Razgovarao: Salahudin Fetić

cedoSandžak: Gospodine Jovanoviću, hvala što ste prihvatili govoriti za naš list. Očekujete li ulazak u Vladu i šta ćete učiniti za Bošnjake ukoliko nakon izbora uđete u vlast?

Jovanović:  LDP može prihvatiti da uđe u vlast pod jednim jedinim uslovom – da bude u stanju da sprovede svoju politiku. Do sada su svi drugi bili na vlasti i ništa nisu uradili, sada je vreme da mi sa svojom koalicijom povedemo i Srbiju, i Sandžak, i druge naše krajeve u neophodne promene. Građani jako dobro znaju da mi nikada nismo trampili politiku za vlast, i to je naš uslov budućim partnerima.

Ta naša politika u svojoj srži ima ravnopravnost svih građana. Sasvim je sigurno da se po pitanju bošnjačke ravnopravnosti u Srbiji ima još jako, jako mnogo uraditi. Srž naše politike je i promena Ustava – način na koji se čitavi narodi tretiraju u Ustavu, gde se osim srpskog ni jedan drugi narod ne pominje, potpuno je neprihvatljiv. LDP od osnivanja insistura na još jednom važnom principu, principu koji se mora sprovesti po celoj Srbiji, principu koji je izuzetno važan upravo za Sandžak. To je princip suštinske decentralizacije. Neophodno je da Pazarci biraju šefa policije u Novom Pazaru, u Prijepolju, Priboju, Tutinu, Sjenici; policiju treba da vode oni koje tamošnji građani izaberu, njima treba da odgovaraju. I tako i po celoj Srbiji. I tako i u drugim oblastima – u svim državnim instutucijama na lokalnom i regionalnom nivou moraju biti oni ljudi koje građani tamo i hoće, po sudovima, po državnim organima, bolnicama: svugde redom.

Politika LDP-a, koja je uslov da budemo u Vladi, podrazumeva i druge poteze koji će dovesti do promena na bolje u čitavoj Srbiji. Ekonomske reforme koje predlažemo na svim stručnim skupovima, na skupovima privrednika, ekonomista, privatnih preduzetnika, poljoprivrednika… svi oni su je podržali i smatraju da je ona jedini izlaz. Radi se o hrabrim reformama, izbacivanju politike iz ekonomije, radi se o tome da država prestane da pritiska privrednike, i velike, i srednje, i male, i sve one koji rade i zarađuju za sebe i svoje porodice. Tačno se zna šta u ekonomiji mora da se uradi – problem je što do sada niko nije imao snage ni hrabrosti da to učini. Odlučne reforme koje podrazumeva politika LDP-a znače povećanje zaposlenosti, a Sandžak, kao region sa najviše nezaposlenih, sa mladima koji ne vide perspektivu, direktno će osetiti šta znači kad posao počne.

Sandžak: Pregovarali ste sa Ugljaninom (SDA) i Fehratovićem (BDZS) o predizbornoj koaliciji. Zašto ste izabrali BDZS?

Jovanović:  Sa koalicionim partnerom smo se dogovorili, a nismo ga izabrali. BDZS je izabrao nas, koliko i mi njih. Dogovorili smo se o zajedničkoj politici, o suštinskoj političkoj platformi, o svemu onome što ćemo u skupštini zastupati. To je starteško partnerstvo, a ne jednokratna koalicija za broj glasova. Uvereni smo da ćemo zajedno moći da sprovedemo sve reforme koje su neophodne.

Dosadašnji predstavnici političkih stranaka iz Sandžaka su, kada bi došli na vlast na repubičkom nivou, postajali funkcioneri koji više ne predstavljaju svoje biračko telo, nego vode neku centralističku politiku. BDZS, po našem uverenju, će snažno zastupati bošnjačke i sandžačke interese, a uvereni smo da je za celu zemlju neophodno da sve specfičnosti, sve razlike koje u zemlji postoje, budu zastupljene na nivou Republike.

Što se Ugljanina tiče, on je otišao u koaliciju sa Tadićem, i tako se utopio u njegovu politiku, utopio se u jalovu politiku koja ništa nije uradila kad je bila u prilici.  Šta je Tadić uradio za Sandžak? Sandžaklije to znaju i sami, ne treba ja da im govorim.

Sandžak: Da li je koalicija sa BDZS-om izazvala negodovanje vaših pristalica srpske nacionalnosti?

Jovanović:  Članovi i simpatizeri LDP-a, naši glasači, jako dobro razumeju potrebu da autentični predstavnici Bošnjaka kao naroda i Sandžaka kao regiona budu zastupljeni u parlamentu. Oni ne samo što ne negoduju oni našu koaliciju pozdravljaju.

