SJEVERIN, DUH ZLOČINA I NEPRAVDE ČETVRT VIJEKA POSLIJE

Navršilo se četvrt vijeka od stravičnog zločina nad Bošnjacima kada je paravojna teroristička grupa pod komandom ozloglašenog ubice Milana Lukića, zaustavila autobus u mjestu Mioče kod Rudog, izvela iz autobusa, odvela na nepoznatu lokaciju, brutalno mučila i ponižavala i zatim svirepo ubila 16 Bošnjaka (15 muškaraca i jednu ženu). Ozloglašeni ubica koji se sa svojom terorističkom grupom neometano i slobodno kretao kako na prostoru okupiranog dijela Bosne, tako i na slobodnom dijelu Srbije, harao je bošnjačkim selima i gradovima, palio, pljačkao i ubijao, a da niko nije htio od strane državnih organa tadašnjeg režima Slobodana Miloševića, da stane na put ovom ubici i njegovoj zločinačkoj družini.
Zločin u Sjeverinu urađen je planski, a efekti ovog zločina, samo su uvod u ono što će se i kasnijih godina dešavati na prostorima svih sandžačkih općina, a naročito onih duž granice sa Bosnom, u općinama Priboj, u Prijepolju i u Pljevljima. Nakon ubistava na teritoriji Bukovice, granatiranjem sela Kukuroviće, otmicom u Štrpcima, te paljenjem i pljačkanjem bošnjačkih kuća, a zatim represijom nad stanovništvom i premlaćivanjima u policijskim prostorijama, većina Bošnjaka tog kraja, napustilo je pomenute općine, pa je i demografska struktura nasilno trajno izmijenjena.
Ono što nakon 25 godina opominje kako preostalo stanovništvo općina u kojima žive Bošnjaci, a u kojima su se desili pomenuti zločini, jesu konstantne prijetnje i provokacije koje su upućene prema Bošnjacima toga kraja. Godinama su nekim poznatim i anonimnim mrziteljima Bošnjaka toga kraja teroristi Milana Lukića heroji, pa zastrašivanjem Bošnjaka ispisivanjem grafita i javnim i tajnim prijetnjama prizivaju novi ,,Sjeverin”, ,,Šrtpci” ili neku sličnu manifestaciju egzekucije prema Bošnjacima. Bošnjaci Priboja su i danas u strahu, istaknutim ljudima se prijeti smrću, što najbolje svjedoče takve prijetnje Larisi Karaosmanović, odbornici političke partije koja participira u lokalnom parlamentu (BDZ Sandžaka), kojoj prijete smrću zbog nastupa u pribojskoj skupštini lokalne samouprave zbog pokretanja pitanja izgradnje džamije. Očigledno je da u ovom malom gradiću na zapadu Sandžaka, još uvijek je prisutan duh sjeverinskih dželata, i da se on može aktivirati u onom trenutku općeg haosa ili nekontrole.
Pozitivan je stav lokalne zajednice koju čine većinski Srbi i manjinski Bošnjaci, te predsjednika općine Lazara Rvovića, koji podržava kolektivnu kulturu sjećanja svih stanovnika općine priboj prema ovom zločinu, te mnoge institucije, bošnjačke političke subjekte, političke subjekte iz Srbije, te nevladine organizacije, ali isto tako, treba pozvati državu da se ozbiljnije pozabave potencijalnim prijetnjama od strane novih lica, koje i nakon toliko godina inspiriraju zločini, kao što je ovaj koji je zadesio Bošnjake Priboja, koji su, možda i najbolje od svih u Sandžaku osjetili golgote.
Sjeverin ne smije biti zaboravljen, jer ne predstavlja sjećanje samo za Bošnjake, već i za sve druge, pa i za cijeli svijet, kao svjedočanstvo jednog vremena, bezumlja i namjeri jednog režima da ubija nevine ljude, te pokuša stvoriti trajni defekt u međunacionalnim odnosima dva naroda, koji nijesu uspijeli da se ostvare. No, nepriznavanjem žrtava kao civilnih žrtava rata i odsustvom materijalnog obeštećenja porodicama za sve ove godine, te gubitak maratonskog procesa pred srbijanskim sudovima, nije nešto što uliva vjeru u pravdu, niti sada, niti u budućnosti. Nesankcioniranje novih kreatora zločina, koji prijete smrću ovom napaćenom dijelu Bošnjaka, može da predstavlja i novo akumuliranje zla, koje, nikada se ne zna, može biti probuđeno.
Neka je vječni mir i spas dušama stradalih Bošnjaka, sabur, mir i spas njihovim porodicama, a njihovim zločincima neka je kazna i na ovom i na budućem svijetu!

AUTOR – MSc. Dženis Šaćirović, predsjednik Skupštine Matice Bošnjaka Sandžaka

Ja sam Bošnjakinja i moj maternji jezik jeste BOSANSKI

Negiranje nečega što, “ne postoji”, zapravo, samo potvrđuje postojanje istog, a to je u ovom slučaju naš lijepi, BOSANSKI jezik.
Želja za izvršenjem, “atentata”, na jezik za koji se, Bošnjaci, uporno bore jeste ogromna, ali nije veća od želje Bošnjaka da se plamen tog jezika rasplamsa i sagori korijenje zla i upornog negiranja i uništavanja!

Ja kao Bošnjakinja i poznavalac svoga jezika, borit ću se da moj jezik živi. Da sutra, moja djeca, pohađaju nastavu na maternjem jeziku.
Javno govorim i govorit ću o značaju, BOSANSKOGA jezika.
Javno kažem da, iako sam rođena i živim u zemlji Srbiji moj maternji jezik jeste BOSANSKI.

Studiram, SRPSKI i BOSANSKI jezik i niko me ne može ubijediti da je moj, maternji jezik, izmišljen; kada rječnik BOSANSKOG jezika datira još iz 1631. godine, a rječnik SRPSKOG jezika iz 1818. godine, a pritom se naziva R(J)EČNIKOM!
Srbi, Crnogorci, Makedonci, Hrvati… imaju svoj jezik; samo se Bošnjacima ne dozvoljava da imaju svoj.
Oduzeti jednome narodu jezik, isto je kao i oduzeti mu pravo na razmišljanje i govor!

Zapitajmo se: ŠTA JE JEDAN NAROD BEZ JEZIKA?!

BOSANSKI jezik, jeste, identitet, nas Bošnjaka. Negiranje, našeg jezika, jeste, negiranje i nas i našeg postojanja kao jednog naroda, jedne nacije!
Dok je nas, BOSANSKI jezik, će postojati.
Njegovo korijenje, vijekovima staro, cvjetat će iznova i iznova, a naš zadatak je da tu baštu pretvorimo u najljepši vrt.
Ja sam Bošnjakinja i moj jezik jeste BOSANSKI!

Autor: Amela Kačapor, Revija Sandžak, broj 192.

