Društveno-političke okolnosti u kojima sazrijeva naša omladina zahtijeva da se ona aktivno uključi u sve procese koji doprinose izgradnji prosperitetnog društva. Mladi mogu dati neizmjerno koristan doprinos našoj društvenoj zajednici. Snaga bošnjačke omladine je danas udarna snaga u očuvanju najvećih vrijednosti koje baštini bošnjački narod.

nurudinaBoreći se protiv mnogobrojnih diskriminacija od strane vlasti, diskriminacija u sistemu obrazovanja, zapošljavanja, izgradnji infrastrukture i svih vrsta diskriminacija kojima se ugrožavaju bošnjačka prava i slobode, prije svega pravo na identitet, Bošnjaci Sandžaka izrodili su omladinu koja se pokazala sposobnom da ponese emanet svojih cijenjenih uzora. Puna poleta, entuzijazma i svjesna svoje snage, sandžačka bošnjačka omladina budno prati društvene tokove i aktivno učestvuje u pozitivnim društvenim promjenama. Smisao tih promjena je, prije svega, dostojanstvo i sloboda bošnjačkog naroda.

Misijska uloga mladih snaga Sandžaka

Kao primjere neumorne mlade snage Sandžaka mogli bismo istaći djelovanje Omladine Bošnjačke kulturne zajednice, Omladine Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka, Omladine Bošnjačke demokratske zajednice u Crnoj Gori, Muslimanski omladinski klub i dr. Sandžačka omladina je zajednički definisala svoje ciljeve i zadatke, izgradila konstruktivne međusobne odnose i odnose sa drugim udruženjima i organizacijama koje imaju za cilj odbranu i očuvanje bošnjačkog identiteta.

Mlade snage Sandžaka su našle hrabrosti, mudrosti i snage da se nametnu upravljačkoj strukturi društva i budu njegov važan faktor. Mnogo je primjera gdje mladi Bošnjaci sjevernog i južnog Sandžaka kroz svoje političke, naučne, kulturne i druge angažmane daju ogroman doprinos očuvanju bošnjačkog dostojanstva i slobode. Od stotine takvih primjera u ovom ćemo prilogu navesti desetak.

Mladi stručnjaci imaju misiju i viziju

Prošle godine, na primjer, na okruglom stolu koji je organizirala Bošnjačka kulturna zajednica u Crnoj Gori, na kojem se govorilo o selektivnoj primjeni zakona kao skrivenom mehanizmu sprječavanja razvoja nacionalnih posebnosti Bošnjaka u Crnoj Gori, mladi učesnik mr. Rejhan Kurtović je kroz svoj referat iznio niz bitnih činjenica koje se odnose na kršenje Zakona o manjinskim pravima i slobodama u Crnoj Gori. Kurtović je skup podsjetio na važnost zakona o lokalnoj samoupravi, zabrani diskriminacije i asimilacije, kao i na važnost afirmativnih akcija pripadnika manjinskih naroda.

Naveo je da država kroz medije, obrazovni i druge sisteme nameće bošnjačkom narodu tuđu kulturu. Tihoj asimilaciji Bošnjaka dodatno su doprinosili pripadnici bošnjačkog naroda koji su se libili vlastite kulture i tradicije te bili loš primjer omladini. Kurtović je navodio konkretne podatke kršenja prava, kao na primjer u slučaju raspodjele fonda za nacionalne programe manjinskih naroda, gdje se prema revizorskim izvještajima za 2010. godinu 850.000 eura iz tog fonda podijelilo na način da je samo srpskoj nacionalnoj manjini u Crnoj Gori dodijeljeno 530.000 eura, a preostalih 320.000 eura ostalim pet manjiskih zajednica ukupno.

Doktorant Rejhan Kurtović je inače angažovan na Departmanu za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru kao asistent. Iz oblasti ustavnog i javnog prava objavio je dvadesetak naučnih radova i učestvovao na više naučnih konferencija. Jedan je od važnih bošnjačkih aktivista koji čine mlade snage Sandžaka.

Mladi aktivista Salahudin Fetić, koji je nakon završene medrese diplomirao na Fakultetu za informatiku i informacione tehnologije Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, predstavlja, takoreći, motor sandžačkog omladinskog aktivizma. Stičući iskustvo kroz angažman u Izdavačkoj kući „El-Kelimeh“, listu „Glas islama“ i objavljujući svoje novinarske članke, Fetić je postao glavni i odgovorni urednik nacionalne revije za politiku i kulturu – revije „Sandžak“.

Politički je veoma aktivan i svoje djelovanje ostvario je kroz angažman u Izbornom štabu Bošnjačke kulturne zajednice na izborima za Nacionalni savjet Bošnjaka, zatim kroz rad u Odboru za informisanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Glavnom odboru Bošnjačke demokratske zajednice u Crnoj Gori i druge angažmane. Fetić je urednik web-portala Islamske zajednice i asistent na Fakultetu za islamske studije na predmetu informatika.

Nedavno osnovana Bošnjačka demokratska zajednica u Crnoj Gori dobila je tri mlada potpredsjednika stranke. Arhitekta Adnan Ademović, osim što je jedan od potpredsjednika stranke, izglasan je i za predsjednika Općinskog odbora Bošnjačke demokratske zajednice u Rožajama. Autor je i koautor velikog broja projekata iz oblasti projektovanja stambenih i privrednih zgrada te projekata iz urbanizma i enterijera. Njegov entuzijazam, predanost, efikasnost u radu, iskrenost i ažurnost daju nadu nacionalno osviještenim Bošnjacima na području južnog Sandžaka da će ovakve mlade snage dati sve od sebe da doprinesu njihovoj prosperitetnijoj budućnosti.

