Draga braćo, ramazan nam donosi pet velikih poklona ili darova. Na nama je da li ćemo te poklone zaslužiti, zaraditi i primiti ili ćemo ih propustiti.
Prvi poklon se zove OPROST GRIJEHA.
Ko od nas ne ne treba ovaj poklon? Ko ima, a da mu nisu srce i duša zaprljane grijesima. Grijesi vrlo često opterećuju čovjeka, čine ga teškim. Zato je tu ramazan koji je najbolji čistač od grijeha, ramazan prži grijehe i sapire dušu i srce. Uvjet je da postiš istinskim postom i da se trudiš klanjati noćnu nafilu. Dokaz je hadis u kojem se kaže:
„Ko isposti mjesec ramazan vjerujući i nadajući se nagradi, oprostit će mu se počinjeni grijesi.“
Riječ „vjerovati“ ovdje upućuje na to da post ne treba da proizilazi iz navike ili zbog toga što svi u vašem okruženju poste, pa ne želite da se izdvajate. Postiti treba da bi se udovoljilo Allahu. S druge strane, „postiti da bi se dobila nagrada“ znači da postu prilazimo sa željom da zaradimo sevap. Stoga, ako želimo da nam se oproste grijesi, moramo ispoštovati ova dva uslova.
Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko provede ramazan u namazu vjerujući i nadajući se nagradi, takvom će njegovi prethodni grijesi biti oprošteni.”
Drugi veliki poklon ili dar u Ramazanu jeste SPAS OD VATRE, DŽEHENNEMA.
Ko to ne bi volio. Svi mi strepimo od Džehenema, to nam izaziva najveći strah. Dovimo da nas Allah sačuva Džehennema. Evo ramazan i to nudi, mogućnost da se sačuvaš od Džehennema.
Kaže naš dragi Poslanik, a.s.: „Svake noći u ramazanu Allah oslobađa od Vatre neke od Svojih robova.“ Ovo ponavljam i boldiram.
Eh sad bi bilo još lijepo kad bi ja i ti bili među tim odabranim, izabranim, probranim. Zaista, meleci svake noći upisuju imena onih kojima će ovaj spas biti dodijeljen, pa da li je neko već među njima? Da li je nečije ime zapisano već jučer? Da li su svi našli spas? Ko su ti probrani čija imena su zapisana?
Allah gleda u srca svojih robova i bira predane i čiste, one koji se ne štede u želji da Mu udovolje. Takvi ljudi ne moraju obavezno biti visoke naobrazbe. Možda je to djevojčica u svojoj sedamnaestoj godini, koja još nije stigla da mnogo toga učini, ili je to čovjek s velikim brojem grijeha, ali i odlučnom namjerom da ove godine postane drugačija osoba.
Možete li pretpostaviti čije ime se zapisuje baš u ovom trenutku? To zna samo Allah. On gleda u srca svojih vjernika i zna ko od njih ovu nagradu zaslužuje. Trebate znati da Allah na ovaj način oprašta prošle grijehe i obećava odabranima da ih neće dotaći Vatra, jer kada vas On odabere više nećete biti u opasnosti. Zamislite samo koliko ljudi se svake noći spasi od Vatre u Egiptu, Maroku, Saudijskoj Arabiji, Americi…
Možda ćete reći: „Ali ja ću zasigurno ponovo zgriješiti poslije ramazana, pa kako da mi se garantuje spas od Vatre?“ Ja vam na to odgovaram: „Naravno da ćete griješiti, ali oprost čini da vaše dobro nadvlada loše i da vaša pokornost nadvlada neposlušnost, pa ni vaši grijesi neće imati onoliko lošeg u sebi kao što su imali prije nego što vam je dat oprost.“ Zar ne vidite veličinu ove blagodati?! To nudi samo ramazan i nijedan drugi mjesec.
Treći veliki poklon od našeg Gosodara u ramazanu jeste UMNOGOSTRUČAVANJE DOBRIH DJELA ili lakše kazano: malo radiš, a puno ti se piše…
Možda ćete biti od onih kojima će Bog oprostiti i koje će spasiti od Vatre, ali ovo ne znači da ćete dostići visok stepen u Džennetu. Da bi ste to uspjeli, ponuđena vam je treća mogućnost, sticanje riznice dobrih djela.
„Ko se Allahu, dž.š, u Ramazanu približi kakvim dobročinstvom ili nafilom tretirat će se kao da je obavio farz (strogu obavezu) u nekom drugom mjesecu. Ko obavi strogu obavezu (farz) u ramazanu, tretirat će se kao da je obavio sedamdeset farzova u nekom drugom mjesecu..“
U prijevodu. Svakodnevno obavljamo 5 farzova od dnevnih namaza u ramazanu. 5 farzova puta 70 koliko vrijedi jedan farz u ramazanu jeste jednako 1080 farzova kao da smo obavili u nekom drugom mjesecu-samo za jedan dan. Subhanallah, kolika nagrada i kolika je Allahova milost. Ali to nije sve.
Ako ove farzove dnevnih namaza obavimo u džematu to vam je još puta 25 (koliko vrijedi jedan namaz obavljen u džematu) i ukupno iznosi 27000 sevaba. Allahu ekber. Ko bi ovo propustio. Ovo nudi samo ramazan. Budi heroj pa odbi ovaj veliki Allahov dar u ramazanu.
A šta je sa sevapima koje dobijamo učeći Kur’an? Svaki harf vrijedi deset sevapa. Muhammed, a.s., kaže: „Ne kažem elif lam mim je harf, nego elif je harf, lam je harf i mim je harf“. Dakle, samo proučiti prethodno donosi 30 sevapa, a koliko donosi učenje bismile? Ona u sebi sadrži 19 harfova i vrijedi 190 sevapa. Pomožite to sa 70.
