CINS potvrdio pisanja revije „Sandžak“ iz 2012. o građevinskoj i narko-mafiji u Novom Pazaru!

Grad Novi Pazar je prekršio Zakon o javnim nabavkama da bi lokalni fudbalski klub ušao u Super ligu Srbije. U žurbi da se posao rekonstrukcije stadiona FK “Novi Pazar” vrijedan 160 miliona dinara obavi prije početka fudbalske sezone, Grad je isti dodijelio firmi koja nije ispunjavala uslove. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je u cjelini poništila ovu nabavku, što je potvrdio i Vrhovni kasacioni sud.

Piše: Dragana Peco, CINS

cinsTokom 2011. godine Vlada Republike Srbije je odobrila sredstva za modernizovanje nekoliko fudbalskih stadiona u Srbiji kako bi zadovoljili standarde međunarodnih takmičenja. Među njima je bio i Gradski stadion u Novom Pazaru. Radovi, koji su prema ugovoru vrijedni 165 miliona dinara, finansirani su sa po deset odsto iz lokalnog i republičkog budžeta, a ostatak kreditima poslovnih banaka koji bi podjednako isplaćivale država i lokalna samouprava.
U vrijeme kada je Vlada odobravala sredstva za stadion u Novom Pazaru i tokom same modernizacije, predsjednik Fudbalskog kluba bio je tadašnji ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić, danas potpredsjednik Vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.
Grad je vodio Meho Mahmutović iz Sandžačke demokratske partije (SDP) koji je na posljednjim izborima, kao Ljajićev koalicioni partner, ponovo izabran za gradonačelnika.
Nabavku za stadion raspisao1 je Grad Novi Pazar u februaru 2011. i sprovedena je po Zakonu o javnim nabavkama (ZJN) i Zakonu o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize, kojim su uređeni uslovi i način realizacije svih građevinskih projekata koje finansira država.
Ovim zakonom unaprijed je eleminisana i smanjena konkurencija jer se nabavke ne objavljuju javno, u otvorenom postupku, gdje svi zainteresovani mogu da se prijave, već se primjenjuje pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja, u kojem naručilac sam bira kome će poslati poziv za prijavu na tender.
Ponude građevinskih firmi pristigle nakon poziva Grada otvorene su 18. marta 2011.
Kako je navedeno u zapisniku2, sve ponude su bile neispravne ili nepotpune. Iako ZJN propisuje da se u tom slučaju postupak poništava i raspisuje nova nabavka, Grad je to zanemario i tražio da se postojeće ponude dopune kako bi postupak ipak bio nastavljen.
Sve ponude neispravne, a postupak „hitno“ nastavljen
Novinari CINS-a su kontaktirali sve građevinske firme koje su u prvom krugu dostavile ponudu i prisustvovale otvaranju istih. Međutim, od tri firme koje su učestvovale u posljednjem krugu izbora ponuđača, samo su predstavnici “Ikan company” željeli da daju izjave.
CINS je pomoću Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja od nadležnih organa prikupio dokumentaciju u vezi sa javnom nabavkom rekonstrukcije novopazarskog stadiona.
Analizirajući dokumenta, Rade Đurić, pravnik iz organizacije „Transparentnost Srbija“, zaključuje da su postavljeni uslovi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ali da je vrednovanje ponuda nejasno.
„Dosta tih dopuna (ponuda) bilo je neosnovano i automatski su morale biti odbijene“ – rekao je Đurić za CINS.
Predsjednik Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava, Dragan Dobrašinović, takođe smatra da je postupak trebalo obustaviti.
„Ako nijedna ponuda ne ispunjava uslove koji su propisani konkursnom dokumentacijom3, poništava se tender i otvara se novi. Ponude se otvaraju, tu sjedi Komisija, kaže „neispravna“, „neispravna“… Nema sad dopune – „donesi još ovo“. Međutim, ne. Oni su tražili dopunu i po svaku cijenu su gurali (postupak)“ – objašnjava Dobrašinović za CINS.