Drugi potpredsjednik stranke, politikolog Demir Hodžić, osnivač je i predsjednik udruženja „Novi pogled“, volonter u NVO „Djeca prije svega“, predsjednik Studentske unije CG. Zbog svojih građanskih dužnosti, koje su podrazumijevale ukazivanje i borbu protiv korupcije, kriminala i autokratije, u nekoliko navrata je proganjan od strane aktuelnog crnogorskog režima. Na završnoj je godini postdiplomskih studija na engleskom jeziku u Izmiru.

Treći potpredsjednik stranke, Damir Softić, diplomirao je na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na Univerzitetu u Sarajevu. Magistar je kriminologije, piše naučno-istraživačke radove, prati društvene tokove našeg podneblja i učestvuje u njima. Član je nekoliko udruženja, među kojima je Udruženje kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti BiH i Kluba džematlija Taslidža.

Sandžački bošnjački aktivista Abdulkadir Hodžić, radi ljubavi prema prirodnim naukama i humanosti medicinskog poziva, upisao je Medicinski fakultet u Tuzli na kojem je apsolvent. Aktivan je član Udruženja studenata „Demus“ i „Sahwa“ koja vrijedno rade na afirmaciji bošnjačkih vjerskih i nacionalnih vrijednosti. Aktivni je učesnik u mnogim socijalnim i humanitarnim akcijama koje organiziraju udruženja Unija studenata Univerziteta u Tuzli, „Modus“, „Oaza“ Tuzla, „Selsebil“ Živinice, OKC Gradačac i drugi, a ima saradnju i sa članovima Svjetske asocijacije muslimanske omladine – Nedwe.

Mlade sandžačke snage čine i mlade Bošnjakinje koje bezrezervno podržavaju bošnjačku borbu za odbranu i očuvanje bošnjačkog identiteta. U ovom ćemo prilogu navesti primjer mlade Bošnjakinje Aide Škrijelj-Zoronjić, studentice stranih jezika koja piše i prevodi tekstove različite tematike. Aida je predsjednica Odbora Bošnjačke demokratske zajednice u Podgorici.

Ljekar iz Sjenice, Edis Rastić, bošnjački je aktivista koji bezrezervno pomaže buđenju svijesti svoga naroda organiziranjem tribina na kojima se raspravlja o aktuelnim problemima u društvu, genocidu nad Bošnjacima i njihovim pravima i slobodama, u velikoj mjeri u saradnji sa spomenutim udruženjima u Tuzlanskom kantonu.

Mladi sekretar Općinskog odbora Bošnjačke demokratske zajednice u Bijelom Polju, diplomirani inženjer informatike Internacionalnog univerziteta, Semir Hodžić, na postdiplomskim studijama u Podgorici, pomno prati dešavanja u zemlji i reaguje na svaku povredu zakona i diskriminaciju prema bošnjačkom narodu. Ovaj hrabri i predani sandžački aktivista uzor je bošnjačkoj omladini u Sandžaku.

Studenti na braniku bošnjačih prava i sloboda

Mlade snage Sandžaka čine i studenti kao marljivi bošnjački aktivisti. Sandžački aktivista Usame Zukorlić studira na dva fakulteta: Departmanu za pravne nauke Internacionalnog univerziteta i Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru, smjer Šerijatsko pravo. Radio je na Sandžak televiziji kao urednik informativnog programa i vodio Omladinu Bošnjačke kulturne zajednice. Piše tekstove za nacionalnu reviju za politiku i kulturu „Sandžak“. Njegov politički angažman je djelovanje u stranci Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka gdje je trenutno zamjenik generalnog sekretara stranke.

Svršenik Gazi Isa-beg medrese kao učenik generacije i student informatike na Departmanu za prirodno-tehničke nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, Hamza Škrijelj, svestrani je bošnjački aktivista koji je, između ostalog, izvođač ilahija i solista hora „Sandžak“. Urednik je i spiker „Refref“ radija, voditelj studentskog TV dnevnika i ramazanski imam u džematima dijaspore. Aktivan je u organima Bošnjačke kulturne zajednice, Studentskog parlamenta i Omladine Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka.

Vrijedna sandžačka aktivistica Meliha Preljević studentica je Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru. Angažirana je u Školi Kur’ana Časnog u odjeljenju Ribariće. Aktivna je članica Muslimanskog omladinskog kluba (MOK) gdje sa ostalim članicama kluba organizira tribine o općim aktuelnim temama, ali i onima koje se posebno odnose na vjernicu Bošnjakinju koja živi po propisima islama. Članice ovog kluba osim predavanja organiziraju i mnoštvo socijalnih i humanitarnih akcija.

Kao što možemo zaključiti, mlade snage Sandžaka uveliko rade na očuvanju vjerskih, nacionalnih i kulturnih vrijednosti bošnjačkog naroda. Aktivisti raznih struka i profila ujedinili su se u jednoj misiji – misiji odbrane i očuvanja identiteta svoga naroda i njihovih prava i sloboda.

Ovakva bošnjačka mlada snaga (a od stotine sličnih slučajeva spomenuli smo samo desetak) sa svojim predanim radom i jasno definisanim ciljevima garant su našoj (srednjovječnoj) generaciji aktivista da imamo kome potpuno predati emanet kada za to dođe vrijeme. Do tada, borit ćemo se i dalje rame uz rame protiv agresije na bošnjački narod koja ne mora da bude samo oružana da bi se tako zvala. Današnja agresija se čini i drugim metodama, a na nama je da se, kako znamo i umijemo, borimo protiv agresora svih vrsta i domaćih izdajnika.

Autor: Mersada Nuruddina Agović
(revija SANDŽAK | 1. februar 2014. | br. 176 | RevijaSANDZAK.com)

Leave a comment