jahjaRazgovarao: Salahudin Fetić

Sandžak: Gospodine Fehratoviću, hvala Vam što ste prihvatili da date intervju za reviju „Sandžak“. Prvo pitanje: Kako garantirate da vaši narodni poslanici ponovo neće napustiti stranku?

dr. Fehratović: Bošnjačka Demokratska Zajednica Sandžaka je partija koja je u prethodnom periodu doživjela nešto što nijedna druga politička partija ne bi preživjela. To znači da smo se na tom gorkom i dramatičnom iskustvu naučili mnogim stvarima. To znači da ovoga puta u Beograd, kao naše narodne poslanike, šaljemo ljude koji su dokazani, provjereni i koji su do sada puno puta imali prilike da skrenu na jednu ili na drugu stranu, ali su ostali čvrsti i u najvećim iskušenjima ostali kao branik i stub našeg ukupnoga pokreta, pa i političke partije BDZS-a. To su ljudi koji su imenom i prezimenom, svojim biografijama, svojom čašću i svojim dosadašnjim ulaganjem i trudom u ukupnom našem pokretu, a naročito političkoj partiji, zaslužuju naše apsolutno povjerenje. S druge strane, nikada ne možete biti 100% sigurni da li će neko prekrenuti na ovu ili na drugu stranu, ali za ljude poput Seada Šaćirovića, Amele Lukac-Zoranić, Samira Tandira, Zaima Redžepovića, Fahrudina Alagaića, Mersije Camović, da ne nabrajam sve ostale sa naše liste, čvrsto smo uvjereni da nikada neće posustati sa puta kojim korača BDZS, jer su to ostvareni ljudi, koji su svojim djelima, svojim ponašanjem, svojim ukupnim angažmanom dokazali vjernost ideji i pokretu iz kojeg je potekla BZD Sandžaka. Sjetite se samo da je g. Sead Šaćirović, kao što, na jednoj konvenciji u jednom od sandžačkih gradova, reče jedan predstavnik našega gradskog odbora, stajao prsima pred cijevima i tada nije izdao. Šta više možete očekivati od jednoga čovjeka. Ako je neko spreman da položi svoj život, bez imalo razmišljanja, bez trunke rezerve, onda nama ne treba druga garancija. U svakom slučaju, sve je to Božije odrađenje, a na nama je da poduzmemo sve korake kako se to više nikada ne bi dogodilo i kako to traumatično iskustvo koje smo imali ne bi ostavilo dalekosežne posljedice niti na našu partiju niti na naše birače, niti ukupno na bošnjački narod.

Sandžak: Zašto Vi niste na listi?

dr. Fehratović: Bošnjačka Demokratska Zajednica Sandžaka ima dovoljno ljudskih resursa da ne mora predsjednik partije biti na listi. Smatrali smo da je bolje da predsjednik partije bude tu, neko ko će i dalje raditi na jačanju i čvrščanju stranačkih infrastruktura, neko ko će voditi politiku partije. A zaista imamo kvalitetnih ljudi koji će predstavljati našu partiju u parlamentu Srbije, koji će se tamo boriti za naše ciljeve. Tako da nisam imao razloga da se kandidiram za narodnog poslanika, jer nama nije cilj da imamo dobre plaće narodnih poslanika, već da pomognemo ukupnom prosperitetu i podizanju standarda života naših građana i, na koncu, da ostvarimo ideje radi kojih smo i nastavili baviti se politikom. Ja vjerujem da su kvaliteti ljudi koje sam već pobrojao dovoljni i da će oni dosljedno ispunjavati sve ono što od njih zatraži partija, što od njih zatraži predsjedništvo BDZS-a i što od njih, na kraju krajeva, očekuje cijeli Bošnjački narod.

Sandžak: Šta Bošnjaci mogu da očekuju od vaših narodnih poslanika poslije 16. marta?