SAMOBITNOST I SAMOPOŠTIVANJE SU TEMELJI NAŠEGA OPSTANKA

Bošnjačka povijest je isprepletana previranjima unutar i izvan granica matičnih prostora Bošnjaka, koje su sa istim imale uzročno-posljedičnu vezu, te skretale tok sudbine ovog staroevropskog naroda. Prva velika stradanja Bošnjaci su doživjeli od sredine i kraja XVII vijeka, te u XVIII, XIX, i na koncu, XX vijek je počeo i završio se stradanjem tog naroda. Kobne okolnosti sa sredine XIX vijeka, masovna stradanja i protjerivanja Bošnjaka sa matičnih prostora, samo su išle u korak sa ispisivanjem velikog testamenta predaka svih bošnjačkih neprijatelja da isti uguše. Onoga trenutka kada su aneksirali i dočekali “na tacni” nespremnu državu Bosnu, neprijatelji su njenom narodu ukinuli institucije, jezik, izbrisali naciju, nametnuli nove okolnosti u kojima je jedna od najstarijih država Evrope trebala postati historijska činjenica čiji rodni list treba pretvoriti u pepeo. Dosta je bošnjački narod muka vidio, te obezglavljen lutao u balkanskim ratovima, pa i prvom i drugom, ginući za tuđe ideale, nadajući se da svoje živote polaže za civilizacijsku stvar. Možda i jeste, tako svjestan svoje historije, kada je za u vijekovima unazad prosipao svoje kosti od Persije do Beča, pa na frontovima beogradskih tvrđava i sve do neupitne odanosti antifašizmu, kada je stvarao Jugoslaviju, koja, historija će to posvjedočiti, nikada ne bi postojala da se ovaj narod nije odlučno priklonio borbi za njenim stvaranjem. Mogli bi da analiziramo sve moguće okonosti i uvjete nastanka svih kobnih događaja, da kunemo ili krivimo druge. Da bezgranično proklinjemo godine ukidanja bosanske autonomije, aneksije, ukidanja jezika, zabrane ili preimenovanja nacije, otkidanjima teritorija, te sve te godine kada smo se na popisima stanovništva mogli izjašnjavati kao lijevi, desni, ili kao “neopredijeljeni”. Skupo smo platili sva previranja, sve ratove, kako one koji su bili upereni protiv nas, kako one u koje smo ulazili u odsustvu mogućnosti, ili svijesti da se borimo za svoje interese, a ne za tuđe. Tako su Bošnjaci u svim kritičnim trenucima radili, bivstvovali i za svoje žrtve bili ili kažnjeni ili im se uzvraćalo nezahvalnošću. Zapravo, sve što su u trenucima kada se na njih gledalo kao bezličnu masu uradili, ne samo da nije nagrađeno, već je bilo i pogubno. Žrtva za sve interese osim svojih, bila je stvaranje sebe žrtvom. To je trajalo sve do presudnog časa, onog kada je buđenje moralo nastati, jer je posljednji testament svih neprijatelja Bošnjaka glasio: “Muslimanski (Bošnjački) narod u netanak!”. Dobro je, Allahu Svevišnjem zahvala pripada. Nijesmo nestali! I ne samo to, povratili smo pravo na svoju bitnost. Nijesu pocijepali Bosnu ni 1939-te, nijesu ni 1992. godine. Ni sav taj licemjerni svijet koji je kao kamen gledao, vjerovao, a neki crni dio svijeta i vjerovao u crne pronoze o našem nestanku. No, Božija je uvijek posljednja.
Odsustvo bošnjaštva nas je skupo koštalo.
Skupo nas je koštalo odsustvo institucija. Našega jezika. Našega imena. U konačnici, odsustvo naše svijesti bez ulaženja u to da li je to moralo tako ili nije. Bili smo najlojalnija braća Turcima, vječito zahvalni što su našu herezu pretočili u časni islam. Možda, ispunjeni nabojem islama, koji neuporedivo više duhovnosti i identitetske osjećanosti donosi od pripadanja bilo kojoj naciji, nijesmo baš shvaćali da i nacija sačinjava nukleus ličnog i kolektivnog identiteta, jer i među muslimanima postoje različite kulture, jezici, tradicije, pa samim tim i nacije ili narodi, koji u vremenu koje je tada nadolazilo, u sustavu kakav se stvarao na tlu Evrope, značio je ključnu odrednicu i konačna kretanja jedne bliske i spontane budućnosti. Čini se da su Bošnjaci u bar tri vijeka unazad dosta uspavali i prepustili, pa neka nam veliki dokaz tome bude pokret Husein-kapetana Gradaščevića koji je tada, negdje na polovici vidio kuda sve to vodi. Što se drugog i najdramatičnijeg perioda tiče, Bošnjaci su pola vijeka gradili Jugoslaviju, bili epicentrom komunizma i predodređeni za popunu asimilaciju, pa ni to nije bilo dovoljno da bi se i kao takvi sačuvali namjera da ni kao takvi ne postoje. Dakle, kada bi gledali sve periode odsustva borbe za svojei borbe za nešto tuđe, Bošnjaci su bivali kažnjeni, ili je pak njihova uloga bila obezvrijeđivana ili brisana.
U posljednjih četvrt vijeka praćeni svim epohalnim i spontanim organiziranjima Bošnjaka na prostorima bivše Jugoslavije, postavljeni su temelji trajnog rješenja njihovog trajnog egzistencionalnog i nacionalnog pitanja. Bošnjaci su silom prilika vraćali svoje ime, naciju, jezik, branili svoju državu i osnivali pojedine institucije nakon preko stotinu godina. Bošnjaci, kao i na početku ove najdramatičnije, ali sa druge strane i najsvjetlije četvrtine jednoga vijeka, moraju kao i tada, i sada bezpogovorno stati i susdjelovati kroz sve svoje naučne, obrazovne, političke i druge institucije u kojima će kvalitet svoga djelovanja i egzistenciju na svojim matičnim prostorima, ali i u emigraciji podizati na najviši mogući nivo, podvučenim slovom svog historijskog postojanja, bitnosti i samobitnosti, a sve u cilju da najprije nikada ne budu životno ugroženi, pa zatim razvijene svijesti koja nikada neće dozvoliti da bude ugrožena.
Obaveza jednog Bošnjaka je da ističe svoje bošnjaštvo.
Svaki Bošnjak mora glasno i jasno reći, a ponajprije znati i poštovati svoju historiju koju su pisali njegovi preci, a ne drugi, za korist drugoga. Svaki Bošnjak mora nametnuti drugome da ga poštuje sa nultom granicom tolerancije prema nametanju historije i uloge Bošnjaka u njihovoj povijesti. Svaki Bošnjak, mora biti Bošnjakom i takvim se predstavljati na svakom koraku i u svakoj sredini, bez obzira bila ona većinska ili nanjinski bošnjačka. Svaki Bošnjak, sada kada skoro da na svim teritorijama na kojima ima utjecaja da kreira svoju sudbinu, mora svoj jezik čuvati, kako formalno, tako i neformalno – kako izjašnjavanjem da se njime služi, tako i očuvanjem istoga i govorom svojih predaka. Svaki Bošnjak, a ne bi se time razlikovao od svojih susjeda, mora imati vlastiti pogled na događaje sa nultom granicom tolerancije u nastojanjima drugih da nasjedne ili mu se nametne iskrivljena slika o njegovom narodu, njegovom nastanku, porijeklu i osnovanosti za trenutnim postijanjem. Svaki Bošnjak mora učestvovati u političkom životu svoga naroda, na način da pripada onim redovima koji najprije u svom djelovanju zastupaju očuvanje, nejgovanje i afirmaciju najvažnijih identitetskih nacionalnih vrijednosti. Svaki Bošnjak, bez obzira na društveni status, ulogu ili kakvu drugu odrednicu, mora imati na umu da je bošnjaštvo temelj identiteta opstanka, kako njega kao jedinke, tako i kolektiviteta. Samo takve svijesti, svaki Bošnjak, kao jedinka, a cijeli narod u cjelini, može izbjeći iskušenja koja su nametana stoljećima unazad.
Poštuj sebe da bi te drugi poštovali.
Niko ne poštuje onoga ko sam sebe ne poštuje. Niko ne prepoznaje onoga ko sam sebe nije prepoznao. Zato, poštujmo i prepoznajmo sebe trajno, kako bi trajno izbjegli sve drame iz prošlosti i kao jaki I nacionalno svjesni, krenuli putem razvoja i ponude naših vrijednosti na prihvatanje drugima u odsustvu vrijednosti kojima svjedoči jedna nova epoha. Mi se, na kraju, imamo čime ponositi i šta za ponuditi.

