Ferid Bulić
Ferid Bulić

Proces globalizacije u Srbiji pokrenut ekonomskim procesima, pripadajući konceptu kapitalne orijentacije, nužno izaziva suštinske promjene društva. U konceptu rastućeg razvoja tehnologije, primjenom novih naučnih znanja, većom pokretljivošću kapitala, nacionalne države gube dio suvereniteta. U okviru modernih evropskih društava stvara se novi koncept autonomnosti zajednica posredstvom sličnih okolnosti koje prožimaju geografske, kulturne, privredne i multietničke razloge.  

Evropska unija je u svom pravnom prostoru pokrenula širok proces decentralizacije i jačanja teritorijalne ekonomije, gdje su nacionalne države dostigle granice svojih administrativnih i političkih kapaciteta. Srbija je do sada pokušala do sprovede kozmetiku reformi koje nisu dostigle efekat jer nisu suštinske. Posebna kriza sistema jeste proizvod nesprovođenja reformi i nepostojanje volje da se postigne autonomija svakog građanina Srbije.

Građani Sandžaka u stegama državno-partijskih funkcionera nalaze se u potlačenom položaju jer trenutna vladajuća oligarhija u svojim rukama, putem kriminala, drži monopol političke moći. Posredstvom vlasništva nad određenim preduzećima, putem sticanja bogatstva, vezivanja partijskih funkcionera za lične interese, javlja se korupcija u svim vidovima. Trenutna politička vlast u Sandžaku obilježava dramu socijalnog stanja, demografskog i civilizacijskog pada, kao i vladavinu sile umjesto prava i pravde. U toku vladavine Rasima Ljajića u sandžačkim gradovima uništeni su svi resursi koji su decenijama bili stožer društva, a sada su samo historijski pomen dobra.

Svakako da je odnos državnih struktura doprinio podjeli svih mogućih resursa, a decentralizacija uništila svaki koncept koji je imao preduslov razvoju društva na širem prostoru. U cilju sticanja novog društvenog ambijenta u Srbiji, a naroćito u Sandžaku, neophodne su korjenite promjene cijelog društva, a posebno političkih struktura vlasti te dolaska novih stručnih kadrova sposobnih da obezbijede primjenu zakona i okolnosti neophodne za uspostavljanje socijalne pravde, zapošljavanja, suzbijanja korupcije i drugih bitnih faktora za formiranje zdravih životnih osnova. Budući da je ova vlast nelegitimna i da je ona proizvođač teškog ekonomskog stanja, prevara, nasilja, nužno je izvršiti njihovu smjenu, što je osnov pravednosti i društvenog dobra.

Neposredna budućnost se mora implementirati ka potpunoj slobodi građana te stoga i višem stepenu ostvarivanja ljudskih prava. U cilju šireg razvoja, revolucija društva mora biti sveobuhvatna, koja podrazumijeva historijsku odluku naroda o promjeni aktualne vlasti koja će primarno garantovati napredak i razvoj Sandžaka.

Autor: Ferid Bulić
(revija SANDŽAK | 1. februar 2014. | br. 176 | RevijaSANDZAK.com)

Leave a comment