Član gradske Komisije koja je sprovela predmetnu nabavku, Radivoje Jelesić, kaže da su tražili dopune umjesto da ponovo raspišu nabavku jer su hitno htjeli da završe stadion.
„Moglo je to da se zaustavi, ali da je poništeno prošlo bi još godinu dana. Građevinska sezona bi prošla i zato smo tražili dopune, zbog hitnosti. Sem drugih uslova, da bi klub mogao da uđe u Super ligu, stadion je morao da bude završen do jula 2011. godine“ – rekao je Jelesić za CINS.
Međutim, nigdje u dokumentaciji se ne navodi da je neophodno ovu nabavku sprovesti po hitnom postupku prouzrokovanom vanrednim okolnostima ili nepredviđenim događajima, kako je propisano u ZJN4.
Protuzakonito isključen jedan od ponuđača
Prilikom drugog otvaranja ponuda5, nakon što su sve firme morale da dostave dopune istih jer su bile nepotpune, komisija Grada je uočila „neuobičajeno nisku cijenu na poziciji betonskih radova“ u ponudi firme „Amiga“ d.o.o. iz Kraljeva. Osim zbog ove nejasnoće, Grad im je dao i negativne poene za ranije izvođene radove (izgradnja gradskog projekta „Jaz“ u Novom Pazaru 2008.), nakon čega ih je Komisija obavijestila da neće biti pozvani u dalji tok pregovaranja.
Zbog ovakve odluke „Amiga“ se obratila Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i poslala joj zahtev za zaštitu prava6 u kojem su zahtijevali da budu uključeni u postupak. Sem ukazivanja na neispravnost ostalih ponuda, „Amiga“ je u pomenutom zahtjevu navela da cijenu koju su ponudili vide kao najnižu realno obračunatu, da su radove zbog kojih su dobili negativne bodove završili „kvalitetno i u roku“, nakon čega je to „potpisano i ovjereno“ od strane nadležnih organa, kao i da su za taj posao „kompletno isplaćeni“.
Predstavnici „Amige“ su odbili da daju izjave novinarima CINS-a.
Republička komisija u cjelini poništila postupak
Kao odgovor na zahtjev podnijet od strane „Amige“, Republička komisija 13.09.2011. donosi rješenje kojim poništava kompletan postupak i nalaže njegovo ponovno sprovođenje7. Analizirajući kompletan postupak, komisija, kako je pojašnjeno u rješenju, smatra da je ZJN ovakvim postupcima naručioca obesmišljen i da je jedini način da se utvrđene povrede ZJN otklone“poništenje predmetnog postupka u cjelini”.
Protiv ovog rješenja Republičke komisije Novi Pazar je podnio tužbu Vrhovnom kasacionom sudu, koji ju je odbacio8.
Sagovornik CINS-a Dragan Dobrašinović kaže: „Samim tim što jednom licu nisu dozvolili da se takmiči u postupku, oni su mu nanijeli štetu. To je utvrdila Republička komisija, to je utvrdio sud i tu je napravljena klasična zloupotreba. Element krivičnog djela jeste ne samo pribavljanje protupravne imovinske koristi, nego i nanošenje štete nekome. Hem su pribavili korist firmi koja je dobila posao, hem su napravili štetu ovima koji nisu dobili posao” – smatra Dobrašinović i dodaje: „Možda su nanijeli štetu samom Gradu. Možda je to plaćeno skuplje nego što je trebalo, a velika je šansa da jeste. Što bi oni stopirali konkurenciju osim ako posao neće da daju nekom svom? Morali su da obustave izvršenje ugovora. Samim tim što nisu, stekli su se uslovi za ništavost tog ugovora, kao da se ništa nije desilo. Sve stvari moraju da se vrate u prvobitno stanje“ – objašnjava Dobrašinović.
Izabrali firmu koja ne ispunjava uslove
Grad je dva puta tražio da se ponude dopune i u trećem krugu9, a od sedam firmi preostale su tri.
