POVODOM OBJAVLJIVANJA PUBLIKACIJE ”UVOD U ENCIKLOPEDIJU” SA ABECEDAROM – PROJEKAT MATICE BONJAKA SANDŽAKA – POZIV BUDUĆIM SURADNICIMA I UPUTSTVA ZA DOPUNU ENCIKLOPEDIJE SANDŽAKA

Enciklopedija Sandžaka je kapitalni autorski projekat Matice Bošnjaka Sandžaka čiji je inicijator akademik prof. dr. Šefket Krcić. Redakcija koja radi na sakupljanju arhivske građe, ali i koja koordinira sakupljanjem relevatnog sadržaja, sačinjena je od istaknutih društvenih djelatnika iz Sandžaka i Bosne i Hercegovine. Enciklopedija Sandžaka je publikacija koja na jednom mjesu namjerava sakupiti sva imena, te društvene i druge subjekte koji su djelovali, ali i one koji sada djeluju u Sandžaku. Uvod u Enciklopediju za sada čini preko 3.000 imena i naziva.
Imajući u vidu o jedinstvenom pionirskom projektu istraživanja empirijskog i teorijskog, na važnom dijelu Sandžačke kulture, Redakcija i glavni urednik su svjesni da je tijekom sređivanja obimne građe sa terena, kako u Sandžaku, tako i u matičnoj domovini Bosni i Hercegovini i emigraciji, neminovno moralo doći do propusta, jer smo radili istraživanje bez adekvatnog uzora. Helem, svakom razumnom biću, ljudsko djelo ima propusta, ali se uz sugestije i dobronamjerne dopune može ispraviti. Naša nas vjera i kultura uči da samo Božije djelo nema mahane. Prema tome, iskoristite naša dalja uputstva, ako odlučite da nam pišete i predočite svoja istraživanja.
Biografije, sa referencama i fundamentalnim podacima, kao i podatke o institucijama, možete upućivati na dostavljenu adresu. Priloge možete napisati na prostoru od 30 do 90 redova i uredno potpisati.
A) Suradnici iz Bosne i Hercegovine svoje prijedloge mogu slati direktno ili na adresi Udruženja Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka u Sarajevu, predsjedniku Ekremu Lekiću ili sekretaru Lejli Silajdžić, sa naznakom: ZA ENCIKLOPEDIJU SANDŽAKA – Redakciji – Matici Bošnjaka Sandžaka u Novom Pazaru.
B) Suradnici iz Sanžaka i regiona, u nadi da ste razumjeli našu namjeru iz Prologa, obraćamo se Vašoj pažnji, da na našu adresu uputite sugestije, priloge i eventualne kritike, kako bi konstruktivnije apsolvirali ovaj važan projekat.
E-mail: matica_bosnjaka.sadndzak@yahoo.com i dr.s.krcic@uninp.edu.rs
Adresa: Matica Bošnjaka – Društvo za kulturu, znanost i umjetnost Sandžaka, pošt. fah. 124, 36300 Novi Pazar –

Sandžak / R. Srbija
Tel: 064-88-91-750, 063-13-98-509, +382-67-599-344 i +387-61-827-081
Vaše priloge možete dostaviti lično na adresu redakcije Enciklopedije Sandžaka i Matice Nošnjaka Sandžaka, ul. Mehmeda Alibašića br. 3, Novi Pazar.
S poštovanjem/Es-selamu alejkum,

REDAKCIJA ENCIKLOPEDIJE SANDŽAKA, MATICA BOŠNJAKA SANDŽAKA – NOVI PAZAR

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: prof dr. Šefket Krcić
REDAKCIJA: prof. dr. Mithat Asotić, mr. Avdija Avdić, književnik Zaim Azemović, dr. Mehmedalija Bojić, prof. dr. Nedžad Bašić, prof. dr. Safet Bektović, akademski slikar Ismet Čekić, akademik dr. Smail Čekić, prof. Azra Derdemez, akademik i njiževnik Alija Džogović, dr. Šakira Ersoj, prof. dr. Abedin Ferović, dr. Hazbo Gegić, dr. Hivzo Gološ, prof. Rizah Gruda, msc. Enes Halilović, akademski slikar Islam Hasić, prof. Haris Ibrahimović, književnik Nusret Idrizović, Hajrudin Kolašinac, mr. Halil Markišić, prof. dr. Sabahudin Mekić, prof. dr. Mehmed Meta, prof. dr. Sefer Međedović, dr. Šefko Međedović, mr. Izet Mulić, prof. dr. Rasim Muminović, dr. Muho Muratović, mr. Zufer Novović, književnik Galib Omerbašić, akademik dr. Jašar Redžepagić, arhitekst i pisac Abdulah Tulundžić, mr. Dino Trtovac, akademski slikar prof. dr Izet Šabotić, dr. Šerif Šabović, msc. Dženis Šaćirović, prof. dr. Selim Šaćirović, doc. dr. Redžep Škrijelj, prof Senada Vrcić-Zahirović, mr. Hakija Zoranić

IZDAVAČ: Matica Bošnjaka Sandžaka, Revija Sandžak, 186. broj

Leave a comment