dr. Fehratović: Bošnjaci mogu očekivati da će napokon poslije 25 godine jalove politike, jalovih prestavnika Bošnjaka u parlametnu, dobiti predstavnike koji će se glasno i jasno sa čvrstim stavom boriti za rješavanje njihovih problema. Tih problema je jako puno. Do sada smo u parlamentu Srbije uvijek imali predstavnike Bošnjaka koji su odgovarali beogradskim prilikama. Od sada ćemo imati predstavnike Bošnjaka koji će se boriti i odgovarati prilikama na stanja naroda u Sandžaku, prije svega, a i Bošnjaka u Republici Srpskoj. Naši narodni poslanici će pokušati da isprave sve krupne nepravde koje se tiču suštinskoga postojanja i djelovanja Bošnjaka u Republici Srpskoj, što su u prethodnih 25 godina upropastili oni koji su u ime nas bili u parlamentu Srbije. Prije svega mislim na to da ćemo zajedno sa koalicionim partnerom, a na osnovu našeg sporazuma, raditi da se promijeni ustav Srbije, i da se Bošnjaci vrate u ustav Srbije. To znači da im bude priznat status naroda koji su imali, a da se nepravda koju su upravo načinili predstavnici  političkih opcija koji su dolazili iz Sandžaka i prihvatili da takozvani Koštuničin ustav izbriše Bošnjake kao narod i da ih svede na manjinu bude anulirana. Naši predstavnici u parlamentu Srbije borit će se da se povrati regionalizacija, da svi sandžački gradovi budu u jednom regionu. Naši predstavnici borit će se da se napravi dobra klima, prije svega, dobar ambijent za ulaganje u Sandžak, i naravno borit ćemo se za ukupno poboljšanje prilika u Sandžaku. Do sada su jedni govorili da Beograd ne da ništa za Sandžak, drugi su ga se sjećali tek nakon isteka mandata, nakon isteka njihovih plaća, sjećali su se toga da prava Bošnjaka nisu zadovoljavajuća. Naši narodni poslanici ne idu u Beograd radi plaća, jer oni plaće imaju i ovdje u Sandžaku, već idu radi toga da bi se poboljšao status Bošnjaka u Srbiji. To znači da nije sve ni do Beograda, to znači da Beograd i ponešto hoće da dā za Sandžak, ali, prosto, to nije imao ko da traži na adekvatan način, na način da to bude pravedno raspodijeljeno, a ne da i ukoliko se nešto dobije od Beograda, da se to raspodijeli samo na stranačke funkcionere ili pripadnike jedne, odnosno druge političke opcije, kao što smo imali prilike da vidimo u Sandžaku, da se recimo iz fondova za razvoj poljoprivrede dijele krave ili junice samo predstavnicima jedne političke partije čiji je minister, ili čiji je državni sekretar, dobio ovlašćenje da to raspodijeli u Sandžaku, ili da se dijele mašine za poljoprivredu predstavnicima ove ili one političke partije, odnosno plastenici itd. Mi ćemo se boriti za to da sve ono što dođe u Sandžak bude dato onima kojima je najpotrebnije, ali mislimo da je nedopustivo, da nije dobro da se sva pomoć ili ulaganje Vlade Srbije u Sandžak svodi samo na raspodjelu junica, na raspodjelu mašina za poljoprivredu, već se u Sandžak mora ulagati mnogo više da bi se nadomjestilo tih minimum dvadeset i pet godina uproprašćavanja Sandžaka, krenuvši od infrastrukture, dovođenja nekog od kapitalnih invastitora kako bi pokrenuo privredu Sandžaka, i krenuvši od stvaranje dobrog ambijenta da se i potencijal naše dijaspore iskoristi najbolje moguće, da se ovdje otvori dovoljan broj radnih mjesta kako se ne bi naša omladina, naši mladi stručnjaci, intelektualci, razlijevali po zemljama trećega svijeta. To je naš zadatak u parlamentu Srbije, za to se moramo boriti.

Sandžak: Pomenuli ste investicije iz dijaspore, možete li konkretnije o tome?

dr. Fehratović: Mi se, za razliku od drugih partija, vodimo realnom politikom. Svjesni smo činjenice da u Sandžaku, dokle god je ovo stanje kakvo jeste, dokle god je infrastruktura takva kakva jeste, da treba više vremena da stignete od Pazara do Tutina ili od Pazara do Sjenice nego što treba recimo da stignete od Beograda do Novog Sada ili od Beograda do Kragujevca, Kraljeva, što je mnogo veća razdaljina. Neće ovdje doći niko od velikih stranih investitora da ulaže, a pogotovo ukoliko ga još u Pazaru ili u Tutinu ili u Sjenici, ili nekom drugom sandžačkom gradu, sačeka lokalna vlast i bukvalno traži reket za neke najelementarnije stvari koje se tiču pokretanja proizvodnje ili otvoranja neke fabrike, to neće biti ostvarivo. Zato je naša šansa, šansa Sandžaka i šansa Bošnjaka da iskoristimo resurse koji postoje i raspoloženje koje postoji kod naših uglednih ljudi koji žive i rade u dijaspori, koji su tamo uspjeli da se ostvare u svakom smislu, a prije svega u biznisu, i njihove želje da taj kapital usmjere upravo u Sandžak, u svoj rodni kraj, i da na taj način pomognu da se ovdje otvore radna mjesta, da se odavde više ne odlazi, već da u Sandžak, u svaki sandžački grad drugi priželjkuju da dođu, da žive, da rade, da sudjeluju u izgradnji normalnoga, civiliziranoga građanskoga društva koje će biti ponos svima nama.

