MANIFESTACIJE U NOVOM PAZARU I BIJELOM POLJU U POVODU 150. OBLJETNICE OD ROĐENJA AVDA MEĐEDOVIĆA

U znak poštovanja djela i sjećanja na sandžačkog i svjetskog velikana Matica Bošnjaka Sandžaka i Revija Sandžak, u suradnji sa Univerzitetom u Novom Pazaru, ovu godinu obilježavju kao godinu 150. obljetnice od rođenja najvećeg epskog pjesnika Sandžaka, ali i Evrope i svijeta.” U višedesetljetnom kulturnom i duhovnom ubijanju Bošnjaka, „Sandžački Homer“ ili “čovjek koji je […]

Sandžak je kulturno-civilizacijska kopča Balkana

Sandžak je u prošlom vijeku zajedno sa svojim sudionicima proživio kontinuirani kulturocid koji je opustošio znamenja njegove viševjekovne tradicije. Novi Pazar, kao najočigledniji primjer balkanskog, ali i evropskog kulturocida, danas umjesto da predstavlja civilizacijsku kopču, egzistira na obroncima ruševina nekadašnjih velelepnih građevina i znamenitosti koje su ga činile historijski važnim na ovim prostorima. Kao izdvojena […]