Nakon trećeg kruga otvaranja ponuda i pregovaranja10, izabrana je zajednička ponuda dvije firme – novopazarske „Ikan company“ i beogradske „SM.net“11, iako ni ta nije bila ispravna i potpuna, što potvrđuje dokumentacija koju posjedujemo.
Vlasnici “Ikan company“12 su Asim Zejnelović i Ćemala Delimeđac, dok je vlasnik „SM.net“13 Dragoslav Ilić iz Beograda. Zanimljivo je da je prethodni suvlasnik „SM.neta“ bio kontroverzni biznismen Milorad Joksimović, zvani Miša Omega, za koga je CINS prošlog ljeta otkrio da je poslovao sa Rodoljubom Radulovićem14, optuženim za učešće u međunarodnom švercu kokaina. Više detalja o vlasnicima u antrfileu.
Rade Đurić iz organizacije „Transparentnost Srbija“ napominje da čak i da ZJN dopušta da sve ponude budu neispravne, pa da se kasnije učine ispravnim tako što će se dopuniti, „Ikan company“ to nije učinio do kraja, dok je, sa druge strane, „Amiga“ zbog mnogo manje važnih nedostataka eleminisana iz postupka.
U zapisniku sa trećeg kruga otvaranja ponuda15 navodi se da je “pošiljka za ‘Ikan company’ vraćena pošiljaocu ‘SM.net’ jer dostavljač nije uspeo da pronađe primaoca na navedenoj adresi”.
„Očigledno da im je naručilac to prihvatio, što je potpuno neosnovano. Tako da je ‘Ikan company’, odnosno njegov partner iz zajedničke ponude, nastavio da učestvuje u daljem pregovaranju iako nije ispunjavao tražene uslove“ – objašnjava Đurić.
Uprkos svemu, Grad Novi Pazar, kojeg je zastupao gradonačelnik Meho Mahmutović, sklopio je početkom aprila 2011. ugovor sa izabranim ponuđačem16 „Ikan company“ i „SM.Net“ na osnovu odluke o izboru najpovoljnije ponude17.
Direktor „Ikan company“ Asim Zejnelović tvrdi da je njegova firma regularno izabrana da obavlja predmetne radove.
„To je sigurno regularno, ne može biti regularnije. Tamo stoji da sam ja zakonski dobio tender i potpisao ugovor. Ja sam radio u Crnoj Gori velike poslove, 36 hiljada kvadrata, Madonin koncert, radim Američku ambasadu, dosta poslova radim u Njemačkoj, u Rusiji, svugdje me ima“ – navodi Zejnelović za CINS.
Aneksom ugovora18 od 14. maja iste godine, za nosioca poslova izabrana je „Ikan company“. Đurić napominje da je čudno što je u jednom momentu cio posao prebačen na novopazarsku firmu i dodaje: „Kao da su ih iskoristili da sa svojim referencama učestvuju u postupku, pa su poslije odustali.“
Zejnelović priznaje da njegova firma nije mogla sama da učestvuje, ali nije rekao zašto je zajedničku ponudu podnio baš sa firmom “SM.Net”.
„Nisam mogao. Da sam mogao, ja bih učestvovao sam. Pa eto, imao sam neke male nedostatke“ – kaže Zejnelović za CINS.
Zakon kao izvor korupcije
Obzirom na to da se postupak odabira izvođača radova na stadionu, osim prema ZJN, određuje i prema odredbama Zakona o podsticanju građevinske industrije, to što se „Amiga“ zahtjevom obratila Republičkoj komisiji nije sprječavalo dalji tok postupka, što inače ZJN i propisuje.
U suprotnom, postupak bi morao da se zaustavi dok Komisija ne donese rješenje o usvajanju ili odbijanju zahtjeva. To je išlo na ruku Gradu Novom Pazaru koji je „žurio“ sa završetkom radova na stadionu dok traje građevinska sezona, kako bi posao bio završen do jula 2011., prije nego što počne nova fudbalska sezona 2011/2012. u kojoj je FK „Novi Pazar“ imao šansu da postane superligaš.
