dr. Šefket Krcić
dr. Šefket Krcić

III dio

Nastavak Rezolucije o osnivanju Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja – ZAVNO Sandžaka koje je osnovano 20. i 21. novembra 1943. godine u Pljevljima.

Narode Sandžaka

Iz nadčoječanske borbe i ogromnih žrtava naših naroda izrasla je slavna Narodno-oslobodilačka vojska Jugoslavije koja se oduprla svim ofanzivama okupatora i domaćih izdajnika i postala moćna armija, koja danas u svim krajevima naše zemlje nanosi teške udarce okupatoru i oslobađa svakim danom mnoga sela i gradove. Naši saveznici uvidjeli su da je borba koju su poveli narodi Jugoslavije, na čelu sa Komuničkom partijom, jedina pravedna i dosljedna borba, koja će skinuti jaram okupatora i donijeti narodima Jugoslavije ravnopravnost i demokratske slobode. Saveznici odaju najveće priznanje našoj vojsci potvrđujući to slanjem svojih delegacija u Vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske. Otvorena izdajnička služba Draže Mihajlovića i jugoslovenske izbjegličke vlade, kao i riješenost saveznika da poslije rata sami narodi odlučuju o svome državnom uređenju, jasno pokazuje da plodove naše slavne i krvave borbe neće nikada moći ugrabiti izdajnici naše domovine.

Svjesno sadašnje situacije i veličine događaja u kojima se nalazimo, osjećajući punu i veliku odgovornost koje se prihvata, Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Sandžaka izjavljuje:

Naš glavni zadatak jeste stvaranje borbenog jedinstva Srba i muslimana i stavljanje svih ljudskih i materijalnih snaga naroda Sandžaka u službu frontu, za što brže izvojevanje pune narodne slobode.

Mi nećemo izbjegliču vladu. Toj izdaničko-izbjegličkoj vladi, čiji je aktivni ministar vojni Draža Mihajlović služio i danas služi fašističkim okupatorima, nema povartka u zemlju, još manje povratka na vlast. Sam narod će slobodnom voljom odlučiti o svojoj budućnosti i državnom uređenju.

Mi tražimo da se svi krivci za žrtve i stradanja naših naroda, za izdaju narodno-oslobodilačke borbe, izvedu pred narodni sud gdje će odgovarati za svoje zločine i izdaju.

Mi nećemo stari državni aparat koji je ranije stajao u službi svih narodnih režima, a poslije kapitualcije postao poslušno oruđe u rukama fašističkih okupatora. Mi smatramo narodno-oslobodilačke odbore organima prave i istinske narodne vlasti, koji najbolje odgovaraju potrebama i interesima naroda i narodno-oslobodilačke borbe.

Mi smatramo da samo demokratska i federativna Jugoslavija može zadovoljiti interese i nacionalna prava naših naroda i ostvariti sretnu i snažnu zajednicu jugoslovenskih naroda, u kojoj će biti i Sandžak.

Izražavamo svoju duboku zahvalnost i prizanje Vrhovnom štabu narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije za mudro i pobjednosno vođenje narodno-oslobodilačke borbe i svoje nepokolebljivo povjerenje političkom rukovodstvu narodno-oslobodilačke borbe i jedinom predstavniku naroda Jugoslavije – Antifašističkom vijeću narodnog oslobođenja Jugoslavije.

Braćo Srbi  

Vaša puška je među prvima koje su ispalile metak na okupatora. Julska puška zapalila je plamen ustanka protiv tuđina, ona je pronijela ime Sandžaka širom naše domovine. Narodni ustanak, borba protiv okupatora – to su najsvjetlije stranice historije našeg Sandžaka. Nastavite još odlučnije borbu protiv okupatora i njegovih sluga: Kalaita, Rovčanina, Lukačevića, Zvizdića i ostalih naroda, koji i danas u zajednici sa švapskim krvnicima pale naše sela i vode borbu protiv naše narodno-oslodilače vojske. Kujte bratstvo i jedinstvo sa braćom muslimanima u ovoj svetoj oslobodilačkoj borbi, jer je ona najbolja garancija slobode i ljepše budućnosti Sandžaka.

Braćo Muslimani

Narodno-oslobidlačka borba vodi se za slobodu i ravnopravnost i Srba, i Muslimana, i Hrvata i svih naroda Jugoslavije.

Vi ne smijete više biti roba za koju će se pogađati velikosrpski pljačkaši i ustaški izrodi. Vi ne smijete danas biti slijepo oruđe u rukama gestapoveskih špijuna, koji hoće da vas uvuku u nove zločine.

