Šesti okrugli sto u vezi izmena Ustava Republike Srbije koji se odnosi na pravosuđe sa temom “Izbor i mandat nosilaca pravosudnih funkcija”, održan je 15.11. 2017. godine u Palati Srbija u Beogradu. Učesnici okruglog stola bili su: predstavnici Vlade Srbije, Narodne skupštine, strukovnih udruženja civilnih organizacija, rektori univerziteta, dekani pravnih fakulteta, univerzitetski profesori i predstavnici medjunarodnih organizacija
Uvodničari na ovom okruglom stolu bili su: pomoćnik ministra pravde i šef pregovaračke grupe za Poglavlje 23 Čedomir Backović, pomoćnik ministra za evropske integracije Ksenija Milenković i Sanja Atanacković Opačić iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije.

Ispred Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, učešće na okruglom stolu uzeo je Doc. dr Rejhan R. Kurtović, profesor na Departmanu za pravne nauke.
On je govorio o neophodnosti promene Ustava Republike Srbije, načinu i modelima izbora sudija, kontroli rada sudija, Pravosudnoj akademiji, proporcionalnoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih zajednica u sudovima, te njihovoj zastupljenosti u najvećim sudskim instancama.
Profesor Rejhan R. Kurtović smatra da sudije i dalje treba birati parlament, a ne neke druge institucije ili udruzenja kako su neki predlagali. Izbor sudija mora biti javan i transparentan, na osnovu njihovih kvaliteta i referenci, po tačno utvrdjenim kriterijumima. Probni rad sudija treba produziti sa 3 na 5 godina, i na svakih narednih 10 godina treba vrsiti reviziju njihovog rada.
Prof. Kurtović dao je predlog, da Pravosudna akademija postane ustavna kategorija, i da bude jedan od modela izbora sudija.

Prof. Kurtović je naveo, da je nezamislivo da predstavnici nacionalnih zajednica nemaju sudije u najvećim sudskim instancama, apelacionim, privrednim i Upravnom sudu RS, i da je ta zastupljenost u Vrhovnom kasacionom sudu na veoma malom nivou.
Takodje, naveo je, da se načela o afirmativnoj akciji i pozitivnoj diskiminaciji nisu pokazala kao djelotvorna, te da danas imamo neproporcionalnu zastupljenost pripadnika nacionalnih zajednica u sudovima svih nivoa. Prof. Kurtovic se zalaže da se to uzdigne na nivo ustavnog nacela i da se na taj način otklone problemi koji su evidentni u praksi.
Na kraju, prof. Kurtović zaključio je, da su ovi okrugli stolovi dobar način da se identifikuju problemi, iznađu konkretna rešenja i daju dobri predlozi o promjeni Ustava Republike Srbije.
Revija Sandžak, broj 192.