U znak poštovanja djela i sjećanja na sandžačkog i svjetskog velikana
Matica Bošnjaka Sandžaka i Revija Sandžak, u suradnji sa Univerzitetom u Novom Pazaru, ovu godinu obilježavju kao godinu 150. obljetnice od rođenja najvećeg epskog pjesnika Sandžaka, ali i Evrope i svijeta.”
U višedesetljetnom kulturnom i duhovnom ubijanju Bošnjaka, „Sandžački Homer“ ili “čovjek koji je nadmašio Homera”, također nije dobio mjesto koje zaslužuje, a osim krugova književnika koju je pokrenula katedra za Bosanski jezik Univerziteta u Novom Pazaru, gotovo da se i ne govori o Avdu i Avdovom djelu. Na inicijativu Bošnjačkog Nacionalnog Vijeća u tehničkom mandatu, osnovna škola u naselju Selakovac u Novom Pazaru dobila je 2013. godine ime po Avdu Međedoviću. Dvije godine ranije, za Sandžak televiziju, Sulejman Zatrić je režirao film „Avdo Međedović balkanski Homer“. Ima Avdo i svoju ulicu u rodnom Akovu (Bijelom Polju), ali još uvijek nema bistu u Parku pjesnika. Plemenito pjevanje i “Ženidba Smailagić Mehe”, tokom prošlog vijeka manje su bili poznati i priznati od ostalih pjevanja sa prizvucima fašizma na ovim prostorima. Na pokušaje afirmacije Avdovog djela, svaki pokušaj da se afirmira bio je da se prekrsti u “Avro”, čemu svjedoče naši profesori koji su pokretali tihe inicijative osamdesetih godina prošlog stoljeća.
Avdu Bošnjaci ne čuvaju samo za sebe. Avdo je balkanski i svjetski. Gusle sa akovskog Obrova, čule su se do Harvarda. Avdo je jedan od onih prvaka, jedne doista male nacije u svijetu, male o odnosu na velike koje su imale i brojnost i kulturni kontinuitet. Bošnjaci su u dobu kada je živio i pjevao Avdo bili izvan svih kulturnih tokova i mogućnosti da svoje velikane afimirmiraju kroz svoj obazovni sistem sve do početka devedesetih godina kada je se pojavljuju prvi književni susreti u kojima se pominju važna Bošnjačka imena.
S tim u vezi, Institut za etiku i estetiku, Debatni klub i Centar za retoriku Univerziteta u Novom Pazaru, Matica Bošnjaka Sandžaka i Revija Sandžak, ogrganizirali su u maju ove godine dvije manifestacije u povodu 150. obljetnice od rođenja Avda Međedovića pod nazivom: „Od sandžačkog Obrova do Univerziteta na Harvardu“ u Novom Pazaru i Bijelom Polju. Inicijativu je pokrenuo akademik, univerzitetski profesor i predsjednik Matice Bošnjaka Sandžaka, akademik prof. dr. Šefket Krcić.
Manifestacijama je prethodio prilog u Islamskim informativnim novinama “Preporod” (broj: 10/1068) u kojem su tekstove objavili: Selman Selhanović – Avdove i naše vrijednosti; Hadžem Hajdarević – Epika koja nije nacionalno klaustrofobična; Maruf Fetahović – Posljednji Homer u narodnom epskom pjesništvu; Sead Šemsović – Međedovićev doprinos svijetu bošnjačke usmene epike; Vildana Krcić – Avdova pjesma nad pjesmama (pjesma); Faruk Dizdarević – Avdo Međedović: Tragom sna; prof. dr Enes Kujundžić – Nepismeni guslar ispjeva na hiljade stihova; i prof. dr Šefket Krcić.
18.05. u velikoj sali Univerziteta u Novom Pazaru, održana je prva manifestacija ovim povodom. Na manifestaciji koju je vodio i na kojoj se obratio msc. Dženis Šaćirović, glavni odgovorni urednik Revije Sandžak i predsjednik Matice Bošnjaka Sandžaka, obratili su se univerzitetski profesori, književnici i gosti susreta: doc. dr. Šemsudin Plojović, direktor biblioteke Univerziteta u Novom Pazaru, prof. dr Mehmed Meta, mr. Avdo Nurković, direktor osnovne škole “25. Maj” u Rožajama, Haris Ibrahimović, profesor književnosti i zamjenik glavnog i odgovornog urednika Revije Sandžak, književnik Maruf Fetahović, ispred Udruženja pisaca Sandžaka i prof. dr Šefket krcić. Na manifestaciji su se čitanjima članaka iz pomenutog priloga o Avdi Međedoviću u “Preporodu” obratili studenti Univerziteta u Novom Pazaru: Hajka Huseinović, Melisa Mulamekić, Zerina Bojadžić i Binasa Ibrahimović. Ovu manifestaciju je podržala i snimila emisiju Televizija Sandžak.