A ako proučite hatmu, znajte da jedan džuz sadrži oko 7.000 harfova i vrijedi 70.000 sevapa. Pomnožite sa 70 i lahko je izračunati da učenje jednog džuza u ramazanu vrijedi 4.900.000 sevapa. Za to vam je potrebno oko 45 minuta dnevno. Nastavite množiti i radujte se prilici da dobijete blago koje možete steći bez ikakve nadoknade.
A koliko sevapa donosi sam post? To niko ne zna, ali je sigurno da je broj veći od svega prethodno pomenutog. U hadisu se kaže: „Svaki ljudski posao je čovjekov osim posta, jer je post Moj i Ja za njega posebno nagrađujem“. Drugim riječima, za sva djela koja ljudi počine, nagrada je poznata, osim za post, on je iznenađenje koje će vas dočekati na Sudnjem danu. Dok o tome razmišljate, znajte da je miris iz usta postača Allahu draži od najljepšeg mirisa.
Zašto Allah nama sve ovo daje? Zato jer je milostiv, jer želi da nas uvede u Džennet i želi da iz nas izvuče snagu koju posjedujemo. Pa ako vam Allah ponudi priliku, prihvatite je i recite: „Allahu, ja sam Tvoj.“
Četvrti poklon kojem gam Allah šalje samo u ramaznu zove se PRIMANJE DOVE. Svi su mi pokloni dragi, ali ovo je meni jedan od najdražih poklona.
Rekao je Božiji poslanik: „Dova postača se ne odbija“. Obratite pažnju na upotrebu riječi: „ne odbija se“ !
Interesantno je da u suri Bekare odmah nakon ajeta koji govore o propisu ramazanskog posta dolazi sljedeći ajet: “A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.“
Zašto je ovaj ajet spomenut baš na ovom mjestu? Jer između dove i ramazana postoji čvrsta veza. Na kraju ajeta, Allah kaže: “kad Me zamoli.“ To znači da moramo postiti iskrenim postom i moramo u tome biti predani i ozbiljni, kako bi Allah prihvatio našu dovu.
Posebno se dova prima u prediftarsko vrijeme, ja sam se uvijek pitao zašto baš u to prediftarsko vrijeme, 10-15 minuta pred iftar, šta to ima u tom trenutku i skoro mi odgovor dade jedan učenjak koji reče: „Zato jer čovjek u to prediftarsko vrijeme, 10-15 minuta, najviše je koncentriran na hranu, zna da se približava vrijeme iftara i onda se fokusira na to. E zato naš Gospodar voli da mu se rob obrati u to vrijeme kada se približava vrijeme prekida posta“.
Svake godine imam običaj dati savjet koji ću i ovdje ponoviti, odaberite za sebe pet dova za one stvari koje su vam najpotrebnije i skoncentrišite se na njih tokom čitavog mjeseca. Spominjite ih uporno, kod svake sedžde, pri svakom iftaru, svaki put kada ustanete na sehur i kod svakog Teravih namaza. Kažu da su Poslanikovi ashabi za sebe odabirali dove koje su ponavljali u toku mjeseca ramazana i da nikada nisu dočekali slijedeći ramazan a da im te iste dove nisu bile uslišane.
Zamislite kada bismo svi mi zajedno podigli ruke i u isti tren zatražili da nas Allah približi izgradnji džamije, da nam olakša taj put i dočekamo sljedeći ramazan sa kamenom temeljcem.
I peti poklon je šećer na kraju, a zove se noć LEJLETUL-KADR.Dovoljno je samo reći LEJLETUL-KADR.svatko zna šta to znači.
To je noć vrijednija od hiljadu mjeseci. Hiljadu mjeseci, to je 84 godine, ili jedan prosječan životni vijek. Da li vidite šta to znači? Ako posvetite ovu noć ibadetu, to je kao da ste cijeli život proveli neprestano slaveći Allaha! Dva rekata u ovoj noći, to je kao da ste klanjali 84 godine. Koliko je to samo sevapa?! Jedna suza u ovoj noći je kao more isplakano u pokornosti i strahu od Allaha, more koje će biti stavljeno na vagu vaših djela. Uzeti majku za ruku u ovoj noći znači kao da ste bili dobri prema njoj 84 godine, a sadaka kao da ste davali svaki dan u istom periodu.
Da, samo treba potrefiti tu noć. Ma ja ne bi riskirao. Ta noć je sigurno u posljednjoj trećini ramazana. Ma mogu vala tu trećinu izdržati da se odreknem sna zarad tolike vrijednosti. Deset dana u godini neću spavati cijelu noć samo da zaradim toliku vrijednost. Naravno, ko može i ko nemora rano ujutro na posao. Ko ima radne obaveze, neka ibadeti koliko može ili neka ranije ustane na sehur.
Draga braćo, sada kad smo nabrojili svih ovih pet velikih poklona koje nam donosi ramazan, nadam se da uviđamo koliko je vrijedan ramazan, koliko su skupocjeni njegovi sati pa i minute. Nemojmo ovo propuštati. Nekome je ovo možda zadnji ramazan i posljednja prilika prije kabura. Valja doći pred Allaha.
Ramazan je mjesec dobra i dobrih djela, mjesec natjecanja u dobru. Što više dobra i dobrih djela u mjesec dana uraditi. Potrudimo se draga braćo, jer šta god dobro uradimo punimo sebi ahiretski konto.

Nicević Fahir, Revija Sandžak, broj 185.

Leave a comment