Piše: MSc. Dženis Šaćirović, glavni i odgovorni urednik Revije Sandžak

PROFESORI DEPARTMANA ZA PRAVNE NAUKE UČESTVOVALI NA KONFERENCIJI ,,DIJALOZI O NASLIJEĐU HAŠKOG TRIBUNALA’’ U SARAJEVU

U periodu 22-24.06.2017. godine, u Sarajevu je održana konferencija pod nazivom ,,Dijalozi o naslijeđu MKSJ”. Konferencija koju su ogranizirali Ujedinjene nacije i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, održana je u prostoriji Kongresne sale hotela ,,Holiday”. Tri radna dana konferencije obilježili su paneli, obraćanja, diskusije i predstavljanje rada Haškog tribunala za dvadesetčetiri godine njegovog postojanja. Konferenciji je prisustvovali kompletno rukovodstvo Haškog tribunala, na čelu sa predsjednikom suda g. Carmelom Agiusom, glavnim tužiteljem g. Serge Brammertzom, sekretarom suda g. Johnom Hockingom, portparolom suda g. Nenadom Golčevskim, te sudijama poput Wolfganga Schomburga i drugima, koji su, također, bili u ulozi uvodničara, moderatora i panelista. Pored oko stotinu pozvanih učesnika, među kojima su delegati Evropske unije, zatim predstavnici misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, ministri Vlade Bosne i Hercegovine, predstavnici udruženja žrtava rata i institucija za zaštitu ljudskih prava, na ovoj konferenciji su kao jedini učesnici univerziteta iz Srbije, učešće uzeli i predstavnici Departmana za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru prof. dr. Eldar Šaljić i asistent MSc. Dženis Šaćirović kojima su uručeni posebni pozivi za

Tokom Konferencije, regionalni i međunarodni učesnici razgovarali su o ključnim oblastima naslijeđa Međunarodnog suda i upustili se u aktivan dijalog. Pored osam glavnih panel sesija, Konferencija je ugostila deset pratećih događaja, uključujući promociju knjige, premijeru dokumentarnog filma, otvaranje izložbe i razgovore o raznim regionalnim inicijativama tranzicione pravde. Panel diskusije su počele s normativnim naslijeđem MKSJ-a i njegovim uticajima na nacionalne jurisdikcije, poslije čega su uslijedili paneli o rodnoj pravdi i vansudskom naslijeđu Međunarodnog suda, što je dovelo do konstruktivnih rasprava s publikom. Drugi dan Konferencije bio je posvećen operativnom naslijeđu Međunarodnog suda i tome kako ono može da bude od koristi u procesima pred nacionalnim sudovima; iskustvu svjedoka prilikom svjedočenja pred MKSJ-om i lokalnim mehanizmima za podršku svjedocima; i ulozi odbrane i lekcijama koje su naučene u obezbjeđivanju pravičnog suđenja. Dan je okončan stručnim panelom o istorijskoj vrijednosti naslijeđa Međunarodnog suda. Završni panel Konferencije, koji se bavio nastojanjima Međunarodnog suda u oblasti outreacha, održan je jutros, i na njemu je istaknuta potreba za kontinuiranom edukacijom i informisanjem o radu Međunarodnog suda. Konferencija je okončana prezentacijom zaključaka i preporuka proizašlih iz više panel diskusija. Naglašeno je da će sposobnost nacionalnih jurisdikcija da nastave presuđivanje u predmetima ratnih zločina u skladu s međunarodnim standardimna predstavljati ugaoni kamen naslijeđa Međunarodnog suda. Konferenciju.
Pored panela, učesnicima je prvog dana posjete upriličen prijem kod gradonačelnika Sarajeva u Gradskoj Vijećnici, a drugog dana Konferencije, posjetili su Historijski muzej Bosne i Hercegovine.
Drugog dana Konferencije na petom panelu u okviru diskusije, učešće su uzeli i predstavnici Univerziteta u Novom Pazaru. Tijekom dana Konferencije, predstavnici Univerziteta u Novom Pazaru, imali su susrete sa predsatvnicima Haškog tribunala, Ujedinjenih nacija i institucijama Evropske unije.

Dženis Šaćirović

ODRŽANA 58. SESIJA ,,SUSRET IDEJA ISTOKA I ZAPADA” NA UNIVERZITETU U NOVOM PAZARU

21.06.2017. godine, u organizaciji Instituta za etiku i estetiku, Centra za retoriku i Debatnog kluba studenata, u Velikoj Sali Univerziteta u Novom Pazaru, održana je 58. sesija debate studenata pod nazivom ,,Susret ideja istoka i zapada”, pod mentorstvom akademika prof. dr. Šefketa Krcića. Na ovoj manifestaciji, koja je ujedno bila i posljednja akademska aktivnost studenata i profesora u tijeku ljetnjeg semestra na univerzitetu. Na ovoj sesiji su izlagali studenti Departmana za folologiju i Departmana za pedagoško-psihološke nauke. Sesiju su otvorili, mentor akademik prof. dr. Šefket Krcić, u ime profesora dr. Šemsudin Plojović, u ime asistenata univerziteta MSc. Dženis Šaćirović i kao gost Naser Bakić – sekretar Udruženja pisaca Sandžaka, pisac i doktorant na Departmanu ekonomskih nauka Univerziteta u Novom Pazaru. Kasnije su se studentima i prisutnima obratili, prorektorica za nastavu i profesorica na Departmanu za filološke nauke prof. dr. Amela Lukač-Zoranić i dekan Departmana za pedagoško-psihološke nauke, prof. dr. Mustafa Fetić. Studentima se obratio i predsjednik Debatnog kluba studenata Kemal Toković.
Za TV Sandžak, prof. Krcić je u povodu sesije izjavio: „Svi studenti učestvuju sa svojim temama koje su odabrali iz vidokruga svojih pogleda na svijet. I njihove poruke koje dolaze sa odabranim temama iz filozofije, etike i estetike, jesu izraz njihivih pogleda na svijet, jer je cilj našeg univerziteta da njeguje najbolju tradijiciju besjedništva od antičke Grčke do andaluzijskih univerziteta, prije sedamsto, osamsto i hiljadu godina, ali ne da se traži da to bude knjiški, već slobodno kritičko mišljenje.”
Manifestaciju je medijski podržala TV Sandžak, Agencija SANA i Revija ,,Sandžak”.