U srpskoj javnosti, kao što znamo, bilo je i nerazumevanja, i napada i zlonamernosti. To je nešto na šta smo se i mi i BDZS navikli i nešto čemu znamo da se odupremo. Pojavili su se nacionalistički plakati po Beogradu i Vojvodini, po kojima je loše što je BDZ u koaliciji sa LDP-om i što su pripadnici bošnjačke zajednice time izrazili želju da uđu u parlament svoje države i da se tamo bore za svoja prava. I pretpostavljam da su oni koji su ih štampali time hteli da kažu da su Bošnjaci koji su uz LDP loši Bošnjaci, dok su Bošnjaci u drugim koalicijama i partijama dobri Bošnjaci. Mi smo upozorili sve dobronamerne sugrađane da se na taj način i tim metodama ponovo diže glava opasnog nacionalizma i da podela na dobre i loše nacije, kao ni podela pripadnika jedne nacije na dobre i loše, a posebno iz ideoloških ili verskih razloga, nije nikad donela korist ni Beogradu, ni Srbiji. LDP je najoštrije osudio te nacionalističke ispade, posebno jer je ponosan na svoje bošnjačke koalicione partnere i njihovu želju da kroz demokratske institucije učestvuju u velikom poslu koji je pred Srbijom i svim njenim nacionalnim zajednicama.

Sandžak: Vodila se medijska hajka protiv kandidata za narodne poslanike na vašoj listi. Kako biste predstavili narodne poslanike na vašoj listi iz partije BDZ Sandžaka: Šaćirovića, Tandira, Lukač-Zoranić, Redžepović i ostale?

I ta hajka deo je iste te nacionalističke kuhinje protiv koje se LDP bori od svog osnivanja. Svaki nacionalizam je opasan i videli smo da vodi u strahote i rat. Podmetnuta je lažna izjava gospodina Šaćirovića, podmetane su druge izmišljotine. Pominjete gospođu Lukač-Zoranić, ona je vrlo visoko na našoj listi i sigurni smo da će ući u skupštinu. Ona će biti prva Bošnjakinja u Skupštini Srbije. To je ključni dokaz o tome kako i mi i BDZS vidimo pitanje ravnopravnosti žena. Poslanički kandidati BDZS-a su, koliko znam, ljudi koji su zaslužili svoj ugled, i mi verujemo da je naš koalicioni partner znao da izabere najbolje među njima.

Sandžak: Vaš stav o Muftiji Zukorliću, Ugljaninu, Ljajiću i Fehratoviću?

Jovanović:  O Fehratoviću sam sve rekao kad sam govorio o BDZS-u. O Ugljaninu je takođe rečeno. Rasim ne samo da nije predstavljao Sandžak nego je stvorio partiju na nivou cele Srbije i vodi svoju politiku, nevezano za to odakle je poreklom. Što se Muftije Zukorlića tiče, on je pokazao odlučnost i doslednost u zastupanju prava Bošnjaka. Nije slučajno što je pokojni premijer Đinđić upravo sa Muftijom dogovarao kako da se reši pitanje Sandžaka. Govor koji sam čuo od Muftije prilikom obeležavanja godišnjice monstruoznog zločina u Štrpcima je jedan duboko ljudski, duboko human govor koji me je iskreno potresao.

Sandžak: Postoji li postizborni ugovor sa BDZS-om i LDP-om?

Jovanović:  Mi smo politički, a ne matematički partneri. Mi imamo zajedničku političku platformu i ona je osnov naših odnosa i politike koju ćemo zajedno sprovoditi.

Sandžak: Poruka za kraj intervjua.

Jovanović:  Glas za našu koaliciju jedini je siguran glas za reforme, za demokratsku zemlju, za ravnopravnost i za napredak, za Sandžak, za sve krajeve Srbije i za celu Srbiju. Svi su se izređali na vlasti i krivi su što ništa dobro nisu uradili. Krivi su za ratove, uništavanje i nesreću. Krivi su što režimo jedni na druge, jer su nam samo ljutnja i nezadovoljstvo ostali.

Krivi su što dva loša vrede više od Miloša, što pošten, vredan rad ne donosi uspeh, već uspevaju prevaranti i hohštapleri. Krivi su za nezavršene istrage, pa oni koji su opljačkali fabrike, ekonomiju i narod, ne odgovaraju, krivi su za lažne optužbe, kojima se koriste da sklone onog ko im smeta. Krivi su što deca uče iz tabloida. Krivi su što na ulici stradamo kao na frontu, što presuđuju metak, nož i sekira. Krivi su za narodne kuhinje čak i u Vojvodini, što je pazarni dan u Srbiji kad stigne penzija. Krivi su što bolesni biraju da li će kupiti hranu ili lek.

(revija SANDŽAK | 1. mart  2014. | br. 177 | RevijaSANDZAK.com)

Leave a comment