Prema statističkim podacima, nezapošljenost u Sndžaku 78%

Prema Statističkom godišnjaku Republike Srbije, u protekloj 2015. godini, broj zapošljenih u Sjevernom Sandžaku poražavajuće je nizak. Prema ovoj statistici, 238.787 građana koji žive u Sjevernom Sandžaku, tj. gradovima i opštinama: Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš, 159.765 građana je radno sposobno, od ovog broja njih 35.000 je zapošljeno ili 21,9 %, dok je nezapošljenih 78,09 % .
PROSJEČNA STAROST STANOVNIKA SJEVERNOG SANDŽAKA IZNOSI 38,4 GODINE.
Prema ovoj statistici, najtužnija situacija je u općini Tutin gdje je od 20 hiljada radno sposobnih građana zapošljeno tek nešto više od 14 %. Prema ovoj statistici, najmlađe stanovništvo Sjevernog Sandžaka čine upravo stanovnici Tutina gdje je prosječna starost iznosi 32,1 godine. Sa samo nekoliko procenata više na ovoj listi, kao najbolje ocijenjena nalazi se opština Nova Varoš gdje je od 11.204 radno sposobnih stanovnika zapošljeno nešto više od 26 %. Novi Pazar koji prema ovoj statistici broji preko 100.000 hiljada stanovnika, i gdje je prosječna starost stanovništva 33,5 godina, od ukupno 66.735 radno sposobnih zapošljeno je tek 15 hiljada ljudi ili 22,47 %, dok je broj nezaposlenih na rekordnom niskom nivou i iznosi 77,52 %.
Da je skoro identična situacija i u ostalim Sandžakim gradovima pokazuju i podaci koji se odnose na Sjenicu, gdje je od 17 hiljada radno sposobnih, zapošljeno tek 3.000, nezapošljenost preko 76,88 %. Prijepolje ima približno istu stopu nezapošljenosti kao i Sjenica i broji 76,18 %, u ovom gradu radon sposobnih stanovnika ima preko 25.000, a samo 6.000 je u radnom odnosu. U Priboju je još teža situacija, ova općina, odmah iz Tutina, ima najviše nezapošljenih građana 78,84 % a radno sposobnog stanovništva

SANA, Revija Sandžak, broj 184.

Leave a comment