Vaš put je put narodno-oslobodilačke borbe. Vaše mjesto je u junačkoj Narodno-oslobodilačkoj vojsci u njenim proslavljenim brigadama.

Vaša budućnost i vaša sloboda leži u zajedničkoj borbi sa braćom Srbima protiv hitlerovskih okupatora i njihovih plaćenih najamnika, srpskih i muslimanskih izroda.

Sandžaklije

Čas konačnog oslobođenja se približava. Veliki zamah ofanzive Crvene armije, njeno brzo i nezaustavljivo napredovanje na zapad, pobjede saveznika u Italiji, žestoko i sistematsko bombardovanje Njemačke, sve čvršći savez između Engleske, Sovjetske Rusije i Amerike – sve su to dokazi brzog i neminovnog sloma Hitlerove Njemačke. U našoj zemlji okupator i njegove sluge trpe svakog dana sve veće poraze. Veliki dio naše otadžbine nalazi se u rukama naše Narodno-oslobodilačke vojske. Ali borba još nije završena, sve do potpunog istjerivanja okupatora iz naše zemlje i potpunog uništenja svih njegovih sluga i pomagača. Zato zbijte se još čvrće oko naše slavne Narodno-oslobodilačke vojske, popunjavajte njene junačke redove! Stvarajte i učvršćujte borbeno jedinstvo i bratstvo Srba i Muslimana kroz redove Narodno-oslobodilačke vojske! Mobilišite sve snage za istjerivanje švapskih okupatora iz naše domovine i istrjebljenje njihovih krvavih pomagača.

Živjelo borbeno jedinstvo i bratstvo Srba i Muslimana Sandžaka u borbi protiv okupatora i izdajnika našeg naroda!

Živjela naša junačka Narodno-oslobodilačka vojska i partizanski odredi Jugoslavije!

Živio Vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije i naš proslavljeni vojskovođa drug Tito!

Živjelo Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije!

Živjela slobodna, narodna, demokratska, federativna Jugoslavija!

Živjelo Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Sandžaka!

Živjeli naši saveznici Sovjetski Savez, Engleska i Amerika!

Smrt njemačkim okupatorima i njegovim pomagačima!

SMRT FAŠIZMU, SLOBODA NARODU!

Pljevlja                                Skupština Antifašistižkog vijeća
20. novembra 1943.         narodnog oslobođenja Sandžaka

Izvršni odbor: Predsjedništvo

Predsjednik – Sreten Vukosavljević, državni podsekretar u penziji, bivši senator i honorarni profesor Beogradskog univerziteta.

I potpredsjednik – Murat/ef. Šećeragić, vrhovni šerijatski sudija iz Prijepolja.

II potpredsjednik – Dušan Ivović, učlitelj, član Glavnog odbora biv[e Zemljoradničke stranke iz Pljevalja.

III potrpredsjednik – Mirko Juković, novinar iz Radojinje.

Članovi

Za upravni odsjek – Jakša Bogdanović, advokat iz Priboja.

Za privredno-finansijski odsjek – Mirko Juković, novinar iz Radojinje.

Za prosvjetni odsjek – Miloje Dobrašinović, profesor iz Bijelog Polja.

Za propagandni odsjek – Mišo Pavićević, pravnik iz Pljevalja.

Za socijali odsjek – Predrag Vlasonjić, sudija iz Bistrice.

Za zdravstveni odsjek – Jevstatije Karamatijević, prota iz Nove Varoši.