AUTOR – Dženis Šaćirović

BOŠNJACI SU PONOSNI NA SVOJ IDENTITET

Nase komsije se ljute, što se mi dičimo i ponosimo našim starim imenom, jezikom, običajima i kulturom i što pod živu glavu nećemo da uzmemo njihovo ime za oznaku nacionalnosti i jezika. U napadima na nas složne su naše komšije, koje ćemo, da se bolje razumijemo, nazvati jednog Jovo drugog Ivo. No i jedan i drugi traže od nas nešto drugo, jer između sebe ne mogu – o živu glavu – da se slože. Prijatelj Jovo poručuje nam, da uzmemo njegovo ime, a prijatelj Ivo veli, jok Bošnjače, ti si moj i moraš prigrliti moje ime“. Potegni tamo, potegni amo, a sve bez pitanja nas Bosanjaka.
Ali, kako stvari stoje, zapitaćemo naše prijatelje, koji se bave naukom, perom i štampom: zašto se tako svađaju za nas, kad dobro znaju, da se Bošnjak od starine privikao ponositi sa svojim jezikom, historijom, i zvati se imenom svojim, da se vjerno drži tradicija i uspomena svojih djedova. Slavni starih (historija) naše mile domovine, da se sjecamo onih vremena, kada se je naša domaća vlastela,nasi predvodnici, nasa intelektualna elita u svakoj prigodi jasno i otvoreno izrazavala o svojoj narodnosti, nazivajući se ponosnim i junačkim imenom Bošnjak. Gledamo na mnoge dokumente domaćih pisaca iz prošlih vijekova, u kojima se uvijek spominje naše pravo narodno ime Bošnjak, a to su oni razlozi zbog kojih se i mi, kao njihovi zahvalni i vjerni potomci zovemo slavnim imenom Bošnjak.Bosnjaci su od vajkada postojali i mi necemo zaboraviti tu nasu elitu nase knjizevnike tako sto cemo znati ko je Mak Dizdar,Safvet-beg Basagic, Edhem Mulaabdic, tako sto cemo mi izucavati Bosnjackog Homera Avda Medjedovica. Od toga nećemo niti smijemo odstupiti, toga ćemo se imena držati vjerno i stalno.“
Mi se ponosimo time, da je upravo naš jezik Bosanski, uzet za osnovu književnog jezika naših komšija Srba i Hrvata. Glasoviti jezikoslovci Vuk Karadžić, Dančić, pa i Ljudevit Gaj prenijeli su naš lijepi jezik u književnost obaju rečenih naroda, te ga prozvaše kako su oni hotjeli jedni srpskim a drugi hrvatskim, a o nama nigdje ni spomena. Mi sigurno imamo prava ponositi se, što se našim jezikom služe danas u književnosti naši prijatelji Jovo i Ivo, a to će nam bar svako priznati. Ali mi nikako ne razumijemo, zašto naziv, što su ga oni našem jeziku po svojoj volji, a bez našeg pitanja dali, sada nama  hoće da nametnu, pa nam čak brane, da mi u našoj vlastitoj kući svoj jezik zovemo imenom koje je odvujek postojalo. To je slično, kad bi našem djetetu neko drugi po svojoj volji ime nadio. Tako postupanje i taj zahtjev mi ne odobravamo i nijesmo nikako za to. Ali čast i poštenje obojici naših prijatelja, Srbu i Hrvatu. Mi njihovu narodnost ne preziremo, mi na njiha krivim okom ne gledamo, mi nikad nećemo zanijekati, da nijesmo od jugoslavenskog plemena, već baš hoćemo, da svakome jasno dokažemo, da smo mi Bošnjaci na prvom stepenu toga slavnoga roda. Ali uvijek ostajemo Bošnjaci kao što su nam bili i pradjedovi i ništa drugo. Dakle nek se dobro ogledaju po zemlji naša braća, koji toliko stoljeća u Bosni i Sandzaku stanuju i žive, a hoće da su Srbi ili Hrvati. Neka ovo lijepo prouče i promozgaju.