Sandžak: Hoće li poslije šesnaestog marta biti promjene vlasti i na lokalu nekih sandžačkih opština?

dr. Fehratović: Ovi izbori su vrlo važni za rješavanje suštinskih pitanja u Srbiji, prije svjega za rješavanje onog što nas najviše interesira: status Bošnjaka u Srbiji, status Sandžaka, ali i ostaloga, naročito što će nova vlada odraditi najveći dio pripravnoga za ulazak Srbije u Evropsku Uniju. Međutim, ovi izbori su nama tek prvi stepenik, tek prva stepenica za suštinsku promjenu stvari u svakodnevnome životu naših građana. To znači da na ovim izborima očekujemo apsolutnu pobjedu BDZ Sandžaka u Sandžaku. I to znači da se time stvaraju uvjeti da se nefunkcionalne gradske vlasti u skoro svim sandžačkim općinama polahko pripremaju da idu u prošlost, jer zaista je poražavajuća činjenica ta da za posljednje dvije godine jedini uspjeh lokalne vlasti u Novom Pazaru  bude to što je gradonačelnik napravio sebi dvije kuće, sve ostalo je otišlo naniže, sve ostalo je upropašćeno. U Pazaru imamo pet hiljada ljudi u zavodu za zapošljavanje, u svakim drugim sandžačkim gradovima imamo od osam do deset hiljada takvih ljudi i čvrsto vjerujem u to, da nije bilo ovih izbora, da bi nas očekivao “bosanski” odnosno “ukrajinski scenarij”. Jer tu više nije u pitanju ni partija, ni nacionalni interes, tu je u pitanju goli opstanak. I zato su ovi izbori historijska šansa da se promijeni nešto u Sandžaku, i da se promijeni nešto u Srbiji. Zato smo se odlučili da sa našim koalicionalnim partnerom budemo inicijator tih promjena, da budemo neko ko će pokrenuti Sandžak i Srbiju, i da na taj način pokrenemo sve ostale koji su možda izgubili nadu, koji su možda izgubili vjeru da se u Sandžaku i Srbiji može živjeti bolje. Mi smatramo da je put kojim smo krenuli, put koji preporučujemo našim biračima, jedini put koji će obezbijediti ne da bude bolje nego da se dogode apsulutne promjene i u Sandžaku i u Srbiji, jer je to put realne politike, put realnih potreba građana Sandžaka i Srbije. Naravno, taj put nije nimalo lahak. Naravno, te promjene se ne mogu dogoditi preko noći. I naravno, za bolji život se treba mnogo raditi, a toga se nismo libili ni do sada, a naročito se nećemo libiti ni nakon šesnaestoga kada se taj put bude jasnije vidio, s obzirom na to da očekujemo da se nakon šesnaestoga nađemo na “kolosijeku”, gdje će se vidjeti svjetlo na kraju tunela.

Sandžak: Zbog čega građani Sandžaka trebaju glasati za 4?

dr. Fehratović: Na ovim izborima građani Sandžaka ne glasaju ni za jednu političku partiju, na ovim izborima građani Sandžaka i Srbije glasaju za budućnost svoje djece i za svoju budućnost. Neka samo pitaju svoju savjest: “Ko je taj?” “Ko je taj” ko će im obezbijediti to da njihova djeca budu odgajana u duhu sa tradicionalnih, vjerskim, moralnim vrijednosti, a “Ko je taj” ko im može osigurati to da njihova djeca budu odgajana u nemoralu, u kriminalu, da im djeca na svakom koraku susreću razvrat, drogu, kriminal itd? Samo te dvije stvari nek građani Sandžaka razluče i bit će im jasno da moraju glasati za 4 na ovim izborima, jer je Bošnjačka Demokratska Zajednica Sandžaka, jer su kandidati koji se nalaze na toj listi do sada dokazali da su oni ti koji se bore za duhovne, za tradicionalne, za vjerske, za kulturne, za svake druge vrijednosti koje čine naše društvo i da su spremni ljudi, stručni ljudi, koji imaju viziju kako da pokrenu Sandžak i kako da obezbijede da se više ne iseljava iz Sandžaka, već da mladi ljudi ostanu u Sandžaku i da svi zajedno gradimo jednu dobru zajednicu koja ima perspektivu i šansu da bude primjer ostalima u regionu.