Članovi Vijeća

Andrija Laptošević, zemljoradnik iz Banje; Ahmo Bajrović, student iz Pljevalja; Božo Vrvović, zemljoradniik iz Vraneša; Branko Obradović, pukovnik iz Pljevalja; Velimir Jakić, pukovnik, komandant G1avnog štaba za Sandžak; Vukoav Bošković, zemljoradnik iz Mojkovca; Goja Tomašević, učiteljica Radničke škole iz Prijepolja; Derviš Hadi-Adžalić, imam iz Buvice; Dobrija Kljajević, učitelj iz Pavinog Polja; Dragica Milićević, učiteljica iz Pljevalja; Dušan Raković, kovač iz Priboja; Đorđije Peruničić, poručnik bivše Jugoslovenske vojske; Živko Žižić, advokat pripravnik iz Nedokusa; Zako Zejaković, zemljoradnik iz Stranjana; Zorka Aletić, domaćica iz Kosanice; Jefto Drčelić, zemljoradnik iz Draževića; Jovan Stamenić, bravar iz Pljevalja; Joko Knežević, student iz Mataruga; Lazo Mladenović, zemljoradnik iz Bistrice; Leko Ristić, trgovac iz Priboja; Lenka Jurišević, domaćica iz Bijelog Polja; Ljuba Ranović, domaćica iz Nove Varoši; Marinko Golubović, zemljoradnik iz Maoča, komandant Pljevljaskog partizanskog odreda; Milan Radišić, zemljoradnik iz Božatića; Milan Cincović, ekonom iz Priboja; Milija Lučić, zemljoradnik iz Velike Župe; Milojica Kljajić, zemljoradnik iz Šehovića; Milorad Marković, zemljoradnik iz Meljaka; Miloš Petrić, zemljoradnik iz Sreza novovaroškog; Milutin Divac, učitelj iz Ivanja; Milutin Popović, student prava iz Paraoka; Milko Starčević, zemljoradnik iz Meljaka; Mićo Dragutinović, zemljoradnik iz Reča; Momir Bošković, pekar; Nikola Gujančić, zemljoradnik iz Vilova; Nikola Knežević, pukovnik iz Pavinog Polja, član Glavnog štaba za Sandžak; Nedeljko Mojićević, zemljoradnik iz Dobrilovića; Obrad Vuković, zemljoradnik iz Plješnice; Osman Koldžić, imam iz Priboja; Radojica Divac, bivši djelovođa općine iz Ivanja; Radoš Ilinčić, zemljoradnik iz Potpeča; Rako Rašković, zemljoradnik iz Barica; Rako Pentiš, zemljoradnik iz Sedobra; Salko Dolmagić, trgovac iz Nove Varoši; Sveto Tuzović, zemljoradnik; Selim Hašimbegović, pravnik iz Prijepolja, politički komesar Glavnog štaba za Sandžak; Smajo Hadžibegović, student medicine iz Bistrice; Tomo Smolo, zemljoradnik iz Prošćenja; Trifun Šalipur, zemljoradnik iz Goleša; Halil Šahman, zemljoradnik iz Lozne; Šefko Franca, student iz Resova; Šukrija Hadžimuratović, trgovac iz Priboja.

