Impresum

logo 280x80

NACIONALNA REVIJA ZA POLITIKU I KULTURU “SANDŽAK”

IZDAVAČ:
Zajednica sandžačke dijaspore (ZSD)

DIREKTOR: 
Mithat-ef. Mujović (mmidhat@gmail.com)

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:

DŽENIS ŠAĆIROVIĆ (dzenis.sacirovic@hotmail.com)

POMOĆNIK GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA:

HARIS IBRAHIMOVIĆ (harkolukare@gmail.com)

TEHNIČKI UREDNIK:

HAZIM ZUKORLIĆ (hazim_zukorlic@hotmail.com)

LEKTOR

MIRZET FAKOVIĆ (mirza.fakovic@gmail.com)

REDAKCIJA:

ALBINA PLOJOVIĆ (albinaplojovic87@hotmail.com)

SENADIN HALITOVIĆ (senadinhalitovicamh@gmail.com)

MIRZET FAKOVIĆ (mirza.fakovic@gmail.com)

ŠERIF ŠAČIĆ (serif_dp@hotmail.com)

MERSADA NURUDDINA AGOVIĆ (nuruddinaa2@gmail.com)

SARADNICI:

SALAHUDIN FETIĆ, HAZBIJA KALAČ, PROF. DR. ŠEFKET KRCIĆ, PROF. DR. JAHJA FEHRATOVIĆ, PROF. DR. SEFER MEĐEDOVIĆ, PROF. DR. ADMIR MURATOVIĆ, SULEJMAN ALIČKOVIĆ, MUHAMED MAHMUTOVIĆ, SUAD BEĆIROVIĆ, ZAIM REDŽEPOVIĆ, FERID BULIĆ, LEJLA MIŠOREP, HAZIM ZUKORLIĆ

FOTOGRAFIJA:

SEMIR DŽIGAL

DIZAJN:

IFET ALIČKOVIĆ

Leave a comment