Godina 1461. (od prvog pisanog spomena Novog Pazara) proglašena je za godinu osnivanja gradova Novog Pazara, Sarajeva, Skopja i Šabca, od strane Isa-bega Ishakovića
Napomena: Ovdje donosimo izbor iz događaja za april mjesec, iz projekta Matice Bošnjaka Sandžaka, pod rukovodstvom, urednika prof. dr. Šefketa Krcića. Na taj način, pored 24. aprila, dana izbora, pred Vama su događaji koji obilježavaju april.
2. 4. 1748. – U Užicu je pisac i esejist Šejh Muhamed Užičanin napisao prijekornu Poslanicu beogradskom valiji Muhamed-paši. S obzirom na kritički stav pisca, koji beogradski valija, nije mogao prihvatiti, a i od straha da za njen sadržaj ne bude upoznat sultan (koji je imao respekt prema stvaraocima, posebno piscima) donio je fetvu za likvidaciju autora Poslanice. Dželati su po naređenju beogradske paše dvije godine tragali po sandžačkim prostorima, za pjesnikom Šejh Muhamedom Užičaninom, koji se prvo krio sa svojom posadom u Akovu (Bijelo Polje), a zatim su ga pronašli u selo Balotiće, kraj Rožaja, 1750. godine i tu ga na svirep način likvidirali. Interesanstno, na tom mjestu i danas raste endemična crvena ruža, zvana “Jeremičak”, koji se ne može presaditi ni na jednom drugom mjetu. O ovom činu likkvidacije čuvenog pjesnika Šejha Muhameda Užičanina, postoji više legendi u bošnjačkom narodu. U znak sjećanja na velikog pjesnika Šejh Muhameda Užičanina, koji je nakon stotinu godina kasnije rehabilitiran, napravljena su tri turbeta: u Balotiće, zatim Vitomirici (kod Peći) i u centru Rožaja, kraj stare džamije. Poslanica ovog autora, je ušla u više izbora Retorike, ne samo u Turskoj, već i na prostorima ex Jugoslavije.
2. 4. 2003. – U Novom Pazaru preselio na ahiret profesor i pisac Mensrur Šačić (Žabren, Sjenica 1930 – Kraljevo 2003). Ukopan je dan kasnije na mezarju Gazilar u Novom Pazaru. Autor je više publicističkih djela o Sandžaku.
3. 4. 1913. – U Beranama je otrovan ratni zločinac Avro Cemović (1864-1913), najerovtnije pod naređenjem crnogorskog kralja Nikole I, zato što je, kao upravitelj Plavsko-gusinjske oblasti izvršio genocid i nasilno pokrštavanje plavsko-gusinjskih Bošnjaka, februara mjeseca 1913. godine.
5. 4. 1991. – Dan mladih. U Novom Pazaru, na sjednici Glavnog odbra Stranke demokratske akcije Sandžaka donijeta odluka da se Bošnjaci ne odazivaju na regrutaciju i mobilizaciju za rat protiv nijednog jugoslovenskog naroda, kao i odluka o osnivanju Bošnjačkog (tada Muslimanskog) nacionalnog vijeća Sandžaka. U znak sjećanja na ovu važnu odluku, ustanovljen je Dan mladih.
7. i 8. 4. 1992. – U Novom Pazaru je, u organizaciji Matice Bošnjaka Sandžaka, Udruženja pisaca Sandžaka i KDMS “Preporod” održana Prva konferencija bošnjačkih intelektulaca Sandžaka, Srbije, Crne Gore, Kosova i Makedonije. Na Konferenciji je donijeta Rezolucija (koju je potpisalo 450 intelektulaca), kojom se traži međunarodna intervencija u Bosni i da se zaštiti vojno, ova međunarodno priznata država, koja je ujedno i matična država svih Bošnjaka. Nakov ove Konferencije, počeo je progon intelektualaca od strane srpsko-crnogorskog diktatorskog miloševićeviskog režima, zbog čega je usljedilo masovno iseljavanje i montirani sudski procesi.
9. 4. 1947. – U Šaronjima kod Tutina rođen je akademski slikar Nuradin Dino Trtovac, umjetnik internacionalne slave. Imao je na stotine izložbi u svijetu. Živi u Prizu i Zagrebu.
10. 4. 1941. – Tri boravka Rifata Budžovića Trša u Novom Pazaru. Tršo je dolazio u Novi Pazar tri puta: Prvi put 10. aprila 1941. godine, kada se upoznao sa situacijom, razgovarao sa naprednim ljudima ovog kraja. Iz Pazara se vratio preko Sjenice u Bijelo Polje; Drugi put, Tršo je došao polovinom maja 1941. godine. Ključni njegovi zadaci su bili da se bliže upozna sa stanjem u gradu u cilju preuzimanja mjera za osnivanje partijskih ćelija. Prilikom ovog dolaska od svog partijskog kolege Hakije Zejnelovića je tražio veći politički angažman; Treći Tršov dolazak je sredinom juna 1941. godine, kada je formirao partijsku orgznizaciju u Novom Pazaru i pripremio teren za ustanak u Sandžaku.