Prof. dr Šefket Krcić na izlaganju na Univerzitetu u Novom Pazaru
Prof. dr Šefket Krcić na izlaganju na Univerzitetu u Novom Pazaru

22.05. organizirana je studijska posjeta i manifestacija delegacije književnika i predstavnika institucija Univerziteta u Novom Pazaru koju su podržali predstavnici Matice Bošnjaka Sandžaka, Revije Sandžak i Udruženja pisaca Sandžaka. Organizator i incijator manifestacije, akademik prof. dr. Šefket Krcić sa svojim suradnicima, Dženisom Šaćirovićem, Harisom Ibrahimovićem i Semirom Džigalom, sa delegacijom posjetili su Rožaje, Berane i Bijelo Polje. Manifestaciju je pomogao ugledni novopazarski privrednik Ismet Ahmetović. U Bijelom Polju u svojstvu vodiča, podršku je pružio i efendija Asmir Ćatović.
Manifestacije je počela obraćanjem prof. Krcića džematu Gušmirske džamije u centru Bijelog Polja, obilaskom mezara Avda Međedovića učenjem dove i fatihe te obraćanjem prof. Krcića, te obilaskom familije Međedović. Zatim se delegacija uputila u Park Pjesnika gdje je održana manifestacija koju su medijski propratili i podržale Crnogorske dnevne novine Dan i televizija Sandžak iz Novog Pazara koja je snimila i emitirala manifestaciju.
Medijator manifestacije MSc Dženis Šaćirović, obratio se i najavio otvaranje manifestacije na kojoj su govorili: prof. Šefket Krcić, Šućro Nurković, epski pjesnik iz Rožaja koji je uljepsao manifestaciju pjevanjem Avdovih odlomaka uz gusle, pisac Ramiz Nani Šaćirović, professor književnosti i istaknuti društvenik djelatnik iz južnog Sandžaka Rifat Vesković, profesor književnosti i zamjenik glavnog i odgovornog urednika Revije Sandžak Haris Ibrahimović, profesor umjetnosti i šef Resora za umjetnost Matice Bošnjaka Sandžaka MSc Semir Džigal.
Prilog o ovoj manifestaciji, objavljen je u islamskim informativnim novinama, bosanskom Preporodu (1. Juni, broj: 11/1069) sa naslovom “Književni karavan kroz Sandžak”. O održanoj manifestaciji su, također, pisali i mnogi regionalni portali.
Ove manifestacije jedine su dvije manifestacije koje su održane sa izrazima volje i hrabosti inicijatora prof. Krcića, sa namjerama da se ime Avda Međedovića vječito ukleše u sjećanju svakog Bošnjaka i da se djela naših velikana reafirmišu i budu poznata široj javnosti kao što su poznata u svijetu.
Profesor književnosti i društveni djelatnik Rifat Vesković u Bijelom Polju
Profesor književnosti i društveni djelatnik Rifat Vesković u Bijelom Polju

Guslar i epski pjesnik Šućro Nurković na manifestaciji u Bijelom Polju
Guslar i epski pjesnik Šućro Nurković na manifestaciji u Bijelom Polju

Dženis Šaćirović, Revija Sandžak, broj 185.

Leave a comment