Delegati

Avdo Alagić, zemljoradnik iz Kalafata; Aleksa Peruničić, zemljoradnik iz Maoča; Alija Franca, zemljoradnik iz Rasova; Andrija Kojadinović, zemljoradnik iz Dobrilovića; Andrija Gluščević, zemljoradnik iz Kamene Gore; Asim Međedović, trgovac iz Bijelog Polja; Bogić Radulović, zemljoradnik iz Zatona; Bogosav Drobnjaković, zemljoradnik iz Brajkovca, Božidar Nešević, radnik iz Bijelog Polja; Borislav Kolašinac, zemljoradnik iz Bistrice; Branko Nikočević, zemljoradnik iz Bistrice; Vaso Mićović, zemljoradnik; Vasilija Divac, domaćica iz Ivanja; Vasilije Zečević, zemljoradnik iz Meljaka; Vasilije Pušonjić, zemljoradnik iz Ivanja; Velimir Botić, zemljoradnik iz Vinova; Vlade Bošković, zemljoradnik iz Sočica; Vlade Damjanović, student iz Kosanice; Vladimir Borisavljević, posjednik iz Nove Varoši; Vladislav Botić, zemljoradnik iz Vikova; Vladislav Tomašević, zemljoradnik iz Velike Župe; Vlado Marković, zemljoradnik iz Krupica; Vlado Mirković, student tehnike iz Pljevlja; Vlajko Vuković, zemljoradnik iz Bobova; Voja Leković, privatni namještenik iz Radojinje; Vojin Čepić, zemljoradnik iz Hoćevine; Vojko Stojić, zemljoradnik iz Bistrice; Vujoš Vojinović, zemljoradnik iz Stančina; Vukoman Pucarević, zemljoradnik iz Drmanovića; Vuko Džuverović, stolar iz Bijelog Polja; Vukosav Kojanović, učitelj iz Ivanja; Gavrilo Delić, zemljoradnik iz Mojkovca; Grana Golubović, domaćica iz Kotlajića; Grujo Luković, zemljoradnik iz Rasova; Danilo Vojinović, zemljoradnik iz Pali; Dervo Bašović, zemljoradnik iz Rta; Desanka Raketić, učiteljica iz Prijepolja; Diko Mosurović, zemljoradnik iz Vrbova; Dile Šćekić, zemljoradnik iz Zatona; Dobrilo Simović, zemljoradnik iz Glibaća; Dobro Ratković, zemljoradnik iz Kučina; Dobrisav Gujančić, zemljoradnik iz Komarana; Drago Botić, zemljoradnik iz Vikova; Drago Despotović, zemljoradnik iz Obardi; Drago Rajić, zemljoradnik iz Bistrice; Dragoljub Jevđević, trgovac iz Priboja; Dragomir Trišović, zemljoradnik iz Rače; Dušan Blagojević, zemljoradnik iz Radojinje; Dušan Dujović, zemljoradnik iz Gotovuše; Dušan Karličić, kafedžija iz Bijelog Polja; Dušan Ninčić, zemljoradnik iz Sedobra; Dušan Pucarević, zemljoradnik iz Dražanovića; Dušan radičević, učitelj iz Pljevalja; Dušan Stikić, zemljoradnik iz Štrbaca; Dušanka Jelovac, domaćica iz Meljaka, Đorđije Stojanović, zemljoradnik iz Nedakusa; Edhem Dizdar, zemljoradnik iz Meljaka; Živko Kontić, penzioner iz Hoćevine; Zafa Hašimbegović, radnica iz Prijepolja; Zora Mirković, domaćica; Ivan Dobrašinović, učiteljski pripravnik iz Rasova; Ilija Bulatović, privatni namještenik iz Ravne Rijeke; Ilija Đoković, školski nadzornik iz Prijepolja; Ilija Lopušina, profesor iz Pljevalja; Jagoš Đerković, zemljoradnik iz Bukovice; Jagoš Roćen, zemljoradnik iz Kosanice; Jevrem Tanjević, zemljoradnik iz Bobova; Jelena Žugić, seljanka iz Lever Tare; Jelica Rajić, seljanka iz Bistrice; Jovan Vasiljević, zemljoradnik iz Kamuža; Jovan Dragutinović, zemljoradnik iz Tolaca; Jovan Đurović, zemljoradnik; Jovan Janjušević, zemljoradnik iz Mataruga; Jovan Penezić, zemljoradnik iz Crnuga; Jovan Tabaš, zemljoradnik iz Zekavica; Jovan Šćekić, vlačar iz Bijelog Polja; Joco Čepić, zemljoradnik iz Hoćevine; Kata Đuković, seljanka iz Radojine; Kata Šaponjić, domaćica iz Nove Varoši; Kamnen Cerović, student prava iz Pljevalja, član Glavnog štaba za Sandžak; Lazar Veruović, zemljoradnik iz Izvičnja; Ljubo Perović, zemljoradnik iz Rasova; Ljubo Radosavljević, sudski pripravnik iz Jabučina; Ljuboje Pejović, zemljoradnik iz Mataruga; Marko Bučevac, zemljoradnik iz Bistrice; Mahmud Hasanagić, trgovac iz Priboja; Mehmed Zeki, vrhovni šerijatski sudija iz Pljevalja; Mijo Ljujić, zemljoradnik iz Bistrice; Milan Golubović, zemljoradnik iz Korlajića; Milan Ljujić, zemljoradnik iz Bistrice; Milan Marušić, zemljoradnik iz Ivanja, Milanko Gogić, diplomirani pravnik iz Židovića; Mile Joksimović, bivši oblasni poslanik iz Pavinog Polja; Mile Peruničić, bivši narodni poslanik iz Maoča; Mileva Žugić, student iz Pljevalja; Milena Obradović, domaćica iz Pribrčića; Milena Tanović, domaćica iz Nove Varoši; Milenko Stevović, sudski pripravnik iz Nove Varoši; Milenko