Ovakve zakonske odredbe kritikuje Dragan Dobrašinović napominjući da je Zakon o podsticanju građevinske industrije19 i donijet da bi se Republička komisija „ćušnula“ u stranu i neutralisao njen uticaj.
„Ovdje se čak išlo i korak dalje. Ne samo što je podnijet zahtev za zaštitu prava i na osnovu tog zahtjeva nije obustavljen ugovor, već čak i kad je Republička komisija donijela odluku, oni to nisu uvažili. I sud kada je donio odluku, kao najveća instanca u tom postupku, to nije sprovedeno.“
Toplički centar za demokratiju i ljudska prava jedna je od nekoliko organizacija koje su podnijele inicijativu za ocjenu ustavnosti20 Zakona o podsticanju građevinske industrije koji, u nekim svojim odredbama, stavlja van snage ZJN.
Krajem prošle godine, 24.12.2012., Narodna skupština usvaja izmjenu ovog Zakona u dijelu u kojem se rok njegovog važenja produžava. Umjesto do 31.12.2012., zakon će važiti do 31.12.2014. godine21.
Dobrašinović kaže da je slučaj ove nabavke samo primjer koji pokazuje probleme u vezi sa Zakonom o podsticanju građevinske industrije i upozorava da Ustavni sud već tri godine ne reaguje na njihovu inicijativu.
„U međuvremenu, vlast je produžavala važenje tog zakona. Očigledno je da je u pozadini namjera da se određenim firmama koje su bliske vlastima dodijele poslovi koje inače ne bi dobile u regularnom postupku. To je zakon koji je isto što i korupcija. To je državni projekat, namjerno, svjesno. Skupštinska većina je stala iza njega“ – upozorava Dobrašinović.
Firma koja je dobila posao povezana sa Mišom Omegom
U postupku učešća u nabavci „SM.net“ iz Beograda je poslužila kao pomoć „Ikan company“ iz Novog Pazara da zadovolji uslove konkursa.
„SM.net“ sa sjedištem u Beogradu osnovao je Dragoslav Ilić 2001. godine kao jedini vlasnik22. Tri godine kasnije, u firmi se kao suvlasnik pojavljuje Milomir Joksimović23, u javnosti poznatiji kao Miša Omega, koji je učestvovao u brojnim privatizacijama.
Omega je u intervjuu datom NIN-u rekao da je vlasnik preko 100 firmi u Srbiji24, kao i da je prijatelj sa Sretenom Jocićem, zvanim Joca Amsterdam, koji je u Srbiji osuđen za ubistvo.
CINS je, u projektu „Misteriozni šef narko kartela“25, takođe otkrio da je Miša Omega poslovao i sa Rodoljubom Radulovićem (Miša Banana), koji je prošle godine optužen za učešće u švercu 1.8 tone kokaina26. Njih dvojica su 2002. godine zajedno osnovali kompaniju za uvoz banana27.
Iz “SM.Net” Miša Omega izlazi 2010., a Ilić ponovo postaje jedini vlasnik28 firme sa blizu 40 zaposlenih, pokazuju podaci Agencije za privredne registre29. Na zvaničnom sajtu ove firme specijalizovane za projektovanje i izvođenje armirano-betonskih montažnih konstrukcija, navedeno je više referenci iz njihovog poslovanja30.
Novopazarsku firmu „Ikan company“ osnovali su 2003.31 Enes Spahović i Hilmija Kahrović. Naredne godine kompaniju preuzima32 Asim Zejnelović, a 2012. godine suvlasnik kompanije postaje33 Ćemala Delimeđac. Firma je u godini prije nego što je dobila posao rekonstrukcije stadiona imala šest zaposlenih34, a taj broj se u 2011. povećao na 68. Poslovni prihod je sa dva miliona u 2010. skočio na 150 miliona dinara35 u narednoj godini.
FK „Novi Pazar“ novi superligaš
Sezonu 2010/2011. FK „Novi Pazar“ okončao je kao trećeplasirani na tabeli Prve lige Srbije. Prema propozicijama36, samo prva dva najbolje rangirana kluba prelaze u višu – Super ligu Srbije. Te godine su na vrhu tabele bili FK „BASK“ i FK „Radnički 1923“.