AUTOR – Kemal Toković Revija Sandžak broj 191-192

DOSIJE ,,BOSANSKI JEZIK“ U ,,POLITICI“

Napad na bosanski jezik od strane izvjesnih lingvista, nastavlja se u svjetlu širenja mržnje i željama za kršenjem civilizacijskih prava Bošnjaka u Srbji. Naravno, iako nemaju nikakvih ingerencija, izvjesni lingvisti, intitucije i mediji, nastoje izvršiti pritisak na Vladu Republike Srbije, te političke predstavnike da ,,koriguju” zakonodavstvo. U tom smilu, sav pritisak, koji iako neplodotvoran, ipak uspjeva da širi paniku i mržnju, te animozitet građana Srbije prema Bošnjacima.
Napadi na bosanski jezik traju godinama, a intenzivirano mjesecima, što govori da u Srbiji postoje dekadentni pojedinci, koji, očigledno plate u naučno-obrazovnim institucijama primaju isključivo prema učinku u napadu prema Bošnjacima, jer drugih zaduženja u svom poslu posljednjih godina, zapravo i nemaju, te time, prvenstveno nanose štetu svom narodu, koji od njih nema nikakve druge koristi. Osim toga, ti krugovi ljudi su nezadovoljni dobrim odnosima Vlade Srbije sa Bošnjacima, te su, vjerovatno, njeni izričiti protivnici kao nasljednici sukoba na Balkanu i protivnici Evropskog puta Srbije.
U svjetlu svega toga, 31. marta mjeseca, u srbijanskom dnevnom listu ,,Politika”, objavljen je teks pod nazivom ,,Jezik bošnjački, a ne bosanski”, izvjenog autora Miloša Kovačevića, inače, dobro poznatog protagoniste ideje da se bosanski jezik preinači ili ukine u Bosni i Srbiji, što predstavlja bezumne stavove, potkrijepljene drskim izlaganjima o Bošnjacima i pozivima da im se historija prekraja, falsificira i ukida, i svoje ,,ekspertize” o bosanskom jeziku, veoma drsko provlači kroz javnost vršeći tako pritisak na legitimne predstavnike vlasti u Srbiji da svoje odluke mijenjaju u korist kršenja prava Bošnjaka. Istina, jednom je pristao da se suoči pred auditorijomom na TV PINK sa jednim od najutjecajnijih bošnjačkih lingvista i dekanom Departmana za filološke nauke Univerziteta u Novom Pazaru prof. dr. Jahjom Fehratovićem, gdje je pokazao svo neznanje i praktično se obrukao pred argumentima gospodina Fehratovića, što je očigledan dokaz zle namjere pomiješane potpunim naučnim neznanjem. Pošto je Kovačević, kao jedan od protagonista zabrane bosanskog jezika potpuno marginalan, jer ne predstavlja nikavu vlast, niti je ovlašćen da govori u ime Bošnjaka, njegove špekulacije u tom tekstu su na ivici halucinacija, jer negira sve identitetske odrednice Bošnjaka, a posebno se osvrćući na negiranje bosanskog jezika i potpunim podmetanjem njegovih pretpostavki da bosančica nije postojala, da su Bošnjaci se uvijek služili srpskim jezikom i pismom, te da je Povelja Kulina Bana ,,ćirilična baština”. Na kraju, dao je sebi za pravo da nedoučene bošnjačke filologe uči nečemu što do sada nisu znali, te se time drsko stavio iznad svih naših institucija, što je predstavljalo veliku uvredu.
Na ovaj tekst sam reagirao 31. marta mjeseca, i tim povodom je ,,Politika” otvorila moju polemiku sa Kovačevićem. U toam reagirao najprije iz razloga da srbijanskoj javnosti ukažem na štetnost Kovačevićevih izjava, koje sam više vidio kao širenje loše slike prema Bošnjacima, nego li potrebe da se primarno služim naučnim činjenicama pred Kovačevićem, jer tome nije mjesto u dnevnoj štampi, već za naučnim stolom, što mu je i ukazano kasnije. Pošto mi je cilj bio da mu ukažem da nije on taj faktor koji odlučuje o nazivu jezika nekog naroda i da su Ustav i ostali dokumenti iznad njegove volje, te ga pozvao da obiđe prostorije, biblioteke i stručne ljude iz Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, Matice Bošnjaka Sandžaka, te univerziteta i tako se bolje upozna sa načnim činjenicama. Čak sam ga na kraju teksta srdačno pozvao da obiđe naše institucije i da ga, kako ih je nazvao ,,nedoučeni” bošnjački filolozi nauče.
4. aprila, umjesto nastavka polemike u kojoj će iznositi svoje dalje stavove, Kovačević je neočekivano izazvan, pun predrasuda i prostakluka udario na moju ličnost. Toliko su ga pogodila ukazivanja da postoje intitucije, biblioteke i stušnjaci među Bošnjacima, da je potpuno skrenuo sa kursa polemike i počeo se koristiti pravim mahalskim žargonom u korist svoje odbrane. Čak je iznete činjenice koje sam u svom tekstu naveo, svojim odgovorom u naslovu opisao riječima: ,,Parolama u odbranu jezika”. Ali, čovjek nije shvatio da ja jezik ne branim od njega, niti ga bilo ko drugi pored mene brani, jer on nije taj koji ga može ugroziti. 2.500.000 Bošnjaka na prostorima bivše SFRJ i njihov izbor da govore svojim jezikom, ne može da ugrozi niko, pa ni neki stručnjačić iz svog toplog kabineta iza sedam gora i sedam mora, koji ne predstavlja nikakvu kariku vlasti, niti se pita o bilo čemu! A to što me je označio u svom tekstu kao ,,nepismenog” jer sam aludirao na njegovu naučnu i stručnu neinformirnost, jer sam ipak pošao od prepostavke da čovjek ne zna o čemu govori, a ne da zna i krivotvoti ono što zna, jedan je veliki dokaz kako se takva jedna ličnost obraća kada mu se na to ukaže. Tekst u kojem je inače, halucinantno, moje ime i prezime spomenuo preko 10 puta, govori o njegovom mjestu na nekom nivou društveno-nauče lestvice i lišnost čovjeka koji je pun predrasuda prema istim tim Bošnjacima. Uostalom, njegovo izlaganje je bilo u smjeru da me satanizira pred srbjanskom javnošću, kao nekoga ko je nacionalista. Takav odgovor će ostati zabilježen u historiji dnevnog lista ,,Politika”, kao jedan najbesmislenijih, najlošijih i najuvredljivijih tekstova ikada. Čak je potpisom da je redovni profesor Beogradskog univetziteta, u mnogome narušio ugled najveće obrazovne institucije u Srbiji, i šire u regionu.
No, 6. aprila nastavljena je polemika mojim novim tekstom pod nazivom ,,Bosanski je najstariji jezik na Balkanu”, gdje sam iznio naučna utemjeljenja Bošnjačkih lingvista, historirača i naučnih djelatnika, ovoga puta se struktno pozivajući na imena akademika Ferida Muhića i Šefketa Krcića, sa kojima se Kovačević ni za živu glavu, pretpostavljham, nikada ne bi smio susresti za anučnim stolom, pa ih tako kasnije u svojoj replici nije smio ni pomenuti. U tekstu sam svoje zaprepašćenje njegovim vokabularom označio ukazom da u polemici nema mjesta mahalskom žargonu, psovkama i predrasudama. I ponovo je bio pozvan da posjeti naše institucijei da se suoči sa stručnjacima, kako bi korigirao svoje stavove, što je naravno odgovorio u sljedećem tekstu ,,Da nije smiješno, bilo bi žalosno” (cinični naslov) od 7. aprila, izbjegavajući odgovor po drugi put – odbio! U svom trećem tekstu nastavio je da napada mene, ali ovoga puta i Bošnjake, njihove matične teritorije i nezaobilazno bosanski jezik, čime je stvorio gnijev ne samo bošnjačke, već i spske javnosti. 8. aprila objavljen je tekst u rubrici ,,Među nama”, potpisanog studenta Srđana Draganića, koji je smo predstavljao pitanja oko aktualne situacije oko jezika.
11. aprila objavljena je skraćena verzija mog teksta u ,,Politici”, naslovljena ,,Zloupotreba nauke”. Zapravo, ta skraćena verzija skraćena je za skoro polovinu teksta, ali je i to bilo dovoljno da se Kovačević više ne oglasi, jer opet napomenut da u polemici nema mjesta njegovim predrasudama i mahalskom žargonu, pa se pretpostavlja da je time konačno i suzbijen njegov smisao izražavanja, a za drugim nije imao mogućnosti. Pošto sam u tekstu iznio da danas Bošnjaci niti među naučnim niti političkim prijateljima nemaju takvih profila ličnosti kao što je Kovačević, te da mu stanje prijateljstva između Bošnjaka i Srba na Balkanu smeta, jer je sljedbenik ideja sukoba, završio sam rečenicom da ,,kada bi više obratio pažnju na probleme na svom polju, u svom jeziku, i svoju pažnju usmjerio na njihovo rješavanje, bio bi puno korisniji zajednici kojoj pripada”.
Nakon toga, Kovačević, očigledno ljut, jer je sam upao u zamku u koju je mene svojim provokacijama htio uvući, ostavši bez riječi, vjerovano signalizira trojici autora da se narednih dana (13, 14, i 15 aprila), nekim čudom oglase u rubrici ,,Među nama” povodom sva tri moja teksta, tako uredno – dan za danom. Kao što Kovačević reče ,,da nije smiješno, bilo bižalosno”. Tako se javljaju izvjesni autori, među kojima je i jedan poznati književnik, koji se također svojim rječnikom i izlaganjem srozava do nivoa na kojem, vjerovatno, svojim ugledom nije zaslužio da se nađe, ali ga je strast u tome ponijela.
Tekst koji sam objavio u ,,Politici’’ U RUBRICI ,,Među nama’’ 20. aprila, a koji se odnosi na pominjanja mog imena i osvtrima na moje tekstove, prenosim u cjelosti:
,,Tekst Radomira Jovanovića ,,Bježanje od istine“ (13.04.) je u cjelosti fenomen, ali ću se osvrnuti da jedan detalj u njegovom tekstu gdje govori o stvaranju političkih jezika i gdje kaže da ,,narod koji nema svoj jezik – nije narod“. Bošnjaka na prostorima bivše SFRJ ima preko 2.500.000, a ako ako bi računali Zapadnu Evropu i Tursku, još nekoliko miliona. Njegovo je lično pravo da Bošnjake smatra nekim od nezaštićenih plemena u Africi koja broje 100 ljudi i da izbjegava okolnosti u kojima živi, i to nas u potpunosti ne zanima. Pošto brani svog ahbaba, i kaže da ,,dokazuje sa lahkoćom“ i u šta je bezrezervno uvjeren, pozivam ga da kod nas dođe i da ga mi uvjerimo lahkoćom, jer imamo svu potrebnu literaturu, na stotine stručnjaka u Novom Pazaru, mada i među studentima može naći dobrog sugovornika, jer smo vrlo obrazovan narod. Pošto je sa ovih krajeva, dobro zna da Bošnjaci i Srbi nikada nisu imali problema da jedni druge priznaju, jer su postojanja i različitosti jedni drugih svjesni više vjekova. Uzgred, ukazaću na neukusnost pominjanja Bošnjaka Martinovića, jer među srpskim prezimenima imate prezime Bošnjak ili Hadžić, što ne znači da je prezime odraz porijekla i nacionalne pripadnosti.
Tekst Simona Simonovića ,,Od gluposti do političke zloupotrebe jedan korak“ (14.04.) je jedan od onih u kojima neko sam nešto tumači i želi od toga napraviti senzaciju. Da li za ovog gospodina postoji bosanski jezik ili ne, potpuno je nebitno, jer o tome u Srbiji ne odlučuje on, već Vlada Republike Srbije sa resornim ministarstvima koji poštuju upotrebu bosanskog jezika tamo gdje Bošnjaci žive. Pozivam i pomenutog gospodina da dođe do Novog Pazara, jer sumnjam da je ikada bio, pa da čuje, vidi, pročita, obiđe i dobije priliku da ovo što je napisao koriguje. Koji jezik je stariji, da se riješiti za naučnim stolom, a ne proklamacijama da ne postoji jedan da bi postojao drugi. A pošto pominje i unaprijed sudi o nekome korišćenjem nerazumnih konstatacija, dobro bi bilo da tog istog i upozna. Sve ostalo izgleda kao naručen tekst. Dakle, bujrum, neka dođe da vidi, čuje i sazna!
Tekst Vladimira Zindovića ,,Guranje prsta u oko” (15.04.) je tekst koji nekim čudom, tek tada aludira na moj tekst od prije više od dvije nedjelje. Gospodin Zindović kaže da ja ne poštujem i ne priznajem Ustav, što je potpuna besmislica, jer se čvrsto vežem za Ustav i član 79. (Pravo na očuvanje posebnosti), koji savjetujem njemu da dobro pročita. Prije će biti da on ne poštuje ono što su predstavnici vlasti potpisali, a on bi to rado ukidao, ali ne može na njegovu žalost. Na jedno neukusno pitanje gdje pominje mog djeda i kaže da mu postavim pitanje kojim jezikom je govorio, mogu odgovoriti da je govorio bosanskim jezikom, što sam imao prilike da se uvjerim dok je bio živ, a ostala su nam mnoga pisma i memoari na bosanskom jeziku iz njegovog doba službovanja u odbrani zemlje od fašista sa šesnaest godina kada je branio Gornji Milanovac! Gospodinu Zindoviću mogu, ako ga baš zanima, pokazati cijelo porodično stablo i cijelu porodičnu povijest. Ali, gospodin Zindović ne zna da savremenim metodama putem nauke i DNK, se danas može saznati viševjekovno porijeklo bilo kome od nas i da druge konstatacije su poslije toga suvišne. Što se mojih korijena tiče, oni jesu u Srbiji, jer su Bošnjaci autohtoni narod i u Srbiji kao u Bosni. Iz istih namjera i gospodina Zindovića, kako sebe predstavlja, običnog građanina, pozivam da dođe i posjeti naše institucije i biblioteke za koje pita gdje se nalaze. Biću voljan da mu stojim na usluzi, pa da ih zajedno obiđemo!”
Prošlo je, evo, 15 dana od objavljivanja mog posljednjeg teksta u ,,Politici”, u kojem sam pozvao ljude da dođu, vide, čuju, saznaju, suoče se za naučnim stolom na televiziji i kako god bi bilo njima po volji u blagonaklone susrete i dobrodošlicu, ali je nastao potpuni muk. Toliko o svima onima kojima smeta bosanski jezik, a nauka i susret sa nama su nemoguća misija.