Davidović, zemljoradnik iz Vraneša; Milija Srdanović, zemljoradnik iz Potpeća; Milika Obradović, student iz Ivanja; Milisav Rabrenović, zemljoradnik iz Čajniča; Milka Pejović, seljanka iz Vilova; Milica Žurić, seljanka iz Mojkovca; Milovan Božović, zemljoradnik iz Bobova; Milovan Radović, student prava iz Meljaka; Milan Slovović, trgovac iz Mojkovca; Miloje Radaković, zemljoradnik iz Drenove; Milojko Drulović, učenik Učiteljske škole iz Vraneša; Miloje Radaković, zemljoradnik iz Drenove; Milojko Drulović, učenik Učiteljske škole iz Vraneša; Milorad Popović, zemljoradnik iz Stranjana; Milosav Bošković, zemljoradnik iz Radojinje; Milosav Rakonjac, zemljoradnik iz Nedakusa; Milan Živković, zemljoradnik iz Bistrice; Miloš Kaljević, zemljoradnik iz Seljana; Miloš Karović, zemljoradnik iz Kovača; Milan Pleskić, zemljoradnik iz Babina; Miljko Starčević, zemljoradnik iz Meljaka; Mirko Gvozdenović, zemljoradnik iz Grančareva; Mirko Tončić, zemljoradnik iz Kakmuža; Mitar Radović, zemljoradnik iz Meljaka; Mitar Šljukić, zemljoradnik iz Jabuke; Mihailo Despotović, zemljoradnik iz Mataruga; Mihailo Žugić, učitelj iz Potpeća; Mihailo Sredojević, zemljoradnik iz Velike Župe; Mićo Zorić, bivši činovnik iz Pljevalja; Mićo Maksimović, zemljoradnik iz Maoča; Mićko Čurović, zemljoradnik iz Grančareva; Momir Starčević, zemljoradnik iz Meljaka; Momčilo Carević, zemljoradnik iz Klina Brda; Muhamed Hadžismajilović, direktor banke iz Pljevalja; Nada Bogdanović, učiteljica iz Prijepolja; Nadežda Popović, domaćica iz Bijelog Polja; Nedeljko Bajilović, zemljoradnik iz Bobova; Nikola Tomašević, zemljoradnik iz Kamene Gore; Obrad Čović, zemljoradnik iz Pavinog Polja; Petar Tončić, zemljoradnik; Ragib Ajanović, zemljoradnik iz Potpeća; Rade Drobnjak, zemljoradnik iz Seljašnice; Radisav Bjelović, stolar iz Priboja; Radisav Ševuljić, zemljoradnik; Radovan Savić, zemljoradnik; Radoje Marković, zemljoradnik iz Šahovića; Radojica Roljević, trgovac iz Priboja; Radomir Knežević, zemljoradnik iz Bistrice; Rajko Rajanović, stolar iz Nove Varoši, Radivoje Čkonjević, sudija iz Priboja; Rafajlo Pejatović, zemljoradnik iz Bistrice; Rašo Kljajević, zemljoradnik iz Bliškova; Sabit Tahirbegović, imam iz Bukovice; Samo Borović, zemljoradnik iz Boljanića; Savo Šestović, zemljoradnik iz Stožera; Salko Hadžović, učenik iz Boljanića; Sara Grbović, seljanka iz Vilova; Svetozar Novosel, zemljoradnik iz Brodareva; Seud Musić, kovač iz Nove Varoši; Simeun Grbić, zemljoradnik iz Čabina; Simo Ostojić, zemljoradnik iz Kosanice; Simo Kijanović, zemljoradnik iz Otilovića; Slobodan Bijelić, student iz Bilova; Smaila Musić, domaćica iz Nove Varoši; Smail Idrizović, student iz Bijelog Polja; Smajo Vlahovljak, tehničar iz Priboja; Spasoje Mirosavić, zemljoradnik iz Bistrice; Sreten Leković, zemljoradnik iz Radojinje; Sretko Potpara, zemljoradnik iz Gotovuše; Srdan Starčević, zemljoradnik iz Bobova; Stana Cerović, domaćica iz Pljevalja; Stanimirka Pejatović, seljanka iz Drenove; Staniša Divac, zemljoradnik iz Bjelobaba; Stanojka Čović, domaćica iz Pavinog Polja; Stevan Petrović, prota iz Pljevalja; Stevan Đuković, zemljoradnik iz Radojinje; Stevan Gujanica, zemljoradnik iz Komarana; Stjepan Krstonijević, zemljoradnik iz Meljaka; Sulejman Mehović, student iz Bijelog Polja; Suljo Čengić, posjednik iz Odžaka; Ćamil Hašimbegović, posjednik iz Prijepolja; Filiman Purić, učitelj iz Prijepolja; Flotije Kljajić, učenik iz Šahovića; Hajro Bajrović, zemljoradnik iz Kruševa; Hamza Hajdarević, trgovac iz Priboja; Hadžo Džinović, zemljoradnik iz Seljašnice; Hilmija Hasanagić, student medicine iz Priboja; Husein Hasanagić, trgovac iz Priboja; Džemail Selmanović, radnik iz Pljevalja; Šale Đurović, zemljoradnik iz Đurđevića Tare; Šukrija Hadžimuratović, trgovac iz Priboja; Šućro Muzurović, bivši općinski blagajnik iz Pljevalja.

ZAVNO Sandžaka je raspušten na sjednici 29. marta 1945. godine u Novom Pazaru. Predsjednik ovog antifašističkog vijeća Sreten Vukosavljević nikada nije potpisao tu odluku o raspuštanju. U toj zgradi od septembra 2004. godine, nalazi se sjedište Bošnjačkog nacionalnog vijeća Srbije i Crne Gore.

(Nastavit će se)

Leave a comment