Međutim, BASK je odustao od ulaska u Super ligu jer nije ispunjavao neophodne uslove, a tadašnji direktor BASK-a Bojan Radovanović izjavio je da je klub obavijestio Fudbalski savez Srbije (FSS) da nema uslova za odigravanje utakmica u Super ligi.
Nakon odustajanja BASK-a i sjednice koju je održao FSS, donijeta je odluka da upražnjeno mjesto popuni klub iz Novog Pazara. Već isplaniranu rekonstrukciju stadiona novopazarskog kluba, koji takođe nije ispunjavao uslove za superligaško takmičenje, Grad je „ubrzao“ kako bi klub bio spreman prije početka sezone. U Gradskoj upravi su za CINS potvrdili da je postupak javne nabavke zbog „hitnosti“ morao brzo da se sprovede. Međutim, sprovodeći te procedure, Grad je prekršio ZJN, što je potvrdila Republička komisija.
Pomenuti čelnik BASK-a, Bojan Radovanović, u novoj sezoni je prešao na čelo FK „Novi Pazar“ i tako zamijenio tadašnjeg predsjednika kluba, ministra Rasima Ljajića. Iako se u domaćim medijima špekulisalo da je BASK svoje mjesto „prodao“ klubu iz Novog Pazara, zvaničnici BASK-a su to demantovali.
U decembru 2011. Radovanović je uhapšen37 zbog zloupotreba u privredi u prethodne tri godine, zbog pribavljanja falsifikovanih dokumenata o hipoteci na osnovu kojih mu je odobren kredit od oko 4,5 miliona eura.
DRI podnio zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka
Protiv gradonačelnika Novog Pazara Meha Mahmutovića, načelnika Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove Sulejmana Nicovića, te Seljahudina Muratovića i Mersuda Suljića, odgovornih u JP „Direkcija za izgradnju grada Novog Pazara“, Državna revizorska institucija (DRI) podnijela je krajem februara ove godine zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka pred Prekršajnim sudom u Novom Pazaru. Dio tih zahtjeva odnosi se i na nepravilnosti prilikom sprovođenja javnih nabavki.
Nepravilnosti koje je DRI utvrdila38 u poslovima gradonačelnika Novog Pazara Meha Mahmutovića tokom 2011. godine:
• 180 miliona ukupno potrošeno na poslove javnih nabavki koje nisu bile predviđene planom javnih nabavki za tu godinu,
• 109 miliona direktno isplatio dobavljačima umjesto da ih isplate pojedina javna preduzeća čiji su računi bili u blokadi,
• 56 miliona dinara više isplaćeno za plate obračunavane koeficijentima većim od propisanih,
• 51,7 miliona odobrio za isplatu sredstava za finansiranje potreba i interesa građana u oblasti sporta, suprotno Zakonu o sportu,
• 7,8 miliona potrošeno na usluge reprezentacije za koje nisu raspisane javne nabavke,
• 2,5 milona za finansiranje udruženja građana bez sprovođenja javnog konkursa,
• 1,9 miliona za materijal za Narodnu kuhinju bez sprovođenja javnih nabavki,
• 1,4 miliona plaćene usluge javnog informisanja za koje nisu raspisane javne nabavke,
• 1,4 miliona za ostali materijal za posebne potrebe za koji takođe nije bila raspisana javna nabavka,
• 780.000 više nego što je bilo predviđeno sredstava za Predškolsku ustanovu „Mladost“,
• 700.000 više od predviđenog platio za cvijeće i zelenilo,
• 594.000 odobreno manje sredstava za finansiranje političkih partija i neredovne isplate,
• 160.000 za 160 poklon čestitki za 8. mart od dobavljača „Lilly Drogerie“ suprotno Zakonu o budžetu.
Budžet Grada za 2011. godinu pogledajte na internet stranici CINS.39
U revizorskom izvještaju koji je DRI objavila40 o pravilnostima poslovanja Grada Novog Pazara tokom 2011. godine, osim ostalih nezakonitih radnji pominju se nepravilnosti u vezi sa postupkom javnih nabavki, nabavki koje su bile nepredviđene godišnjim planom ili za koje postupak nije ni bio sproveden.
