PREDRASUDE I BLASFEMIJE STANIŠE TUTNJEVIĆA

Reagiranje – za glasilo “Srpski književni list” – Beograd Odgovor na tekst “Truli plodovi ‘bosanskog duha’ Tunje Filipovića”, autora Staniše Tutnjevića, “Srpski književni list”, maj-juli, Beograd, str. 2, 2017. Veoma smo iznenađeni sadržinom i strukturom teksta, Staniše Tutnjevića, publiciste i nekadašnjeg Sarajlije, koji je na čitavoj jednoj “ponjavi” lista Srpskog književnog lista, nastojao da udovolji […]

OTPOR VREMENU ZLA – Tkome smeta Internacionalni Univerzitet i školovanje Bošnjaka u Srbiji i Crnoj Gori?

Pogled iz Sandžaka Diskusija na Sveopćem Saboru Islamske zajednice u povodu ataku na Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru Akcenti iz izlaganja našeg suradnika iz Sandžaka, prof. dr. Šefketa Krcića. Uvaženi glavni muftija, uvaženi narodni poslanici, poštovana ulemo, koleginice i kolege, neka je selam i mir na sve vas. Zahvaljujem na ljubaznom pozivu, da sudjelujem na […]

Pogled iz Sandžaka MEMORANDUM SANU TRI DECENIJE KASNIJE

Dana, 15. septembra t.g., navršile su se tri decenije od donošenja tajnog dokumenta Memoranduma Srpske akademije nauka, koji je bio osnov za razbijanje SFRJ, stvaranje koncepcije Velike Srbije, kao i izazivanje okupacije Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Kosova, a u svemu tome ni Sandžak nije bio pošteđen, iako se nažalost nalazi između Srbije i Crne […]

Deklaracija o svjetskoj etici

Potreba za upoznavanjem sa brojnim etičkim kodeksima, u kojima studenti se edukuju mnogim principima, posebno opreznošću, pristojnošću i odgovornošću, nameće se pitanje, da razmotrimo Deklaraciju o svjetskoj etici. Na skupu u Čikagu 1993. godine, vjerski i duhovni lideri u Parlamentu svjetskih religija, predložili su Deklaraciju o svjetskoj etici. Ova deklaracija predstavlja skup moralnih pravila i […]

SANDŽAČKI POGLED NA EVROPSKO PRAVO

Gens una sumus – prve inicijative i modeli nenasilnog integrisanja naroda i njihovih država Futuristička idealna vizija, da će u dalekoj budućnosti nastupiti na istorijskoj sceni Gens una sumus (jedan smo rod), obistinjuje pravi smisao Homerove izreke, da je planeta Zemlja zajednička svim ljudima (Toynbee, A., A study of History, Oxford, Thomes and Huson, 1972.). […]

Kuda ide sandžačka književna misao

Cilj ovoga saopćenja je da ukaže na tokove savremene bošnjačke književnosti u Sandžaku i njenoj daljoj autonomnoj perspektivi. Činjenica je da danas u Sandžaku ima dobar broj pisaca svih književnih i neknjiževnih rodova i vrsta, ali je takođe činjenica da taj kulturološki materijal još nije na onoj visini koja odgovara potrebama Bošnjaka u Sandžaku i […]