13. 4. 2000. – Prijedlog zakona o popisu stanovištva. U svojstvu saveznog poslanika, predsjednika Stranke demokratske akcije Sandžaka, dr. Sulejman Ugljanin, uputio Saveznoj skupštini SRJ Prijedlog zakona o popisu stanovništva 2001. godine, koji se zahtijeva da se u Klasifikaciji obilježja nacionalna pripadnost i maternji jezik uvrsti: „nacionalnost: Bošnjak“ i „maternji jezik: Bosanski“.
17. 04. 1996. – Dr Ejup Ganić, član Predsjedništva R.BiH i podpredsjednik Federacije BiH, je u interviju za Nezavisnu reviju “Sandžak”, izjavio: „Da će Sandžak biti jak entitet. … Mi sa Evropskom zajrednicom i Amerikom radimo na tome da svi građani Sandžaka imaju sva prava, što znači da moraju imati sva ljudska prava, prava političkog djelovanja, pravo automnog djelovanja i sve ono što jedan enititet u Evropi dobija…”
19. 4. 1993. – U zaseoku Planjsko MZ Bukovica (gdje su do skoro živjeli Muslimani) kod Pljevlja, zapaljena je nova džamija, sagrađena 1967. godine. Ova džamija nije otvorena u zadnje vrijeme zbog nastale situacije. Zvanične vlasti su izdale jednu smiješnu izjavu da je pomenutu džamiju zapalila ptica. Pitamo se koja je to ptica? Ako možda nijesu “bijeli orlovi” koji djeluju unutar vojske Jugoslavije. Sredinom maja, ponovo iz Pljevalja, stižu haberi. Četničke diverzantkse grupe su iz zasjede teško ranile pet Muslimana, koji su se (iz druge smjene rada) vraćali kombijem iz firme “Velimir Jakića.” zatim nedaleko od sela MZ Bukovice, još jedna džamija je do temelja srušena. Vlasti Crne Gore i Srbije nijemo na sve ovo gledaju.
20. 4. 1461. – Otvaranje konzulata Dubrovačke Republike u Novom Pazaru. Vijeće Dubrovačke Republike, 8. februara 1461. godine, imenovalo je Franju Gučetića sa dva pučanina (građanina) za konzule u Novom Pazaru. Njih trojica su 20. aprila iste godine, označeni kao Konzulat Dubrovačke Republike u Novom Pazaru. Ovaj datum, kojim se potvrđuje trajanje Novog Pazara kao političkog, privrednog, kulturnog i regionalnog centra, ustanovljen je i obilježava se kao Dan grada Novog Pazara.
20. 4. 1941. – U Priboju je rođen istaknuti fudbalski AS internacionalac Mustafa Hasanagić. Proslavljeni igrač beogradskaog Partizana. Nenadmašni golgeter na 337 utakmica postigao 335 golova.
21. 4. 1879. – Donijeta Novopazarska konvencija. Novopazarskom konvencijom od 21. aprila 1879. godine, Austro-Ugarskoj je dato pravo na uspostavljanje vojnih garnizona u pojedinim dijelovima Sandžaka (Priboju, Pijepolju i Bijelom Polju, koje je kasnije zamijenjeno Pljevljima), dok je administrativna vlast i dalje ostavljena pod nadležnosti Osmanskog carstva.
22. 4. 1935. – U Trijebinjama kraj Sjenice u Sandžaku, rođen je prof. dr. Rasim Muminović, jedan od posljednjih velikih europskih filozofa. Posebnu specijalizaciju imao je kod njemačkog filozofa Ernesa Bloha. Profesor filozofije i etike na Univerzitetu u Sarajevu, predsjednik Udruženje filozofa Bosne i Hercegovine. Jedan od najznačajnijih teoretičara nacionalnog identiteta Bošnjaka. Autor filozofskih djela najvećeg ranga, među kojima bi izdvojili “Uvod u filozofiju”, “Ethos i ljudsko bivstvovanje” i trilogiju “Filozofija ideologije”.
28. 4. 1992. – Skupština BNVS o Žabljačkom Ustavu. U Novom Pazaru održana posebna sjednica Skupštine Muslimanskog (Bošnjačkog) nacionalnog vijeća Sandžaka, na kojoj je izraženo neslaganje sa novim Ustavom Savezne Republike Jugoslavije (tzv. Žabljačkim Ustavom) i donijeta odluka da muslimanski – bošnjački narod ne priznaje takvu državu, zbog toga što ona ignoriše njegovo postojanje.
30. 04. 1999. – U 16:20 h, za vrijeme NATO – kampanje bombardovana je Murina (devet kilometara od Plava), strogi centar most i motel. Tragično stradali Mano Komatina (1927) i Velenka Vučetić, kao i Milka Kočanović i četvoro djece iz porodice Knežević i Vuković.

Izbor urednika, Revija Sandžak, broj 184.

Leave a comment