Salahudin Fetić, glavni i odgovorni urednik Revije Sandžak
Salahudin Fetić, glavni i odgovorni urednik Revije Sandžak

Izbori su. Biraju se ljudi kojima se može vjerovati. Izabrati nekad nije lahko. Ustvari, uvijek je to bilo jako teško. Jer, kada se to mogla dati riječ bez dobrog hesapa, tabirenja, razmišljanja. Danas je to, čini se, još mnogo teže. Ali, izabrati nekog trebaš, a da ne pogriješiš i da se poslije ne pišmaniš, ne kaješ. Kome dati povjerenje, kome predati taj dio svoga „ja“ na Trgu glasa „za“ ili „protiv“? Nije lahko!

Dilema koju pamtimo u upitnom držanju birača, savijenog u grču mišića, s vrha nožnih prstiju do nakostriješene kose, sa polunakrivljenom glavom, iskošenim pogledom, ukroćenog jezika i stisnutih zuba, nekako kao da već popušta, nestaje u jednoj iskri nade u mirnom pogledu na kraju. I čini se, ili bi željeli da smo sigurni, da je ova izborna kampanja obznanila kraj jedne epohe promašene politike, politike koja nas je zbunila, a kojoj smo se u čudu divili, misleći da je taj promašaj, ustvari ona razlika koju smo očekivali ili podrazumijevali, kao ljudsko biće, da je trebamo u odnosu na druge.

Ali, da li smo mi danas dobro shvatili šta nam se desilo? Jesmo li spremni priznati da smo proživjeli dvije duge decenije sa obogaljenom politikom i liderima iz tuđeg gnijezda. Da li smo konačno iskočili iz začaranog kruga negativne selekcije kadrova i možemo li konačno izabrati one naše, koje smo rodili i othranili, školovali i u svijet našom dovom spremili? Da li smo konačno naučili lekciju o tome šta nam je izvor mudrosti i pouke, a šta nam je primjer sramote i bruke?

Ovaj broj revije “Sandžak” posvećujemo izboru u kojem se bira jedno novo shvatanje vremena, a odbacuje zbunjujuća misao iz prošlosti o kojoj ne treba mnogo trošiti riječi jer nas je vratila iz naroda sa neprocjenjivom komparativnom prednošću u narod pred vratima civilizacije. A u tom smislu, sigurni smo da VRIJEME JE!

(revija SANDŽAK | 1. mart 2014. | br. 177 | RevijaSANDZAK.com)

Leave a comment