jedna delegacija udruženja „Sandžak Bosna“ kako bi posjetili obnovljeno Turbe bosanske princeze Emine u Skoplju, koje je djelo aktivnosti BKZ Makedonije.
Svječani trenutak razmjene poklona: BKZ Makedonije i bošnjačko udruženje „Sandžak Bosna“ iz Pendika
Svječani trenutak razmjene poklona: BKZ Makedonije i bošnjačko udruženje „Sandžak Bosna“ iz Pendika

Zbog ograničenog vremenskog perioda i popunjene agende nijesu se ostvarili kontakti sa bošnjačkim udruženjima iz Bajram Paše u Istanbulu i udruženjima iz Izmira, te je dogovorena ponovna posjeta ovih udruženja u narednom periodu. Ovom posjetom BKZ Makedonije je na najbolji mogući način uspostavila saradnju i kontakt sa bošnjačkim organizacijama u Turskoj i ona je samo prvi korak koji treba biti nastavljen i sa ostalim bočnjačkim udruženjima u Evropi, sve do njihovog umreživanja što je krajni cilj BKZ-a Makedonije.

Informativna služba BKZ Makedonije
Faik Nezirović,Revija Sandžak, broj 185.

Leave a comment