Piše: Dženis Šaćirović, Revija Sandžak broj: 191-192

EDICIJA “DOBRI BOŠNJANI” MURAT-AGA KURTAGIĆ (1914-1999)

Kao malo dijete doživio je tragediju i ostao siroče. U doba haosa nakon Prvog svjetskog rata, srpski razbojnici strijeljali su mu oca i šestero očeve braće. O tom okrutnom zločinu, o kom je u narodu ostalo sjećanje na “Noć kad pobiše Kajabegoviće i Kurtagiće” pričao je Avdo Međedović slavnom harvardskom sakupljaču Milmanu Parryu i Nikoli Vujnoviću 1935. godine, a Murat-aga nama 1989. Majka mu se preudala, pa je već kao mališan od četiri-pet godina, zajedno s dva brata koji su bili još mlađi, ostao siroče, više gladno nego sito. Siročad je primio k sebi Muratov djed Abdul Kurtagić, izvanredni guslar. Od njega Murat uči epske pjesme već kao malo dijete. Kurtagićeva tragedija kao da je Božijom pravednošću spasila za potomstvo potpuno izvorne epske pjesme iz XIX vijeka, jer njegov djed nije učio pjesme iz knjiga, nego prirodnim tradicionalnim putem (učenjem od starijih pjevača).
Prema svjedočenju pjevača Hašira Ćorovića, Parry i Vujnović upoznali su Kurtagića već u ljeto 1935. godine, u Bijelom Polju. Albert Bates Lord prvi put je sreo Kurtagića u ranim pedesetim godinama. Premda je tada uspio snimiti samo jednu njegovu pjesmu, odmah je shvatio da se radi o fenomenalnom pjevaču, koji može tvoriti pjesmu punih osam sati bez odmora. Lord je bio oduševljen Kurtagićem i tvrdi da je on najbolji pjevač kog je sreo. U šezdesetim godinama, Lord je i opet imao nesreću da snimi samo jednu Kurtagićevu pjesmu. Ovu snimku transkribirao je Zlatan Čolaković na Harvardu.
Marina i Zlatan Čolaković sakupili su 22 Kurtagićeve pjesme (ukupno oko 35.000 stihova), te mnoge pripovijetke i legende, služeći se profesionalnim kasetofonom i video-kamerom. I oni smatraju da je, uz Avda Međedovića i Mehmeda Kolaka-Kolakovića, Kurtagić najznačajniji bošnjački epski pjesnik. O Kurtagićevim pjesmama pisali su Albert Lord, Zlatan i Marina Čolaković, Ljubiša Rajković, Zaim Azemović, Vuk Minić. Pjesmu «Kostreš Harambaša» Zlatan Čolaković je preveo na engleski, a Marina Rojc-Čolaković je o njoj napisala i odbranila magistarsku radnju. Video snimke Kurtagićevog pjevanja zbirke Zlatana i Marine Čolaković predstavljaju jedini filmski zapis cjelovitih bošnjačkih epskih pjesama. Uz Lorda i Čolakoviće, Kurtagićeve pjesme sabirali su Ljubiša Rajković i Zaim Azemović. Husein Bašić uvrstio je nekoliko Kurtagićevih pjesama Rajkovićeve i Azemovićeve zbirke u svoje antologije.
Na širem području Rožaja, i uopće među Bošnjacima Crne Gore i Sandžaka, Kurtagić je bio vrlo poznata i omiljena ličnost. Pjevao je na bezbrojnim svadbama i sijelima, pa čak i u Istanbulu. Opisao ga je vjerno u pripovijetci «Murat» bošnjački književnik Zaim Azemović. Ostao je Murat siromah bezemljaš cijeloga života, koji je, premda mukotrpno, ipak proveo plodno, uveseljavajući sve oko sebe svojim divnim pjesmama. Živio je u sretnom braku sa suprugom Amirom, okružen brojnim i dobrim sinovima, kćerima i unucima.