Međutim, javna nabavka velike vrijednosti rekonstrukcije Gradskog stadiona nije uvrštena u izvještaj DRI. Od ove institucije nismo uspeli da dobijemo odgovor da li je ova nabavka uključena u revizorski izvještaj Grada Novog Pazara za 2011. godinu ili ne, jer zbog lošeg iskustva sa novinarima nisu željeli da daju izjave.
LINK:
http://www.cins.org.rs/?p=12891
(CINS – Centar za istraživačko novinarstvo NUNS-a)
1  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/2011.02.23-odluka-o-pokretanju-pregovarackog-postupka.pdf
2  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/2011.03.18-zapisnik-o-otvaranju-ponuda1.pdf
3  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/2011.02-konkursna-dokumentacija.pdf
4  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/Zakon-o-javnim-nabavkama1.pdf
5  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/2011.03.28-zapisnik-o-otvaranju-ponuda.pdf
6  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/2011.04.08-zahtev-za-zastitu-prava-ponudjaca.pdf
7  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/2011.09.13-Re%C5%A1enje-Komisije-UJN.pdf
8  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/2012.11.16-Vrhovni-sud-resenje-odbijanje-zalbe-Novi-Pazar.pdf
9  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/2011.04.05-zapisnik-o-otvaranju-ponuda.pdf
10  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/2011.04.05-zapisnik-o-pregovaranju.pdf
11  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/2011.04.06-odluka-o-izboru-najpovoljnije-ponude.pdf
12  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/2012.07.24-IKAN-COMPANY-re%C5%A1enje-o-promeni-%C4%8Dlanova_redacted.pdf
13  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/sm-net_redacted.pdf
14  http://www.cins.org.rs/?p=9331
15  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/2011.04.05-zapisnik-o-otvaranju-ponuda1.pdf
16  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/2011.04.06-ugovor.pdf
17  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/2011.04.06-odluka-o-izboru-najpovoljnije-ponude1.pdf
18  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/2011.05.14-anex-ugovora.pdf
19  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/Zakon-o-podsticanju-gradjevinske-industrije1.pdf
20  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/Topli%C4%8Dki-centar-inicijativa.pdf
21  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/produzenje-zakona-do-2014.pdf
22  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/2001-osnivanje-SMnet-Dragoslav-Ilic_redacted1.pdf
23  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/Milomir-Joksimovic-suvlasnik-SM-net-2004_redacted1.pdf
24  http://liduss.blogspot.com/2009/12/intervju-milomir-joksimovic-misa-omega.html
25  http://www.cins.org.rs/?cat=1849
26  http://www.cins.org.rs/?p=12053
27  http://www.cins.org.rs/?p=9331
28  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/SMnet-apr-clan-drustva_redacted1.pdf
29  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/SMnet-finansijski-izvestaj1.pdf
30  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/SM.NET-Reference1.pdf
31  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/2003-ikan-company-osnivanje_redacted1.pdf
32  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/2004-ikan-company-promena-osnivaca_redacted1.pdf
33  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/2012.07.24-IKAN-COMPANY-re%C5%A1enje-o-promeni-%C4%8Dlanova_redacted2.pdf
34  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/2010-ikan-company-finansijski-izve%C5%A1taj1.pdf
35  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/2011-ikan-company-finansijski-izve%C5%A1taj-13.pdf
36  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/Propozicije-Super-lige1.pdf
37  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/2011-12-14-saopstenje-zloupotreba-u-privredi1.pdf
38  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/Meho-Mahmutovic-Gradonacelnik.pdf
39  http://www.cins.org.rs/wp-content/uploads/2013/04/odluka_o_budzetu_2011.pdf
40  http://www.dri.rs/images/pdf/revizija2012/2_novi_pazar2011.pdf

revija SANDŽAK | 10. april 2013. | br. 172-173 

Leave a comment