Slovo zahvalnosti hećimu dr. Suadu Ćatoviću

Sve što bih kao čovjek napisao i rekao, bilo bi malo, ono što osjećam da izrazim u ovom trenutku u izjavi zahvalnosti, prema uvaženom hećimu dr. Suadu Ćatoviću, medicinskom djelatniku, Opće bolnice u Novom Pazaru.
Naime, 14. novembra 2015. Godine, imao sam zdravstvenu krizu. Hitno sam prebačen na Konoralno odjeljenje Opće bolnice u Novom Pazaru, gdje mi je posebno ukazao pažnju dr. Suad Ćatović sa svojim suradnicima i osobljem. Poslije Svevišnjeg Gospodara Svjetova Allaha, dž.š., mogu da se zahvalim upravo dr. Suadu Ćatoviću što sam sotao danas u životu.
Po uputu, dr Ćatovića, nakon nekoliko dana liječenja u Novom Pazaru, prebačen sam na Klinički centar na Drugoj Vaskularnoj bolnici u Beogradu, gdje sam bio primiran od strane dr. Živaljevića, zatim dr. Nataše i dr. Ivane (izvinjavam se što nisam upisao njihova potpuna imena i prezimena), koje su poznavale svog kolegu i školskog druga dr. Ćatovića.
Nakon ukazane pomoći, tako poznati dr. Živaljević, vršeći uvid u moju Otpusnu listu dr. Ćatovića iz Novog Pazara, rekao je “ovo što Vam je napisao dr. Ćatović isto bi uradili u Ljubljani, Ženevi, Londonu, Moskvi, Njujorku, Hjustonu i drugim centrima…”, a dr. Ivana i dr. Nataša, su se tako lijepo izrazile, da bi vrlo rado posjetile kolegu i Novi Pazar i drago im je što je tako profesionalno napredovao.
Upravo se sada dobro osjećam, i koristim priliku da se uz naprijed spomenute doktore, posebno zahvalim dr. Milanu Dobriću iz Beograda, koji je ugradio na mojim arterijama tri stanza, koji mi pomažu da normalno funkcioniram i da se krećem među svojom porodicom i prijateljima.
Hoću da vjerujem, da treba poštivati medicinu i sve kvalitetne profesionalce iz ove oblasti, kako bi ljudi mogli da sačuvaju svoje zdravlje, kao i da budu umjereni u svemu, a posebno u jelu i piću, što je posebno podvukao dr. Milan Dobrić.
Hvala na ustupljenom prostoru.
S lijepim pozdravima i poštivanjem.

Šahman H. Muminović, Revija Sandžak 184.

Leave a comment