Sandžak: Kako je moguća koalicija između stranaka liberalne i nacionalne orijentacije.

dr. Fehratović: Jedno od pitanja koje se često postavlja pred građane Sandžaka jeste upravo pitanje koje ste Vi postavili. Pa upravo iz dva razloga:

U pitanju je spoj dvije krajnosti: jedne politike koja je na duhovnim, na tradicionalnim vrijednostima zasnovana, i druge politike koja se bori za građansko društvo, za građanske vrijednosti u državi u kojoj živimo. Koalicija je bila neophodna iz nekoliko razloga. Prvo, zato što su naši programi, konkretno kada se tiče rješavanja statusa Bošnjaka u Srbiji, rješavanja statusa Sandžaka, skoro identični.

Izabrali smo koalicijanog partnera koji je ostao dosljedan svojoj politici otkako je na političkoj sceni. Politika gospodina Čedomira Jovanovića je uvijek bila na stravni pravde, na strani istine, a nama ne treba ništa drugo osim pravde i istine, najprije za Bošnjake, a potom i za ostale građane Srbije. Zato smatramo da je ova koalicija jedina bila realna, ustvari, i jedina moguća da mi kao politička partija sačuvamo svoj partijski identitet, i da LDP sačuva svoj identitet. To smo vrlo precizno definirali u našem koalicijonom sporazumu. Mi imamo različitosti, ali smo se dogovorili oko stvari koje su nam zajedničke: kako da učinimo život u Srbiji boljim, kako da učinimo život u Sandžaku, građanima Sandžaka, podnošljivijim, i kako da se zajedno izborimo za bolje društvo, kako da pokrenemo Srbiju, kako da dođemo do promjena u Sandžaku koje se nažalost evo već dvadeset i pet godina nisu dogodile jer su još uvijek na sceni politike iz devedesetih, odnosno njihovi ostaci. Naši direktni politički konkurenti Sandžaka su odabrali da budu politički poltroni, odabrali su da budu političke sluge veliki beogradskih partija, dok mi to nismo radili, i to se jasno vidi od naziva naše liste pa nadalje. Mi smo zadržali apsulutnu autonomiju da samostalno donosimo odluke o svim stvarima koje se tiču našega djelovanja u parlamentu Srbije. Mi smo zadržali autonomiju da kreiramo vlastitu politiku, onako kako smatramo da će biti najbolja za sve građane, prije svega Sandžaka a onda i ostatka Srbije. Također je i LDP zadržao autonomiju u tome da svoju politiku građanske orijentacije kreira onako kako on želi. Naravno, to ne znači da ćemo mi u svim tim našim političkim stavovima biti različiti, već suprotno, samo znači da i mi i naš koalicioni partner vodimo realnu politiku, i zato se većina naših stavova i poklapaju jer se zasnivaju na potrebi građana, jer se zasnivaju na potrebama uvođenja srbijanskoga društva u jednu normalnu fazu kakva se može očekivati u zemljama Evropske Unije, odnosno kakva se može vidjeti u zemljama Zapadne Evrope. To je naš zajednički cilj: borba za bolje sutra, za bolju budućnost svih građana Srbije, i naravno za jednakopravnost i poštivanje svih naroda koji žive u RS.

Sandžak: Postoji li mogućnost da BDZ na nekim od predstojećim izbora uđe u koaliciju sa nekom od ostalih jakih stranaka u Srbiji?

dr. Fehratović: Mi smo se odlučili za LDP baš iz razloga koje sam spomenuo. LDP je u svojim stavovima, u onome za šta se zalaže, daleko ispred svih ostalih partija u Srbiji, jer sve ostale partije tek danas rade ono za šta se LDP zalagao još prije deset godina. Kao što smo i mi, kao BDZ, u stavovima, u pogledima u budućnost, u vizijama, daleko ispred drugih partija u Sandžaku. Naravno da je u politici sve moguće, ali u ovome trenutku mislim da smo našli strateškog partnera i za neke buduće izbore, tako da mislim da trenutno nema prostora za razgovor o koaliciji sa nekom od drugih političkih partija u Srbiji.

(revija SANDŽAK | 1. mart  2014. | br. 177 | RevijaSANDZAK.com)

Leave a comment