(Pripremio: Dr. Zlatan ČOLAKOVIĆ )
BOŠNJACI.NET

KOME SMETA BOSANSKI JEZIK, SMETAJU MU I BOŠNJACI!

Posljednjih godina, svjedoci smo velikih iskoraka u političkoj komunikaciji naroda na Balkanu. Tu političku komunikaciju inicirala je zajednička opredijeljenost naroda za jedinstven stav da je jedina budućnost svih država put ka Evropskoj Uniji. U tome je dosta doprinijelo prihvaćanje zakonodavstva i procesi implementiranja. Jasno su sve države opredijeljene za poštivanje prava, prije svega građana, jer su građani jedne države jednaki, pa zatim njihova obilježja prema narodnosti, jeziku, vjeri, te kulturološkom, tradiocionalnom i povijesnom pitanju. Otuda, priznata su prema ustavima svih država ostala prava koja sljeduju narode, bez prigovora elemenata izvršne vlasti u svakoj državi ponaosob, što je, svakako, iskorak dalje u etabliranju vrijednsoti koje doprinose daljem razvoju ovog regiona u jedinstvenome stavu i želji za pripadanjem evroskoj porodici naroda.
Kako su tekli pozitivni procesi, tako su se javljali i oni koji bi te procese rado osporili, usporili ili ukidali. Primjer koji dobro svjedoči u korist tome jeste pojava eksponenata i recidiva prošlosti, kojima iz nerazumnih razloga smeta stanje novonastalih prilika. Konkretno, posljednjih godina se na primjeru negiranja bosanskog jezika na ovim prostorima, otišlo toliko daleko, da neke institucije i neki samoproklamirani ili naručeni stručnjaci su po svaku cijenu nastojali otrovati javnost i širiti mržnju prema Bošnjacima.
Bosanski jezik je historijska činjenica, koja čak i prevazilazi namjere bilo koga da o njemu govori bez historiske odgovornosti u svakom trenutku, jer se sa vijekovima postojanja jednog jezika ne može igrati, kao što se historija, zapravo nikada ne može izmijeniti. Oni koji nastoje negirati činjenice, nastoje negirati historiju. Nažalost, bosanski jezik jeste bio odsutan kada je nasilno ukinut, ali se vratio u vrijeme kada se Bošnjacima htjelo oduzeti i posljednje što im je preostalo, a to je – goli život. Zato, bosanski jezik za Bošnjake predstavlja nukleus identiteta i opstanka, pa se jasno vidi da su namjere o preinačavanju ili negIranju imena jezika u današnjici, zapravo, iste one namjere za fizičkim uklanjanjem Bošnjaka. Otuda sva hajka na bosanski jezik, jer se iza toga kriju namjere inficiranja svijesti drugih naroda prema Bošnjacima i vraćanje otvorenog neprijateljstva prema njima, kao u krvavim vremenima prošloga vijeka. Prema tome, kome danas smeta bosanski jezik – smetaju mu i Bošnjaci!
Ko to sebi daje za pravo da danas negira činjenicu da bosanskim jezikom se služi oko tri miliona Bošnjaka i drugih naroda na Balkanu? Ko sebi daje za pravo da donosi zaključke o drugome, zaobilazeći istoga i nameće sebe kao nekoga ko o tome odlučuje, pri tom izbjegavajući susret sa onima o kojima govori, jer je svjestan da time samo sebe može diskreditirati i omalovažiti? Lahko je širiti zarazu mržnje ako se odbija susret sa istinom i ako se odbija susret da se govori sa stranom o kojoj se govori. U tome su se nenadmašni negatori bosanskog jezika dobro otkrili. Uostalom, Bošnjaci danas imaju toliko institucija, naučnih djelatnika, biblioteka, publikacija, ali i političkog potencijala za rješavanjem takvih pitanja, da više nikome ne pružaju prostora da među njima širi smutnju, već da samo može djelovati tako da sa distance provocira i širi mržnju. Hrabrost negatora bosanskog jezika se najbolje vidi u njihovim odbijanjima da se predstave za naučnim stolom, sa onima o kojima govore, a ne sami u svom hermetički zatvorenom svijetu zavještani povampirenim idejama prošlosti, od čijih djelovanja danas liječe rane više pripadnici njihovog naroda, nego li bilo ko drugi. Jasno je zašto odbijaju susrete, jer tako odbijaju poraz. Jasno je i zašto rade to što rade, jer nove prilike ih ostavljaju bez posla, a njihov posao je proizvodnja sukoba.
Bezvrijedno je pominjati sva ta imena i institucije koijh smo se u posljednje vrijeme dosta nagledali i naslušali, iz jednog prostog razloga – njihovo mišljenje nam uopće nije bitno, iz razloga što, na njihovu žalost, niti oni odlučuju u naše ime, niti mogu utjecati na to da li će bosanskog jezika biti ovakvog ili onakvog, jer to od njih ne zavisi. Postoje ustavne, zakonske i ostale obaveze, koje poštujemo i slijedimo. Čvrsto smo oprijedjeljeni za budućnost bez sukoba, za budućnost zbližavanja u kojoj ćemo jedni druge priznavati i poštivati, jer naša Bošnjačka tradicija to od nas zahtjeva!
Naša je poruka da svi narodi na Balkanu moraju prihvatiti da dijele isti životni prostor i da su različiti. Svi moraju prihvatiti da postoji drugo i drugačije, a prihvatiće ako budu učili da to postoji i da je jedina realnost i budućnost. Svako ko nastoji da negira nekome neku od temeljnih vrijednosti identiteta, nastoji ga ugroziti. Nema budućnosti ako se međusobno ugrožavamo. Nema budućnosti ni ako, kad se već po srodnim jezicima razumijemo, ne nastojimo bolje razumjeti i ići u susret jedni drugima. Ali, nećemo se nikada razumjeti ukoliko se jedni drugima povinujemo ili ustupamo interesima jednih prema drugima. Hajmo se najprije priznati, bez da to priznanje znači nečije ukidanje. Ostanimo različiti i naviknuti na različitosti koje ćemo prihvatiti, jednom i za sva vremena!

Piše: Dženis Šaćirović, Reevija Sandžak broj 191-192.

