OBRAZOVANJE I POLITIKA

Želim prikazati našim čitaocima, našim Bošnjacima, usku povezanost politike i obrazovanja. Prije nego što iznesemo korelaciju politike i obrazovanja, želim objasniti šta je to obrazovanje, a šta politika. OBRAZOVANJE Pored obrazovanja, koje je jedno od tri pojma koji svojim značenjima pokrivaju jedan neosporno važan dio društvene stvarnosti, su i vaspitanje i socijalizacija. Ove tri pojave […]