RAZGOVOR SA PROREKTORICOM ZA NASTAVU UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU, PROF. DR. AMELOM LUKAČ-ZORANIĆ

Razgovarao Dženis Šaćirović
1. Skoro ste obilježili veliku obljetnicu u Sandžaku, a to je petnaestogogišnjica od osnivanja Univerziteta u Novom Pazaru. Kako gledate na ono što je postignuto tijekom prvih petnaest godina postojanja univerziteta na ovim prostorima?
Svaka obiljetnica od osnivanja Univerziteta, a nadam se da će ih bit još na hiljade, istovjetno predstavlja veliki povod za radost. Tijekom ovih petnaest godina postojanja, nastojali smo uspostaviti ravnotežu između tradicionalnog i savremenog načina mišljenja, odnosno razvijati evropski univerzitet postavljen na Humboltovom modelu koji studentima omugućava da budu autonomne individue i građani svijeta koji razvijaju svoju spoznaju u okruženju akademskih sloboda, sa primesama modela američkog univerziteta, odnosno uspostavljanja veze između univerziteta i društva gdje univerzitet analizira potrebe društva i na osnovu toga usmjerava svoju djelatnost. U minulom periodu postigli smo velike rezultate, ulagali jako puno u istraživanja i usavršavanja naučnih kompetencija nastavnika, radili na brojnim projektima sa univerzitetima iz regiona i Evrope, unapređivali nastavni proces kroz razvoj kvalitetnih kurikuluma i slibausa, unapredili servis studentima – od kvalitetnih nastavnih aktivnosti (organizovanje radionica, seminara, tribina, studentskih konferencija) do organizovanja stručnih ekskurzija i drugih vannastavnih aktivnosti. Mogu samo konstatovati da je osnivanje univerziteta sa sobom donijelo i duh velikih promjena koje su zahvatile ovaj prostor a čiji rezultat jeste opće dobro.
2. Kakvi su planovi daljeg razvoja univerziteta?
Naša težnja je da nastavimo raditi predano na spoju iskustva i kritičkog bitisanja na temeljima naučne slobode – što je jedan od osnovnih postulata univerziteta, gdje je uloga studenta dominatna a nastavnici i studenti upućeni jedni na druge, te da ostanemo otvorena institucija za sve što dolazi spolja svjesni da je sticanje znanja kroz učenje i istraživanje kulturna vrijednost jednog društva. Aktivno ćemo djelovati na unapređenju nastave a samim tim i obrazovanju jer je to smisao i nastave i istraživanja, uz nastojanje da održimo koncept savremenog univerziteta kao prostora na kome se stiče postojeće i otkriva novo znanje uz osluškivanje potreba društva i tržišta, odnosno nastojaćemo pratiti u cjelosti naučno-tehnološki razvoj društva i na osnovu toga odgovoriti izazovima savremenog svijeta.
3. Tijekom nedavne posjete univerzitetu, delegacija predvođena ministrom Šarčevićem ostavila je utisak oduševljenja univerzitetom. Šta smatrate da je ključno utjecalo da sadašnje Minustarstvo obrazovanja, ali i predhodne delegacije, također, daju dobro mišljenje i vjeruju u dalji razvoj univerziteta?
Sami prostorni kapaciteti kao i tehnička opremljenost Univerziteta su impozantni tako da ne ostavljaju niti jednog posjetioca ravnodušnim, a onda profesionalnost u radu nastavnog osoblja i administracije te posvjećenost studenata stecanju znanja utiču na formiranje pozitvnog odnosa prema ovoj instituciji od strane svih onih koji su je posjetili te na osnovu ličnog iskustva mogli formirati svoje stavove.
4. S obzirom da ste prorektor za nastavu na Univerzitetu u Novom Pazaru, ali i profesor, recite nam koliko je vaš zadatak i uloga na univerzitetu zahtjevna?
Biti profesor je jedan od najtežih i najzahtjevnijih zadataka jer kao profesor imamo utjecaja na tuđe živote a samim tim je i odgovornost enormna. Kao prorektor za nastavu u obavezi sam se starati o cjelokupnom nastavnom procesu, što je takođe jako zahtjevno, te o uspješnosti realizacije nastave i aktivnom usavršavanju nastavnog osoblja.
5. Prateći Vašu karijeru, primjetili smo da ste sprovodili mnoge projekte na univerzitetu i ispred univerziteta, što je u mnogome doprinijelo razvoju i prepoznatljivosti univerziteta na širem regionalnom prostoru. Recite nam, koliko je lični angažman i kreativnost značajna karika razvoja univerziteta i na kom polju daje najočiglednije rezultate?
Smatram da je svaki pojedinac jednako odgovoran za društvo u cjelosti, ne postoje manje ili veće odgovornosti, jer ukoliko predano radimo, prvenstveno na sebi u smislu usavršavanja te sposobnosti timskog rada onda ćemo biti od koristi i društvu i zajednici u kojoj obitavamo. Rad na razvoju univerziteta i projektima je upravo dio kvalitetnog timskog rada jer bez univerziteta i saradnje sa kvalitetnim kolegama ni ja samostalno ne bih uspjela. Timski rad daje najbolje i najočiglednije rezultate.

6. ,,Gradimo mostove, a ne zidove” bio je jedan veliki i višegodišnji projekat koji ste vi predvodili u ime univerzitjeta. Studenti nekoliko univerziteta iz nekoli država imali su prilike da se upoznaju, druže, stiču znanja, a sa druge strane i predavači. Projekat je zadovoljio sve kriterije uspješnosti, pa nam prenesite Vaše lične utiske, jer ste, kao što rekosmo i sami bili sudionik?
Pitanje stereotipa i predrasuda je vrlo kompleksno. To pitanje u najvećoj mjeri utiče i na stvaranje sukoba među ljudima, odnosno nepoznavanje drugog i drugačijeg je činjenica koja za rezultat ima pojavu straha i potrebu konflikta. Projekat koji spominjete je bio od velikog značaja ne samo za Univerzitet već i za brojne mlade ljude koji su učestvovali u njemu a koji su dolazili iz zemalja u regionu. Samo učešće u projektu dokazalo im je da je svaki „drugi“ zapravo onaj isti „ja“, te da je ljepota zapravo u različitostima koje ne trebaju biti naša prepreka već naše bogatstvo jer učešćem u projektu studenti Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru su imali prilike upoznati i družiti se sa studentima iz Mostara, Tuzle, Prištine i Novog Sada što je rezultiralo brojnim iskrenim prijateljstvima koja i danas traju. Najveći uspjeh samog projekta jeste i činjenica da je na Univerzitetu i uspostavljen predmet koji se zove Interkulturalno razumjevanje i komunikacija a koji se izučava kao izborni predmet na nekolika studijskih programa.
7. Uskoro dolazi i prvi upisni rok na univerzitetu. Po čemu biste Vi najbolje izdvojili Univerzitet u Novom Pazaru u odnosu na druge ponude?
I ranije sam pomenula da su akademska i naučna sloboda jedan od osnovnih postulata ove institucije kao i otvorenost za sve razlike i ono što dolazi spolja. Također, pored kvalitenih nastavnih aktivnosti na univerzitetu se neguje i kreativna sloboda studenata kao i specifični afiniteti prema određenim poljima te studenti putem Kulturnog i Media centra mogu iskazati svoje talente i umeća.
8. Šta biste poručili Vašim sudentima, a šta onim budućim?
Postojeće studente bih pozvala da nastave sa predanim radom gdje njihovi kvaliteti i uloženi trud dolaze do izražaja i rezultiraju dobrim, a buduće studente pozivam da nam se pridruže u ovom spoznajnom putovanju u blistavu, naukom ispunjenu, budućnost.

REVIJA “SANDŽAK” 191. BROJ, MAJ 2017.